Paušální daň a plátcovství DPH 2023


Online přednáška 13.12.2022 nebo videozáznam


Videozáznam bude k dispozici do 48hod od konání přednášky. Záznam je možné přehrávat opakovaně bez časového omezení.


Určeno pro:

Účetní, auditory, daňové poradce, kteří nechtějí, aby jim "ujel vlak". Přednáška je věnována nové úpravě paušální daně pro rok 2023 a přechodu na nový limit pro povinné plátcovství DPH 2 mil. Kč.

Obsah:

  • Daň z příjmů FO za rok 2022 u OSVČ, které platily v roce 2022 paušální zálohy
  • Novinky v paušální dani pro rok 2023
  • Uplatnění obratu 2 mil. Kč pro povinné plátcovství DPH

Přednáška:

online: 13.12.2022

záznam: k dispozici do 48hod od konání přednášky s možností opakovaného a časově neomezeného přehrávání


Čas

9 - 12 hod

8.30 - 9.00 hod prezence (možnost vyzkoušení webináře před jeho zahájením)

10.30 přestávka


Cena

880 Kč + DPH

Při objednávce pro nejméně 4 účastníky    z jedné firmy sleva pro všechny účastníky 10 % - v tomto případě objednejte na behounkovaingrid@volny.cz


Podrobné podkladové materiály

K dispozici v pdf podobě odkaz ke stažení bude zaslán na e-mail uvedený v objednávce před konáním online přednášky resp. spolu s odkazem ke spuštění videozáznamu.


Možnost obdržení certifikátu o absolvování školení

do e-mailu  behounkovaingrid@volny.cz  uveďte název přednášky, termín, firmu, jména účastníků


Účast na školeních ing. Pavla Běhounka pořádaných ing. Ingrid Běhounkovou je uznávána KA ČR a auditoři si ji mohou započítávat do Kontinuálního právního vzdělávání (KPV) - viz sdělení KA ČR.

Do e-mailu behounkovaingrid@volny.cz uveďte název přednášky, termín, firmu, jména účastníků. Obdržíte certifikát o absolvování školení.


Přihlášeným účastníkům budou e-mailem příležitostně zasílány informace o aktuálních novinkách


Přednášku je možné si objednat také individuálně - máte-li zájem o školení pro potřeby Vaší firmy, kontaktujte nás na behounkovaingrid@volny.cz