Změny v daních 2021/2022


Webinář

On-line 26.11., 6.12., 15.12.2021 a 17.1.2022 nebo záznamÚčast na online webináři garantujeme, pokud je úhrada za webinář připsána na náš účet nejpozději 48 hodin před konáním webináře nezávisle na datu splatnosti uvedeném na zálohové faktuře.

Záznam webináře bude k dispozici do 48 hodin od konání online webináře.Určeno pro:

Účetní, auditory, daňové poradce, kteří nechtějí, aby jim "ujel vlak". Přednáška slouží k orientaci v záplavě novinek a změn. Aktuálním problémům Daní z příjmů a DPH se podrobněji věnují samostatné webináře - obsah je sestaven tak, aby se nepřekrýval. 

Obsah:

Daně z příjmů:

  • změny pro fyzické osoby za rok 2021 a pro rok 2022
  • změny pro právnické osoby pro rok 2021 a pro rok 2022
  • dlouhodobý majetek a jeho odpisování za rok 2021 a v roce 2022
  • návaznost na změny v účetnictví

DPH: 

  • přehled hlavních změn během roku 2021 a pro rok 2022
  • k novele DPH od 1.10.2021

Další novinky:

  • změny související s daňovým řádem, např. daňová informační schránka, tolerance pro platbu daní a podávání přiznání, elektronická podání, povinné datové schránky
  • aktuálně k dani z nemovitých věcí a dani silniční
  • parametrické změny (např. údaje plynoucí z průměrné mzdy)

Webináře:

online: 26.11., 6.12., 15.12.2021 a 17.1.2022

záznam: z každého online webináře lze samostatně objednat záznam, který bude k dispozici do 48 hod po uskutečnění webináře. Záznam lze přehrávat i po částech, a to i opakovaně.


Čas

9 - 14 hod

8.30 - 9.00 hod prezence (možnost vyzkoušení webináře před jeho zahájením)

10.30 přestávka u přednášky, webinář proběhne s několika krátkými přestávkami


Cena

2 280 Kč + DPH  

Při objednávce pro nejméně 4 účastníky    z jedné firmy sleva pro všechny účastníky 10 % - v tomto případě objednejte na behounkovaingrid@volny.cz


Podrobné podkladové materiály

obdrží všichni účastníci vytištěné na přednášce

v pdf podobě budou zaslány na e-mail uvedený v objednávce nejpozději den před konáním přednášky


Možnost obdržení certifikátu o absolvování školení

do e-mailu  behounkovaingrid@volny.cz  uveďte název přednášky, termín, firmu, jména účastníků


Účast na školeních ing. Pavla Běhounka pořádaných ing. Ingrid Běhounkovou je uznávána KA ČR a auditoři si ji mohou započítávat do Kontinuálního právního vzdělávání (KPV) - viz sdělení KA ČR.

Do e-mailu behounkovaingrid@volny.cz uveďte název přednášky, termín, firmu, jména účastníků. Obdržíte certifikát o absolvování školení.


Přihlášeným účastníkům budou e-mailem příležitostně zasílány informace o aktuálních novinkách


Přednášku je možné si objednat také individuálně - máte-li zájem o školení pro potřeby Vaší firmy, kontaktujte nás na behounkovaingrid@volny.cz