Společník a jednatel SRO 2018
Zvuková nahrávka

Nabízíme zvukový záznam v MP3 z přednášky konané 16.4.2018 + podkladový materiál v pdf podobě (včetně vzoru stručné smlouvy o výkonu funkce).

JAKO BONUS ZÍSKÁTE ZDARMA PODROBNÝ KOMENTÁŘ K ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU a dále komentář ODMĚŇOVÁNÍ JEDNATELŮ A ČLENŮ PŘEDSTAVENSTEV.

Cena nahrávky je 1 413,- Kč + DPH

Nahrávku je možno stáhnout z internetu ve formátu mp3 a opakovaně si ji bez omezení přehrávat na počítači či dalších zařízeních (chytrý telefon, záznamník, přehrávač, autorádio s přehrávačem apod.) a využít tak čas např. při jízdě autem či vlakem. Nahrávka je pro snadné přehrávání rozdělena rozdělena na 6 částí. Součástí jsou i podkladové materiály a stručný obsah v PDF.

Cílem přednášky je seznámit posluchače se základními otázkami vztahu mezi s.r.o. a jejím společníkem resp. jednatelem.

Přednáška je zaměřena na řešení běžných problémů včetně daňových a účetních souvislostí.

Přednáška je zaměřena zejména na menší, rodinné, společnosti.

Přednáška je určena zejména účetním, daňovým poradcům a auditorům, ale také společníkům a jednatelům a osobám, které založení s.r.o. teprve plánují.

Vzor jednoduché smlouvy o výkonu funkce součástí podkladových materiálů.

Délka zvukového záznamu je 4 hod 33 min čistého času, navíc získáváte bonus ve formě záznamu v délce 1 hod 15 min.


Obsah přednášky:

01 ...74 min, vztah společníka a jednatele ke společnosti

02 ...12 min, souběh funkcí

03 ...60 min, smlouva o výkonu funkce

04 ...18 min, daně a pojistné z odměny společníka / jednatele

05 ...66 min, podíly na zisku - rozdělení zisku a dalších složek vlastního kapitálu, zdanění podílů na zisku a účtování o rozděleném zisku, zálohy na podíly na zisku, míra zdanění vypláceného zisku, osvobození podílu na zisku vypláceného mateřskou společností

06 ...29 min, fakturace společníka / jednatele, peněžní zápůjčky, příplatek mimo základní kapitálCelková délka nahrávky 4 hod, 21 min čistého času
Více zde: https://www.behounek.eu/products/spolecnost-s-rucenim-omezenym/

žte svůj text...

Krátká ukázka

Poslechněte si krátkou ukázku, která se věnuje přiměřenému použití zákoníku práce na smlouvu o výkonu funkce.