BONUS PRO SPOLEČNÍKY - PODPORA MALÝCH A RODINNÝCH SRO
Komentář

Podrobný komentář (10 stran textu v pdf) ke kompenzačnímu bonusu pro společníky SRO + 2 str. shrnutí dalších opatření. Navíc text zákona o kompenzačním bonusu. Dne 25.6.2020 byl aktualizován dodatek k posuzování rodnných SRO (kdo si zakoupil komentář dříve, může si na původním odkazu stáhnout aktuální verzi).

Cena: 280 Kč + DPH

Obdržíte e-mailem obratem po zaplacení

Obsah komentáře:
  • Jaké podmínky musí splňovat SRO a jaké společník
  • Jak musí být SRO postiženo
  • Kombinace s bonusem pro OSVČ, s kurzabeitem či s ošetřovným
  • Podání žádosti
  • Možnost následné opravy a možnost kontroly ze strany finančního úřadu
  • Dodatek - posuzování "rodinných" SRO dle výkladu Finanční správy (společníci v modelu otec - dcera - manžel dcery dle tohoto výkladu nelze považovat za rodinné SRO
  • Stručný přehled dalších úlev pro SRO