BONUS PRO SPOLEČNÍKY MALÝCH A RODINNÝCH SRO - podzim 2020

Komentář

Podrobný komentář (13 stran textu v pdf) ke kompenzačnímu bonusu pro společníky SRO + doplňkové materiály. Nový komentář přepracovaný na podmínky podzimního kompenzačního bonusu od 5.10.2020.

Cena: 280 Kč + DPH

Obdržíte e-mailem obratem po zaplacení

Obsah komentáře:
 • Kdy lze ještě do konce listopadu 2020 žádat o "jarní" bonus
 • Jaké podmínky musí pro podzimní bonus splňovat SRO a jaké společník
 • Posuzování "rodinných" SRO
 • Jak musí být SRO postiženo
 • Kombinace s bonusem pro OSVČ, s kurzabeitem či s ošetřovným
 • Podání žádosti
 • Možnost následné opravy a možnost kontroly ze strany finančního úřadu

Doplňkové materiály:

 • úplné znění zákona upravujícího "jarní" bonus s vyznačením změn od 7.8.2020 (v těchto případech lze o "jarní" bonus žádat do konce listopadu 2020)
 • zákon upravující "podzimní" bonus s vyznačením přijatých pozměňovacích návrhů
 • důvodová zpráva k zákonu upravujícímu podzimní bonus s upozorněním na přijaté pozměňovací návrhy
 • grafické znázornění výkladu Finanční správy tzv. subjektivní rodiny