Internetové obchody v EU - DPH

Změny od 1.7.2021 Přednáší Ing. Pavel Běhounek, pořádá Ing. Ingrid Běhounková

Za 3. čtvrtletí 2021 je nutné uplatňovat u některých zásilek DPH jiného členského státu - viz článek DPH u dodání zboží a poskytnutí služeb konečným zákazníkům v EU

Záznam webináře je dostupný okamžitě po zpracování úhrady (v případě on-line platby či platby kartou ihned; při bankovním převodu z FIO banky během několika hodin a při úhradě z jiné banky nejpozději druhý den). Záznam lze opakovaně přehrávat bez časového omezení.

Ačkoli český zákon o DPH bude na nová pravidla reagovat se zpožděním (příslušná novela bude definitivně přijata nejdříve během srpna), výklad je plně aktuální - jednak bude příslušná novela přijata v předpokládané podobě, jednak je nutné u zásilek od 1.7. zahraniční DPH odvádět dle nových pravidel a přitom lze využít nového systému one - stop - shopu (pro červencové obchody je ovšem nutné registraci provést nejpozději do 10.8.) nezávisle na přijetí této novely (viz také informace rozeslaná dne 29.7. či video z 1.8.). Použití nových pravidel bez přijetí novely potvrdila Finanční správa dne 21.6. a dne 15.7.; k uplatnění změn u dovozu v závislosti na přijetí novely se vyjádřila Celní správa např. dne 19.7. a 21.6..

Ukázka záznamu webináře vysvětlující okruh obchodů, kterých se změny od 1.7. mohou týkat (na začátku ukázka listování v záznamu):

Určeno pro:

Účetní, auditory, daňové poradce a obchodníky zasílající zboží spotřebitelům do jiných členských států

Obsah:

Změny DPH od 1.7. (za 3. čtvrtletí) 2021:

  • vysvětlení změn
  • dopad změn na e-shopy v porovnání s uplatněním DPH u dodání zboží do jiných členských států osobám registrovaný k dani
  • - povinnost e-shopu přiznávat DPH jiného členského státu
  • možnost přiznávat daň ve zjednodušeném režimu jednoho správního místa One - Stop - Shop
  • rozšíření stávajícího systému Mini - One - Stop - Shop pro poskytovatele služeb
  • registrace do systému One - Stop - Shop
  • podávání přiznání v systému One - Stop - Shopu, promítnutí do nového tuzemského přiznání k DPH pro období od 1.7.2021

+ kromě podkladového materiálu v pdf další informace (např. vysvětlivky Evropské komise ke změnám a k systému one stop shopu - oboje vysvětlivky již v češtině, text novelizovaného zákona o DPH vč. důvodové zprávy atd.)

Místo a datum konání

Záznam webináře -  webinář z 26.5. je nadále plně aktuální pro uplatnění DPH u obchodů za 3. čtvrtletí 2021, pro registraci do systému OSS, pro vykázání obchodů v čtvrtletním přiznání OSS a pro zaplacení zahraniční DPH v tomto režimu atd.


Čas

3 hod - záznam lze opakovaně přehrávat


Cena

1380 Kč + DPH

Při objednávce pro nejméně 4 účastníky z jedné firmy sleva pro všechny účastníky 10 % - v tomto případě objednejte na behounkovaingrid@volny.cz


Podrobné podkladové materiály

obdrží všichni účastníci vytištěné na přednášce

v pdf podobě budou zaslány na e-mail uvedený v objednávce nejpozději den před konáním přednášky


Možnost obdržení certifikátu o absolvování školení

do e-mailu behounkovaingrid@volny.cz uveďte název přednášky, termín, firmu, jména účastníků


Účast na školeních ing. Pavla Běhounka pořádaných ing. Ingrid Běhounkovou je uznávána KA ČR a auditoři si ji mohou započítávat do Kontinuálního právního vzdělávání (KPV)

Do e-mailu behounkovaingrid@volny.cz uveďte název přednášky, termín, firmu, jména účastníků. Obdržíte certifikát o absolvování školení.


Přihlášeným účastníkům budou e-mailem příležitostně zasílány informace o aktuálních novinkách


Přednášku je možné si objednat také individuálně - máte-li zájem o školení pro potřeby Vaší firmy, kontaktujte nás na behounkovaingrid@volny.cz