KOMPENZAČNÍ BONUS 2021 PRO OSVČ

Průvodce v příkladech

Průvodce kompenzačním bonusem 2021 pro OSVČ - na 13 příkladech vysvětluje vše podstatné.

Video prezentace v délce 1 hod 45 min + samostatný zvukový záznam v mp3. Podkladový materiál v pdf v rozsahu 8 stran.

Problematika nového bonusu je vysvětlena v odpovědích na tyto otázky:

1. Kdo může o bonus žádat?

2. Jaký je rozdíl bonusu 2021 oproti bonusu podzim 2020?

3. Mohu žádat z důvodu poklesu tržeb, i když moje činnost není zakázána?.

4. Jak se posuzuje 50% pokles tržeb?.

5. Jaká je výše bonusu?.

6. jak mám vyplnit žádost?

7. Co když k propadu tržeb došlo až v 02 nebo 03/2021?

8. Náleží mi bonus vždy za celý měsíc?

9. Kdy muselo být postižené podnikání mým hlavním zdrojem příjmu?

10. Mohu žádat o bonus, když jsem zaměstnán?

11. Jak zohledním příjmy z prodeje automobilu používaného k podnikání?

12. Jak mám postupovat, když jsem začal podnikat až v roce 2020?

13. Mám nárok na bonus z důvodu karantény či izolace?


PRŮVODCE JE DOSTUPNÝ JAKO DÁREK KE KOMENTÁŘI BONUS 2021 PRO SPOLEČNÍKY MALÝCH A RODINNÝCH SRO.

Spolu s komentářem pro společníky SRO získáte nejen průvodce výše uvedenými otázkami, ale např. také: