Po úhradě webináře "Paušální daň" získáte jako dárek přístup k záznamu webináře "Bonus pro společníky SRO - základy" ze dne 6.11.2020 v délce 1 hod 44 min.


Přístup k záznamu webináře získáte ihned po úhradě zálohové faktury (po připsání na náš účet); v případě úhrady on-line nebo kartou získáte přístup okamžitě.

Určeno pro:

Účetní, auditory, daňové poradce, společníky a jednatele sro

Obsah:

Princip paušální daně od 1.1.2021

Výhody paušální daně

Rizika a problémy paušální daně, např.:

- úprava základu daně při přechodu na paušální daň

- přerušení a ukončení podnikání

- podnikatel se stane plátcem

- podnikatel nesplní podmínky (např. mu bude v daném roce vyplacena mzda, tedy příjem ze závislé činnosti s výjimkou příjmů zdaněných srážkovou daní)

Webinář je plně aktuální, protože paušální daň bude platit přesně v podobě, ze které vycházel výklad webináře.

Dodatek k webináři ze dne 7.12.2020:

  • shrnutí nově zveřejněných výkladů Finanční správy, formuláře pro oznámení vstupu do paušálního režimu a čísla účtu pro platbu paušální zálohy na daň
  • podrobný výklad dobrovolného důchodového zabezpečení OSVČ s paušální daní


Místo a datum konání

Záznam webináře z 18.11.2020
Čas

délka záznamu webináře je 2 hod 29 min


Cena

webinář on-line 880 Kč + DPH

webinář záznam 220 Kč + DPH

Při objednávce pro nejméně 4 účastníky z jedné firmy sleva pro všechny účastníky 10 % - v tomto případě objednejte na behounkovaingrid@volny.cz


Podrobné podkladové materiály

obdrží všichni účastníci vytištěné na přednášce

v pdf podobě budou zaslány na e-mail uvedený v objednávce nejpozději den před konáním přednášky


Možnost obdržení certifikátu o absolvování školení

do e-mailu behounkovaingrid@volny.cz uveďte název přednášky, termín, firmu, jména účastníků


Účast na školeních ing. Pavla Běhounka pořádaných ing. Ingrid Běhounkovou je uznávána KA ČR a auditoři si ji mohou započítávat do Kontinuálního právního vzdělávání (KPV) .

Do e-mailu behounkovaingrid@volny.cz uveďte název přednášky, termín, firmu, jména účastníků. Obdržíte certifikát o absolvování školení.


Přihlášeným účastníkům budou e-mailem příležitostně zasílány informace o aktuálních novinkách


Přednášku je možné si objednat také individuálně - máte-li zájem o školení pro potřeby Vaší firmy, kontaktujte nás na behounkovaingrid@volny.cz