Internetové obchody v EU - DPH

Změny od 1.7.2021 Přednáší Ing. Pavel Běhounek, pořádá Ing. Ingrid Běhounková

Možnost objednání záznamu - záznam je dostupný okamžitě po zpracování úhrady (v případě on-line platby či platby kartou ihned; při bankovním převodu z FIO banky během několika hodin a při úhradě z jiné banky nejpozději druhý den).

Výklad je plně aktuální - poslanci schválili příslušnou novelu zákona o DPH s předpokládanými pozměňovacími návrhy a předpokládaná účinnost novely až během července nic nemění na uplatnění OSS od 1.7. při zasílání zboží do jiných členských států EU

Ukázka záznamu webináře:

Určeno pro:

Účetní, auditory, daňové poradce a obchodníky zasílající zboží spotřebitelům do jiných členských států

Obsah:

Změny DPH od 1.7.2021:

  • vysvětlení změn
  • dopad změn na e-shopy v porovnání s uplatněním DPH u dodání zboží do jiných členských států osobám registrovaný k dani
  • - povinnost e-shopu přiznávat DPH jiného členského státu
  • možnost přiznávat daň ve zjednodušeném režimu jednoho správního místa One - Stop - Shop
  • rozšíření stávajícího systému Mini - One - Stop - Shop pro poskytovatele služeb
  • registrace do systému One - Stop - Shop
  • podávání přiznání v systému One - Stop - Shopu, promítnutí do nového tuzemského přiznání k DPH pro období od 1.7.2021

+ kromě podkladového materiálu v pdf další informace (např. vysvětlivky Evropské komise ke změnám a k systému one stop shopu - oboje vysvětlivky již v češtině, text novelizovaného zákona o DPH v podobě schválené Poslaneckou sněmovnou 1.6. vč. důvodové zprávy atd.)

Místo a datum konání

Webinář 26.5.2021 -  k dispozici záznam


Čas

9 -12 hod (3 hod)


Cena

1380 Kč + DPH

Při objednávce pro nejméně 4 účastníky z jedné firmy sleva pro všechny účastníky 10 % - v tomto případě objednejte na behounkovaingrid@volny.cz


Podrobné podkladové materiály

obdrží všichni účastníci vytištěné na přednášce

v pdf podobě budou zaslány na e-mail uvedený v objednávce nejpozději den před konáním přednášky


Možnost obdržení certifikátu o absolvování školení

do e-mailu behounkovaingrid@volny.cz uveďte název přednášky, termín, firmu, jména účastníků


Účast na školeních ing. Pavla Běhounka pořádaných ing. Ingrid Běhounkovou je uznávána KA ČR a auditoři si ji mohou započítávat do Kontinuálního právního vzdělávání (KPV)

Do e-mailu behounkovaingrid@volny.cz uveďte název přednášky, termín, firmu, jména účastníků. Obdržíte certifikát o absolvování školení.


Přihlášeným účastníkům budou e-mailem příležitostně zasílány informace o aktuálních novinkách


Přednášku je možné si objednat také individuálně - máte-li zájem o školení pro potřeby Vaší firmy, kontaktujte nás na behounkovaingrid@volny.cz