SRO 2020/2021

Zvuková nahrávka

Nabízíme zvukový záznam přednášky v MP3. Přednáška se sice uskutečnila již 11.11.2019, ale je plně aktuální nejen pro rok 2020, ale i pro rok 2021. Součástí přednášky jsou totiž i změny zákona o obchodních korporacích, které od 1.1.2021 přnáší jeho novela vyhlášená pod č. 33/2020 Sb.

JAKO BONUS ZÍSKÁTE ZDARMA PODROBNÝ KOMENTÁŘ K ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU (aktualizovaný pro použití v roce 2020 vč. vzorů zápisu valné hromady o rozdělení zisku) a dále komentář ODMĚŇOVÁNÍ JEDNATELŮ A ČLENŮ PŘEDSTAVENSTEV.

Cena nahrávky je 1 413,- Kč + DPH

Nahrávku je možno stáhnout z internetu ve formátu mp3 a opakovaně si ji bez omezení přehrávat na počítači či dalších zařízeních (chytrý telefon, záznamník, přehrávač, autorádio s přehrávačem apod.) a využít tak čas např. při jízdě autem či vlakem. Nahrávka je pro snadné přehrávání rozdělena rozdělena na 9 částí. Součástí jsou i podkladové materiály a stručný obsah v PDF.

Cílem přednášky je seznámit posluchače se základními otázkami vztahu mezi s.r.o. a jejím společníkem resp. jednatelem.

Přednáška je zaměřena na řešení běžných problémů včetně daňových a účetních souvislostí.

Přednáška je zaměřena zejména na menší, rodinné, společnosti.

Přednáška je určena zejména účetním, daňovým poradcům a auditorům, ale také společníkům a jednatelům a osobám, které založení s.r.o. teprve plánují.

Přednáška je věnována změnám a novinkám v rozdělování zisku včetně novely zákona o obchodních korporacích od 1.1.2021.

Přednáška je zaměřena na aktuální problémy jako je např. zdanění podílů na zisku a záloh na podíly na zisku, odměňování společníků a jednatelů, úročené a bezúročné zápůjčky mezi společností a společníky, stanovení obvyklého úroku podle poslední judikatury.

Délka zvukového záznamu je 4 hod 21 min čistého času.


Obsah nahrávky:

Část 1...68 min - přehled změn zákona o obchodních korporacích, přehled poslední soukromoprávní judikatury, změny v daňové a účetní úpravě SRO

Část 2...42 min - novela zákona o obchodních korporacích č. 33/2020 Sb.; změny pro SRO od 1.1.2021

Část 3...21 min - soukromoprávní úprava podílu na zisku; str. 5 a 6 podkladových materiálů

Část 4...16 min - právo společníka na podíl na zisku, průběh schvalování účetní závěrky a rozdělování zisku

Část 5...35 min - zdanění podílů na zisku a účtování o rozděleném zisku

Část 6.... 7 min - odvod a vyúčtování srážkové daně z podílů na zisku

Část 7.... 44 min - daně a pojistné z odměny společníka či jednatele, podíly na zisku vztahující se k držbě obchodního podílu x podíly na zisku za práci pro společnost, uzavírání smluv s jediným společníkem a zároveň jednatelem společnosti

Část 8... 15 min - úročené a bezúročné zápůjčky, obvyklá výše úroku

Část 9...13 min - ukončení účasti ve společnosti

Krátká ukázka

Poslechněte si krátkou ukázku, která se věnuje výplatě zálohy na podíl na zisku počátkem roku 2020 na základě mezitímní účetní závěrky k 30.11.2019 podle současné úpravy záloh na podíly na zisku v zákoně o obchodních korporacích i podle nové úpravy od 1.1.2021.