Změny v daních 2019/2020
přednáší Ing. Pavel Běhounek, pořádá Ing. Ingrid Běhounková

Určeno pro:

Účetní, auditory, daňové poradce, kteří nechtějí, aby jim "ujel vlak".

Obsah:

Změny a novinky 2019/2020 nejen v daních z příjmů, DPH a evidenci tržeb ale i dalších daní a souvisejících předpisů (změny v dani z nabytí nemovotých věcí, daň z nemovitých věcí od 1.1.2020, změny daňového řádu, oznamování tzv. daňově úsporných schémat, oceňovací předpisy, minimální a průměrná mzda 2020, vyhláška FKSP 2020, zákon o obchodních korporacích, živnostenské a pracovní právo atd)

Např. daňový balíček 2019 (zejména daně z příjmů za rok 2019, DPH za 12/2019), změny sazeb DPH, změny předpisů EU od 1.1.2020 (týká se dodání zboží v rámci EU), změny v daních z příjmů pro rok 2020, spuštění poslední vlny evidence tržeb od 1.5.2020, daňový řád 2020 (nová úprava sankcí, změny v elektronizaci daňových podání, projekt MOJE daně)

Místo a datum konání

Ostrava 15.11.2019, Quality Hotel Ostrava City

Hradec Králové 27.11.2019, EA Hotel Tereziánský Dvůr

Praha 29.11.2019, 17.12.2019, 29.1.2020 (VYPRODÁNO), 11.2.2020, Hotel Occidental

Brno 5.12.2019, Hotel Barceló Brno Palace

Zlín

14.1.2020, Kongresové centrum Zlín

15.1.2020, Lesní hotel Zlín


Čas

9 - 14 hod

8.30 - 9.00 hod prezence

10.30 přestávka


Cena

Ostrava, Hradec Králové, Brno, Plzeň, Zlín  1980 Kč + DPH

Praha 2180 Kč + DPH

Při objednávce pro nejméně 4 účastníky    z jedné firmy sleva pro všechny účastníky 10 % - v tomto případě objednejte na behounkovaingrid@volny.cz


Podrobné podkladové materiály

obdrží všichni účastníci vytištěné na přednášce

v pdf podobě budou zaslány na e-mail uvedený v objednávce nejpozději den před konáním přednášky


Možnost obdržení certifikátu o absolvování školení

do e-mailu  behounkovaingrid@volny.cz  uveďte název přednášky, termín, firmu, jména účastníků


Účast na školeních ing. Pavla Běhounka pořádaných ing. Ingrid Běhounkovou je uznávána KA ČR a auditoři si ji mohou započítávat do Kontinuálního právního vzdělávání (KPV) .

Do e-mailu behounkovaingrid@volny.cz uveďte název přednášky, termín, firmu, jména účastníků


Přihlášeným účastníkům budou e-mailem příležitostně zasílány informace o aktuálních novinkách


Přednášku je možné si objednat také individuálně - máte-li zájem o školení pro potřeby Vaší firmy, kontaktujte nás na behounkovaingrid@volny.cz