Daň z příjmů právnických osob 2021/2022


VIDEOzáznam z 10.12.2021

+ podrobné komentáře k účtování kurzových rozdílů k zálohám z března a května 2022


VIDEOzáznam přednášky vč. podklaových materiálů v pdf je k dispozici okamžitě po on-line úhradě či platbě kartou či po připsání platby na náš účet.Určeno pro:

Účetní, auditory, daňové poradce, kteří nechtějí, aby jim "ujel vlak". Webinář je věnován aktuálním problémům uplatnění daně z příjmů FO. Uplatnění DPFO je věnován samostatný webinář, který lze objednat spolu s přednáškou DPPO 2021/2022 za zvýhodněnou cenu 1 000 Kč + DPH.

Délka VIDEOzáznamu je 3 hod + 24 min doplněk ke kurzovým rozdílům k zálohám v cizích měnách (k tomuto navíc podrobný 8stránkový komentář v pdf)

V 03/2022 doplnění ke kurzovým rozdílům k zálohám v cizích měnách. Dále je součástí podrobný 8stránkový komentář s příklady ke kurzovým rozdílům k zálohám v cizích měnách ze 16.5.2022.

Obsah:

  • vliv vykázání ztráty na budoucí daňové povinnosti, výhody vzdání se práva na budoucí uplatnění daňové ztráty
  • daňové náklady - aktuální problémy daňových odpisů, tvorba opravných položek k pohledávkám
  • daňové přiznání za rok 2021
  • souvislost s účetnictvím - interpretace Národní účetní rady

Doplněk z 03/2022 je věnován rozsudku Nejvyššího správního soudu z února 2022 ke kurzovým rozdílům k zálohám v cizích měnách.

Komentář ze 16.5.2022 na příkladech podrobně vysvětluje přechod na účtování odpovídající rozsudku Nejvyššího správního soudu a to jak u účetních jednotek používajících pevný roční kurz, tak u účetních jednotek používajících např. denní kurz.


Webináře:

online: 10.12.2021

záznam: z 10.12.2021  Záznam lze přehrávat i po částech, a to i opakovaně.


Čas

9 - 12 hod

8.30 - 9.00 hod prezence (možnost vyzkoušení webináře před jeho zahájením)

10.30 přestávka


Cena

880 Kč + DPH 

komplet se záznamem DPFO 2021/2022 .... 1 000 Kč + DPH 

Při objednávce pro nejméně 4 účastníky    z jedné firmy sleva pro všechny účastníky 10 % - v tomto případě objednejte na behounkovaingrid@volny.cz


Podrobné podkladové materiály

obdrží všichni účastníci vytištěné na přednášce

v pdf podobě budou zaslány na e-mail uvedený v objednávce nejpozději den před konáním přednášky


Možnost obdržení certifikátu o absolvování školení

do e-mailu  behounkovaingrid@volny.cz  uveďte název přednášky, termín, firmu, jména účastníků


Účast na školeních ing. Pavla Běhounka pořádaných ing. Ingrid Běhounkovou je uznávána KA ČR a auditoři si ji mohou započítávat do Kontinuálního právního vzdělávání (KPV) - viz sdělení KA ČR.

Do e-mailu behounkovaingrid@volny.cz uveďte název přednášky, termín, firmu, jména účastníků. Obdržíte certifikát o absolvování školení.


Přihlášeným účastníkům budou e-mailem příležitostně zasílány informace o aktuálních novinkách


Přednášku je možné si objednat také individuálně - máte-li zájem o školení pro potřeby Vaší firmy, kontaktujte nás na behounkovaingrid@volny.cz