Internetové obchody v EU - DPH

Změny od 1.7. resp. 1.10.2021 Přednáší Ing. Pavel Běhounek, pořádá Ing. Ingrid Běhounková

Videozáznam přednášky


V roce 2021 došlo k zásadním změnám v uplatnění DPH u některých zásilek DPH jiného členského státu - viz článek DPH u dodání zboží a poskytnutí služeb konečným zákazníkům v EU

Záznam je dostupný okamžitě po zpracování úhrady (v případě on-line platby či platby kartou ihned; při bankovním převodu z FIO banky během několika hodin a při úhradě z jiné banky nejpozději druhý den). Záznam lze opakovaně přehrávat bez časového omezení.

Přednáška je z května 2021 a připravovala posluchače na změny od 1.7.2021, nicméně je aktuální i v roce 2022. Navíc byl výklad doplněn v 10/2021 dalším komentářem a v 03/2022 příklady řešící např. změnu v uplatnění DPH v roce 2022 a možnost registrace do systému one stop shopu (celkem 22 příkladů).

Seznam příkladů z roku 2022:

 • Příklad 1 - nepřekročení prahové hodnoty u českého plátce
 • Příklad 2 - překročení prahové hodnoty u českého plátce
 • Příklad 3 - nepřekročení prahové hodnoty u českého neplátce
 • Příklad 4 - překročení prahové hodnoty u českého neplátce
 • Příklad 5 - posuzování prahové hodnoty 10 000 EUR při poskytování služeb z různých států
 • Příklad 6 - posuzování prahové hodnoty 10 000 EUR při poskytování služeb osobám povinným i nepovinným k dani
 • Příklad 7 - započítávání různých služeb do prahové hodnoty 10 000 EUR
 • Příklad 8 - využití OSS pro jiné služby, než služby dle § 10i zákona o DPH
 • Příklad 9 - prahová hodnota při kombinaci služeb dle § 10i a prodeje zboží na dálku
 • Příklad 10 - zasílání zboží osobám nepovinným k dani a plátcům z jiných členských států
 • Příklad 11 - zasílání zboží slovenskému podnikateli, který není registrován k dani
 • Příklad 12 - zasílání zboží osobě, která je na Slovensku identifikována k dani z důvodu přijetí služby
 • Příklad 13 - zboží je objednáno osobně
 • Příklad 14 - zboží je do jiného členského státu přepraveno kupujícím
 • Příklad 15 - zboží předá prodávající k přepravě v jiném členském státě
 • Příklad 16 - zboží je dodáno osobě usazené na Slovensku do místa v ČR
 • Příklad 17 - zboží je dodáváno do členských států
 • Příklad 18 - prodej zboží na dálku na Slovensko a do Německa; prodávající je registrován k dani v Německu
 • Příklad 19 - překročení prahové hodnoty v průběhu roku 2022
 • Příklad 20 - registrace do OSS předem
 • Příklad 21 - následná registrace do OSS
 • Příklad 22 - následná registrace do OSS

Šestistránkový komentář z 12.10.2021 obsahuje:

 • komentář nově zveřejněných informací a účinnosti novely zákona o DPH od 1.10.2021
 • platbu DPH za 3. čtvrtletí vč. přepočtu národních měn na EUR
 • podrobný komentář přiznání OSS
 • komentář nového českého formuláře přiznání DPH

Ukázka záznamu webináře vysvětlující okruh obchodů, kterých se změny od 1.7. mohou týkat (na začátku ukázka listování v záznamu):

Určeno pro:

Účetní, auditory, daňové poradce a obchodníky zasílající zboží spotřebitelům do jiných členských států

Obsah:

Změny DPH od 1.7. (1.10.) 2021:

 • vysvětlení změn
 • dopad změn na e-shopy v porovnání s uplatněním DPH u dodání zboží do jiných členských států osobám registrovaný k dani
 • - povinnost e-shopu přiznávat DPH jiného členského státu
 • možnost přiznávat daň ve zjednodušeném režimu jednoho správního místa One - Stop - Shop
 • rozšíření předchozího systému Mini - One - Stop - Shop pro poskytovatele služeb
 • registrace do systému One - Stop - Shop
 • podávání přiznání v systému One - Stop - Shopu, promítnutí do nového tuzemského přiznání k DPH

+ kromě podkladového materiálu v pdf další informace (např. vysvětlivky Evropské komise ke změnám a k systému one stop shopu - oboje vysvětlivky již v češtině, text novelizovaného zákona o DPH vč. důvodové zprávy atd.)

6stránkový dodatek z 12.10. vysvětluje např.:

 • v příkladu 3 použití prahové hodnoty 10 tis. EUR: CZ plátce zasílá zboží do Německa (kupujícími jsou spotřebitelé, kterým nevzniká povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu) a protože v minulosti překračoval hranici 100 tis. EUR (hranice rozhodná do 30.6.2021 pro uplatnění německé DPH podle německého zákona o DPH), je v Německu registrován k DPH a DPH přiznává ze zásilek v Německu. CZ plátce také příležitostně zasílá zboží z ČR do jiných členských států - Itálie, Španělsko, Francie - protože nepřekračoval registrační limity v těchto zemích, tak u zásilek uplatňoval CZ DPH.
 • přepočet národní měny (např. polského zlotého) na EUR pro účely OSS za 3. čtvrtletí
 • na 2 příkladech vykazování několika skupin obchodů v režimu OSS - (prodej zboží z ČR do JČS v různých sazbách daně, poskytnutí služby do jiných členských států, prodej zboží na dálku uskutečněný z JČS (vč. rozdílu, pokud je či není obchodník v daném členském státě registrován k dani, prodej zboží z JČS do ČR)
 • použití nového formuláře tuzemského přiznání k DPH

Videozáznam - z 26.5.2021 je nadále plně aktuální (navíc byl doplněn dalším 6stránkovým komentářem a v 03/2022 celkem 22 příklady) pro vykazování  obchodů v režimu OSS, pro registraci do systému OSS, pro zaplacení zahraniční DPH v tomto režimu atd.


Čas

3 hod - záznam lze opakovaně přehrávat


Cena

880 Kč + DPH


Podrobné podkladové materiály

obdrží všichni účastníci vytištěné na přednášce

v pdf podobě budou zaslány na e-mail uvedený v objednávce nejpozději den před konáním přednášky


Přihlášeným účastníkům budou e-mailem příležitostně zasílány informace o aktuálních novinkách


Přednášku je možné si objednat také individuálně - máte-li zájem o školení pro potřeby Vaší firmy, kontaktujte nás na behounkovaingrid@volny.cz