Úhrada za poskytované informace

Informační servis behounek.eu


Pokud jsou pro Vás informace zveřejněné na tomto webu či informace rozesílané registrovaným odběratelům užitečné, nabízíme níže možnost úhrady za její poskytnutí - po úhradě obdržíte daňový doklad k poskytnutí aktuální daňové informace v příslušné hodnotě vystavený na Vámi uvedené údaje. Úhradou podpoříte kvalitu informačního servisu, který Vám tak budeme moci poskytovat i v budoucnosti.

Základní informace jsou rozesílány zcela zdarma. V rámci rozšířeného informačního servisu behounek.eu jsou poskytovány rozšířené verze informací a další materiály - např.:

 • komentář změn v dohodách o provedení práce od 1.7.2024 a od 1.1.2025 a shrnutí změn zákona o daních z příjmů od 1.7.2024
 • vzor valné hromady resp. rozhodnutí jediného společníka o rozdělení zisku SRO
 •  vzor vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty - aktualizováno na podmínky roku 2024
 • příklad k opravě chybně odvedené zálohy a promítnutí této opravy do vyúčtování zálohové činnosti
 • změny pro zaměstnavatele od 1.1.2024
 • příklady k přechodu mezi sazbami DPH roku 2023 na sazby DPH roku 2024
 • materiál s příklady k uplatnění daňového zvýhodnění na studující dítě aktualizovaný pro školní rok 2023/2024
 • oznamovací povinnost příjmů osvobozených od DPFO nad 5 mil. Kč - § 38v + Koordinační výbor (KV) k tomuto tématu
 • porovnání pokynu D-59 s pokynem D-22
 • příklady k určení zahraničního stravného
 • příklady k účtování kurzových rozdílů k zálohám v cizích měnách

V případě zájmu o rozšířený informační servis behounek.eu, stačí uhradit příspěvek ve výši alespoň 500 Kč nebo objednat webináře z aktuální nabídky a budou Vám nové informace poskytovány minimálně po dobu 6 měsíců (přístup ke stávajícím informacím Vám zůstane přístupný i následně).

Vyplňte prosím pozorně svoji e-mailovou adresu; pokud nedostanete obratem automatickou odpověď s podklady pro platbu, pravděpodobně jste zadali chybně e-mailovou adresu - v tomto případě zkontrolujte prosím spam a případně vyplňte údaje znovu. Děkujeme.

Daňový doklad bude vystaven na Vámi vyplněnou adresu a s údaji uvedenými v poli Firma, IČO a DIČ. Údaje o jménu a příjmení na dokladu uvedeny nebudou - slouží jen pro případnou komunikaci.