Kompenzační bonus pro OSVČ

27.12.2021

Kompenzační bonus pro OSVČ 

Naposledy za měsíc květen 2021 byl uplatňován kompenzační bonus 2021, o které bylo možné žádat do 2.8.2021.

V návaznosti na omezení podnikání od 22.11.2021 platí již čtvrtý zákon o kompenzačním  bonusu - jedná se o kompenzační bonus 2022. Výklad Finanční správy ke kompenzačnímu bonusu 2022 naleznete ZDE, a to včetně žádosti o kompenzační bonus. Žádost o kompenzační bonus nemá předepsaný povinný tiskopis, ale lze doporučit využít vzoru žádosti připraveného Finanční správou nebo webové aplikace pro přípravu žádosti. O bonus za prvé bonusové období od 22.11. do 31.12.2021 lze doporučit žádat až v lednu 2022.

Kompenzační bonus 2022 předpokládá nárok na kompenzační bonus za dny od 22.11.2021 do 31.1.2022 s tím, že vláda by mohla přidávat další měsíční bonusová období. Nárok může být založen buď nařízenou karanténou či izolací (v tomto případě by bonus činil 500 Kč za každý den karantény či izolace), anebo 30% poklesem příjmů.

Pokles příjmů pro nárok za bonusové období od 22.11. do 31.12.2021 se testuje za prosinec 2021 v porovnání s průměrem za libovolné 3 po sobě jdoucí kalendářní měsíce v období od června do října 2021 (popř. u sezónní činnosti se může jednat o libovolné 3 po sobě jdoucí kalendářní měsíce v období od 1. listopadu 2019 do 31. března 2020).

Výše kompenzačního bonusu 2022 odpovídá poklesu denního příjmů, max 1.000 Kč denně.