BONUS 2021 PRO SPOLEČNÍKY MALÝCH A RODINNÝCH SRO

Komentář + dárek (průvodce bonusem 2021 pro OSVČ)

Podrobný komentář (13 stran textu v pdf) ke kompenzačnímu bonusu pro společníky SRO + doplňkové materiály. Nový komentář přepracovaný na podmínky kompenzačního bonusu 2021. Jako dárek získáváte průvodce bonusem 2021 pro OSVČ (pdf + videoprezentace 1 hod 45 min + mp3) vč. další videoprezentace 43 provázející schématem FS k nároku na bonus (OSVČ či společníků SRO).

Cena: 280 Kč + DPH

Přístup ke komentáři a dalším materiálům obdržíte e-mailem obratem po zaplacení.

Obsah komentáře:
  • Rozdíly oproti předchozím bonusům
  • Srovnávací období
  • Posuzování "rodinných" SRO, podmínka obratu
  • Jak musí být SRO postiženo a jak musí být postižen společník
  • Kombinace s předchozím bonusem podzim 2020
  • Kombinace s jinými podporami
  • Podání žádosti
  • Možnost následné opravy a možnost kontroly ze strany finančního úřadu

Doplňkové materiály:

  • úplné znění zákona upravujícího bonus 2021 vč. důvodové zprávy a zapracování pozměňovacích návrhů vč. odůvodnění
  • grafické znázornění výkladu Finanční správy tzv. subjektivní rodiny