Internetové obchody v EU - DPH

Změny od 1.7. resp. 1.10.2021 Přednáší Ing. Pavel Běhounek, pořádá Ing. Ingrid Běhounková

Webinář

záznamJiž za 3. čtvrtletí 2021 bylo nutné uplatňovat u některých zásilek DPH jiného členského státu - viz článek DPH u dodání zboží a poskytnutí služeb konečným zákazníkům v EU

Záznam webináře je dostupný okamžitě po zpracování úhrady (v případě on-line platby či platby kartou ihned; při bankovním převodu z FIO banky během několika hodin a při úhradě z jiné banky nejpozději druhý den). Záznam lze opakovaně přehrávat bez časového omezení.

Ačkoli český zákon o DPH byl novelizován až od 1.10., výklad je plně aktuální - jednak byla příslušná novela přijata v předpokládané podobě, jednak je nutné u zásilek od 1.7. zahraniční DPH odvádět dle nových pravidel a přitom lze využít nového systému one - stop - shopu (pro obchody uskutečněné v říjnu je ovšem nutné registraci provést nejpozději do 11.11.)

Nejpozději do konce října je nutné přiznat a zaplatit DPH v režimu one - stop - shopu za 3. čtvrtletí - výklad webináře byl 12.10. doplněn novým 6stránkovým komentářem obsahující:

 • komentář nově zveřejněných informací a účinnosti novely zákona o DPH od 1.10.2021
 • platbu DPH za 3. čtvrtletí vč. přepočtu národních měn na EUR
 • podrobný komentář přiznání OSS
 • komentář nového českého formuláře přiznání DPH

Ukázka záznamu webináře vysvětlující okruh obchodů, kterých se změny od 1.7. mohou týkat (na začátku ukázka listování v záznamu):

Určeno pro:

Účetní, auditory, daňové poradce a obchodníky zasílající zboží spotřebitelům do jiných členských států

Obsah:

Změny DPH od 1.7. (1.10.) 2021:

 • vysvětlení změn
 • dopad změn na e-shopy v porovnání s uplatněním DPH u dodání zboží do jiných členských států osobám registrovaný k dani
 • - povinnost e-shopu přiznávat DPH jiného členského státu
 • možnost přiznávat daň ve zjednodušeném režimu jednoho správního místa One - Stop - Shop
 • rozšíření předchozího systému Mini - One - Stop - Shop pro poskytovatele služeb
 • registrace do systému One - Stop - Shop
 • podávání přiznání v systému One - Stop - Shopu, promítnutí do nového tuzemského přiznání k DPH

+ kromě podkladového materiálu v pdf další informace (např. vysvětlivky Evropské komise ke změnám a k systému one stop shopu - oboje vysvětlivky již v češtině, text novelizovaného zákona o DPH vč. důvodové zprávy atd.)

6stránkový dodatek k webináři z 12.10. vysvětluje např.:

 • v příkladu 3 použití prahové hodnoty 10 tis. EUR: CZ plátce zasílá zboží do Německa (kupujícími jsou spotřebitelé, kterým nevzniká povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu) a protože v minulosti překračoval hranici 100 tis. EUR (hranice rozhodná do 30.6.2021 pro uplatnění německé DPH podle německého zákona o DPH), je v Německu registrován k DPH a DPH přiznává ze zásilek v Německu. CZ plátce také příležitostně zasílá zboží z ČR do jiných členských států - Itálie, Španělsko, Francie - protože nepřekračoval registrační limity v těchto zemích, tak u zásilek uplatňoval CZ DPH.
 • přepočet národní měny (např. polského zlotého) na EUR pro účely OSS za 3. čtvrtletí
 • na 2 příkladech vykazování několika skupin obchodů v režimu OSS - (prodej zboží z ČR do JČS v různých sazbách daně, poskytnutí služby do jiných členských států, prodej zboží na dálku uskutečněný z JČS (vč. rozdílu, pokud je či není obchodník v daném členském státě registrován k dani, prodej zboží z JČS do ČR)
 • použití nového formuláře tuzemského přiznání k DPH

Místo a datum konání

Záznam webináře -  webinář z 26.5. je nadále plně aktuální (navíc byl 12.10. doplněn 6stránkovým komentářem k aktuálním problémům) pro vykázání  obchodů za 3. čtvrtletí 2021, pro registraci do systému OSS, pro zaplacení zahraniční DPH v tomto režimu atd.


Čas

3 hod - záznam lze opakovaně přehrávat


Cena

1380 Kč + DPH

Při objednávce pro nejméně 4 účastníky z jedné firmy sleva pro všechny účastníky 10 % - v tomto případě objednejte na behounkovaingrid@volny.cz


Podrobné podkladové materiály

obdrží všichni účastníci vytištěné na přednášce

v pdf podobě budou zaslány na e-mail uvedený v objednávce nejpozději den před konáním přednášky


Možnost obdržení certifikátu o absolvování školení

do e-mailu behounkovaingrid@volny.cz uveďte název přednášky, termín, firmu, jména účastníků


Účast na školeních ing. Pavla Běhounka pořádaných ing. Ingrid Běhounkovou je uznávána KA ČR a auditoři si ji mohou započítávat do Kontinuálního právního vzdělávání (KPV)

Do e-mailu behounkovaingrid@volny.cz uveďte název přednášky, termín, firmu, jména účastníků. Obdržíte certifikát o absolvování školení.


Přihlášeným účastníkům budou e-mailem příležitostně zasílány informace o aktuálních novinkách


Přednášku je možné si objednat také individuálně - máte-li zájem o školení pro potřeby Vaší firmy, kontaktujte nás na behounkovaingrid@volny.cz