Kompenzační bonus 2022 pro SRO

27.12.2021

Bonus 2022 pro SRO

Společníkům SRO, které byly postiženy pandemií, náležel:

  • tzv. kompenzační bonus jaro 2020 pro období dobu od 12.3 do 8.6.2020. Kompenzační bonus jaro 2020 byl obecně navázán na dopady pandemie, aniž by se zkoumala příčina či míra těchto dopadů na postižené SRO.
  • tzv. kompenzační bonus podzim 2020 pro období od 5.10.2020 do 15.2.2021. Kompenzační bonus podzim 2020 byl založen na zákazech či omezeních podnikatelské činnosti SRO popř. jejich výhradních zákazníků apod.
  •  kompenzační bonus 2021 pro období od 1.2. do 31.5.2021. Tento kompenzační bonus byl založen 50% poklesem příjmů za srovnávané období oproti srovnávacímu období.

Pro období od 22.11.2021 do 31.1.2022 je zákonem č. 519/2021 Sb. upraven kompenzační bonus 2022. Stejně jako kompenzační bonus 2022 pro OSVČ je i pro společníky SRO stanoveno 1. bonusové období od 22.11. 2021 do 31.12.2021 (za toto 1. bonusové období bude možné žádat počátkem ledna 2022) a druhé bonusové období leden 2022.

Nárok na bonus za 1. bonusové období bude zakládat alespoň 30% pokles výnosů za prosinec 2022 oproti průměrným měsíčním výnosům za srovnávací období (tím mohou být např. měsíce srpen až říjen 2021).

Nárok na bonus za 2. bonusové období (tedy za leden 2022) bude zakládat alespoň 30% pokles příjmů za leden 2021 oproti průměrnému měsíčnímu příjmu za srovnávací období (tím mohou být i v tomto případě např. měsíce srpen až říjen 2021).

Okruh SRO, jejichž společníci mohou o bonus žádat je podobný jako tomu bylo u minulých bonusů (SRO s jedním nebo dvěma společníky fyzickými osobami popř. tzv. rodinné SRO). Oproti předchozím bonusům je nové to, že není na závadu, pokud je podíl na SRO tvořen kmenovým listem.