Kompenzační bonus pro OSVČ

01.12.2021

Kompenzační bonus pro OSVČ 

Naposledy za měsíc květen 2021 byl uplatňován kompenzační bonus 2021, o které bylo možné žádat do 2.8.2021.

V návaznosti na omezení podnikání od 22.11.2021 Poslanecká sněmovna schválila dne 1.12.2021 návrh již čtvrtého zákona o kompenzačním  bonusu - jedná se o kompenzační bonus 2022. Použití tohoto bonusu je podmíněno schválením tohoto návrhu Senátem, a to pravděpodobně 15.12.2021. Po podpisu prezidenta by tedy mohl kompenzační bonus být do konce roku definitivně přijat a Finanční úřady by od ledna 2022 mohly začít přijímat žádosti o bonus za období od 22.11. do 31.12.2021.

Návrh schválený Poslaneckou sněmovnou předpokládá nárok na kompenzační bonus za dny od 22.11.2021 do 31.1.2022 s tím, že vláda by mohla přidávat další měsíční bonusová období. Nárok může být založen buď nařízenou karanténou či izolací (v tomto případě by bonus činil 500 Kč za každý den karantény či izolace), anebo 30% poklesem příjmů.

Pokles příjmů pro nárok za bonusové období od 22.11. do 31.12.2021 by se testoval za prosinec 2021 v porovnání s průměrem za libovolné 3 po sobě jdoucí kalendářní měsíce v období od června do října 2021 (popř. u sezónní činnosti se může jednat o libovolné 3 po sobě jdoucí kalendářní měsíce v období od 1. listopadu 2019 do 31. března 2020).

Výše kompenzačního bonusu podle návrhu schváleného Poslaneckou sněmovnou odpovídá poklesu denního příjmů, max 1.000 Kč denně.