Daň z příjmů právnických osob 2021/2022


Webinář

on-line 10.12.2021

záznam z 12.11. nebo 10.12.2021Účast na online webináři garantujeme, pokud je úhrada za webinář připsána na náš účet nejpozději 48 hodin před konáním webináře nezávisle na datu splatnosti uvedeném na zálohové faktuře.

Záznam webináře z 12.11.2021 k dispozici okamžitě po on-line úhradě či platbě kartou či po připsání platby na náš účet; záznam z 10.12.2021 bude k dispozici do 48 hodin od skončení webinářeUrčeno pro:

Účetní, auditory, daňové poradce, kteří nechtějí, aby jim "ujel vlak". Webinář je věnován aktuálním problémům uplatnění daně z příjmů FO. Uplatnění DPFO bude věnován samostatný webinář, který lze objednat za zvýhodněnou cenu.. 

Obsah:

  • vliv vykázání ztráty na budoucí daňové povinnosti, výhody vzdání se práva na budoucí uplatnění daňové ztráty
  • daňové náklady - aktuální problémy daňových odpisů, tvorba opravných položek k pohledávkám
  • daňové přiznání za rok 2021
  • souvislost s účetnictvím - interpretace Národní účetní rady

Webináře:

online: 12.11. a 10.12.2021

záznam: z 12.11.2021 již k dispozici; záznam online webináře z 10.12.2021 bude k dispozici do 48 hod po uskutečnění webináře. Záznam lze přehrávat i po částech, a to i opakovaně.


Čas

9 - 12 hod

8.30 - 9.00 hod prezence (možnost vyzkoušení webináře před jeho zahájením)

10.30 přestávka


Cena

1 380 Kč + DPH  

Při objednávce pro nejméně 4 účastníky    z jedné firmy sleva pro všechny účastníky 10 % - v tomto případě objednejte na behounkovaingrid@volny.cz


Podrobné podkladové materiály

obdrží všichni účastníci vytištěné na přednášce

v pdf podobě budou zaslány na e-mail uvedený v objednávce nejpozději den před konáním přednášky


Možnost obdržení certifikátu o absolvování školení

do e-mailu  behounkovaingrid@volny.cz  uveďte název přednášky, termín, firmu, jména účastníků


Účast na školeních ing. Pavla Běhounka pořádaných ing. Ingrid Běhounkovou je uznávána KA ČR a auditoři si ji mohou započítávat do Kontinuálního právního vzdělávání (KPV) - viz sdělení KA ČR.

Do e-mailu behounkovaingrid@volny.cz uveďte název přednášky, termín, firmu, jména účastníků. Obdržíte certifikát o absolvování školení.


Přihlášeným účastníkům budou e-mailem příležitostně zasílány informace o aktuálních novinkách


Přednášku je možné si objednat také individuálně - máte-li zájem o školení pro potřeby Vaší firmy, kontaktujte nás na behounkovaingrid@volny.cz