Kompenzační bonus pro SRO

20.10.2020

Kompenzační bonus pro SRO

Níže uvedený článek je věnován kompenzačnímu bonusu pro společníky SRO, jejichž činnost byla omezena v období od 12.3. do 8.6.2020. Již 21.10.2020 by poslanci mohli projednat další kompenzační bonus (vláda jeho návrh předložila 16.10.2020) pro období nouzového stavu vyhlášeného od 5.11.2020; následně by jej projednával Senát. Tento kompenzační bonus bude sice obdobný níže popisovanému předchozímu kompenzačnímu bonusu pro společníky SRO, avšak bude mít (podle vládního návrhu) některé zásadní odlišnosti - návrhu nového kompenzačního bonusu byla věnována pozornost 19.10.2020 v podcastu O daních.

Níže uvedený článek se věnuje bonusu 500 Kč/den pro společníky "rodinných" SRO, které byly postiženy koronavirovými opatřeními vč. změny výkladu Finanční správy "rodinných" SRO - této změně výkladu byl věnován úvod epizody  podcastu "O daních" z 29.6.2020 - dostupné také na Apple podcast (iTunes), Spotify,    Google Podcasts nebo Anchor.

Kompenzační bonus pro SRO

Obdobně jako bylo možné do 29.6.2020 za prvé bonusové období od 12.2. do 30.4.2020 žádat o kompenzační bonus pro OSVČ, tak mohli za toto období podávat žádosti o bonus i společníci SRO jen do 29.6.2020.

V současnosti (do 7.8.2020) mohou společníci žádat jen za období od 1.5.2020. Žádost se podává podle bydliště společníka, nikoli podle sídla společnosti - nikoli tedy finančnímu úřadu, pod který spadá SRO, ale finančnímu úřadu, pod který spadá společník. Pokud společnost spadá pod FÚS, společník A pod FÚA a společník B pod FÚB, tak společník A bude žádat u FÚA a společník B u FÚB. Bonus by měl společník obdržet do několika dnů od podání žádosti.

Podpora společníků SRO byla zavedena jako rozšíření zákona o kompenzačním bonusu (základní pravidla jsou stejná jako dříve přijatý bonus pro OSVČ - viz článek Kompenzační bonus pro OSVČ) a žádosti a výplatu vyřizuje Finanční správa úplně stejně jako vyřizuje kompenzační bonus pro OSVČ.

Výše bonusu činí stejně jako u kompenzačního bonusu pro OSVČ 500 Kč denně pro jednoho společníka (fyzickou osobu) a může dosahovat celkové výše až 44,5 tis. Kč (25 tis. Kč za prvé bonusové období od 12.3. do 30.4.2020 a 19,5 tis. Kč za  druhé bonusové období od 1.5. do 8.6.2020).

Bonus náleží společníkům těch s.r.o., které musely v důsledku krizových opatření omezit svoji činnost apod. (krizová opatření musela mít na podnikání sro stejné dopady jako jsou vyžadovány pro nárok na kompenzační bonus pro OSVČ).

Nárok na bonus má příslušná fyzická osoba (společník) pouze v těchto případech:

  • jedná se o společníka s.r.o., která má pouze jediného společníka
  • jedná se o společníka s.r.o., která má pouze dva společníky
  • jedná se o společníka s.r.o. s více než dvěma společníky a všichni společníci jsou členy jedné rodiny - např. společnost má 5 společníků (např. manželé a jejich 3 děti), potom by mělo nárok všech 5 společníků.


Aby měl společník s.r.o. na bonus nárok, tak musí sro  splnit podmínku minimální výše obratu - za účetní období roku 2019 více než 180 tis. Kč. Pokud by sro podmínku obratu za rok 2019 nesplnilo (např. z důvodu, že začalo podnikat až v roce 2020), tak musí být překročen obrat 180 tis. Kč za rok 2020 (v tomto případě by při podání žádosti museli společníci vycházet z předpokládané výše obratu).

Informace Finanční správy ke kompenzačnímu bonusu pro společníky s.r.o. (včetně žádosti) jsou dostupné na Pomoc společníkům malých s.r.o.  - zde např. Finanční správa dne 4.6.2020 odpověděla na otázku posuzování rodiny (otázka č. 4) tak, že všichni společníci navzájem musí splňovat požadavek příbuzenského vztahu dle zákona o kompenzačním bonusu (příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství). Podle výkladu Finanční správy tak definici "rodinného" s.r.o. nemělo vyhovovat např. s.r.o. v "sestavě společníků" otec - dcera - dceřin manžel (vztah mezi tchánem a zetěm není vztahem v zákoně o kompenzačním bonusu uvedeném). Uvedený výklad však byl následně překonán modelem tzv. subjektivní rodiny.

Podrobně se bonusu pro společníky věnuje komentář Bonus pro společníky - podpora malých a rodinných SRO - vč. modelu Finanční správy pro "subjektivní rodinu".

Bonusu společníka SRO není na překážku, pokud je účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec, jedná-li se o vztah k SRO, ve kterém je společníkem. Např. je společník společníkem v SROA a v SROB a v SROB je účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec, protože zde pobírá odměnu alespoň 3 tis. Kč - tato skutečnost není na závadu a jsou-li splněny další podmínky, tak může žádat o bonus buď jako společník SROA nebo SROB. Pokud by však byl společník např. jednatelem v SRO, ve kterém by nebyl společníkem, a z důvodu odměny jednatele by byl zaměstnancem pro účely nemocenského pojištění, tak by nárok na bonus nenáležel.

Situace, kdy je společník zaměstnancem pro účely nemocenského pojištění ve "své" SRO, je zatím jedinou výjimkou, kdy může takový společník žádat o bonus společníka. Pokud by např. byl zaměstnancem pro účely nemocenského pojištění u jiného zaměstnavatele, než "své" SRO, z důvodu činnosti pedagogické či z důvodu činnosti na základě dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce, tak podle stávající úpravy bonus nenáleží. Novela zákona o kompenzačním bonusu č. 331/2020 Sb. ze dne 22.7.2020 - viz článek Kompenzační bonus pro "dohodáře" tyto výjimky rozšíří a např. i společník, který je pro účely nemocenského pojištění zaměstnancem jako pěstoun či dobrovolný pracovník pečovatelské služby, tak mu dodatečně nárok vznikne, a to v plné výši 500 Kč denně.


Za poskytované informace nám můžete poslat dobrovolnou úhradu:

V případě příspěvku vč. DPH ve výši nejméně 500 Kč obdržíte automaticky i podrobný komentář Bonus pro společníky - podpora malých a rodinných SRO.