Úhrada za poskytované informace

Informační servis behounek.eu


Pokud jsou pro Vás informace zveřejněné na tomto webu či informace rozesílané registrovaným odběratelům užitečné, nabízíme níže možnost úhrady za její poskytnutí - po úhradě obdržíte daňový doklad k poskytnutí aktuální daňové informace v příslušné hodnotě vystavený na Vámi uvedené údaje. Úhradou podpoříte kvalitu informačního servisu, který Vám tak budeme moci poskytovat i v budoucnosti.

Základní informace jsou rozesílány zcela zdarma. V rámci rozšířeného informačního servisu behounek.eu jsou poskytovány rozšířené verze informací a další materiály - např.:

 • schválené části konsolidačního balíčku 2024 novelizující zákon o dani z nemovitých věcí, zákon o daních z příjmů, zákon o účetnictví, zákon o DPH a zákon 128/2022 Sb. upravující daně z příjmů v souvislosti s konfliktem na Ukrajině
 • schválené přílohy č. 2 a 3 zákona o DPH od 1.1.2024 upravující sníženou sazbu daně pro služby a pro dodání zboží
 • materiál s příklady k uplatnění daňového zvýhodnění na studující dítě aktualizovaný pro školní rok 2023/2024
 • přehled navržených změn v sazbách DPH vč. celého návrhu změn zákona o DPH tzv. konsolidačním balíčkem 2024 a jejich odůvodněním 
 • vyrovnání pojistného OSVČ za rok 2022
 • vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty
 • oznamovací povinnost příjmů osvobozených od DPFO nad 5 mil. Kč - § 38v vč. Koordinačního výboru (KV) k tomuto tématu
 • porovnání pokynu D-59 s pokynem D-22
 • příklady  k určení zahraničního stravného
 • daňový balíček 2023 - odůvodnění změn zákona o daních z příjmů a příslušných přechodných ustanovení
 • daňový balíček 2023 - odůvodnění změn zákona o DPH a příslušných přechodných ustanovení
 • krátký videozáznam vysvětlující pásma paušálního režimu
 • příklady k účtování kurzových rozdílů k zálohám v cizích měnách

V případě zájmu o rozšířený informační servis behounek.eu, stačí uhradit příspěvek ve výši alespoň 500 Kč nebo objednat webináře z aktuální nabídky a budou Vám nové informace poskytovány minimálně do konce února 2024 (přístup ke stávajícím informacím Vám zůstane přístupný i následně).

Vyplňte prosím pozorně svoji e-mailovou adresu; pokud nedostanete obratem automatickou odpověď s podklady pro platbu, pravděpodobně jste zadali chybně e-mailovou adresu - v tomto případě zkontrolujte prosím spam a případně vyplňte údaje znovu. Děkujeme.

Daňový doklad bude vystaven na Vámi vyplněnou adresu a s údaji uvedenými v poli Firma, IČO a DIČ. Údaje o jménu a příjmení na dokladu uvedeny nebudou - slouží jen pro případnou komunikaci.