Kompenzační bonus pro OSVČ

30.03.2021

Kompenzační bonus pro OSVČ 

K 15.2.2021 skončil tzv. podzimní kompenzační bonus a pro období od 1.2.2021 je kompenzační bonus upraven zcela novým zákonem o kompenzačním bonusu pro rok 2021.

Kompenzační bonus 2021 nelze zaměňovat s kompenzačním bonusem podzim 2020 (pro období do 15.2.2021), s kterým se za období od 1.2. do 15.2.2021 překrývá. O kompenzačním bonusu 2021 Finanční správa informuje v samostatné sekci svého webu, kde je dostupná také žádost o kompenzační bonusu 2021

Zákon č. 95/2021 Sb.o kompenzačním bonusu pro rok 2021 je v pořadí již 3. zákonem o kompenzačním bonusu - podzimnímu kompenzačnímu bonusu pro období od 5.10.2020 do 15.2.2020 upravenému zákonem 461/2020 Sb. předcházel kompenzační bonus jaro 2020 pro období od 12.3. do 8.6.2020 upravený zákonem 159/2020 Sb.

Kompenzační bonus 2021 je upraven zatím pro období únor až duben 2021, zákonem je stanoveno 1. a 2. bonusové období únor a březen a 29.3. vláda rozhodla o 3. bonusovém období duben (bude vyhlášeno pod č. 154/2021 Sb.) a vláda by mohla přidávat další bonusová období až do prosince 2021. Bonusové období únor 2021 (1. bonusové období dle zákona o kompenzačním bonusu 2021) se v prvých 15 dnech překrývá se 6. bonusovým obdobím dle zákona o podzimním kompenzačním bonusu. Nároky se za období od 1. do 15.2.2021 posuzují samostatně, tzn., že za toto období může náležet podzimní bonus či bonus 2021, ale mohou náležet i oba bonusy - potom by se uplatnil bonus 2021 s tím, že by se proti němu započítal již vyplacený podzimní bonus. Pokud však jde o limitaci výše nového bonusu, tak se do limitu za únor započítává i bonus podzim 2020 vyplacený za období od 1. do 15.2.

Finanční správa zveřejnila poměrně srozumitelný výklad vč. příkladů k nároku OSVČ na nový kompenzační bonus 2021,

K jarnímu bonusu pro období od 12.3. do 8.6.2020 zveřejnila Finanční správa informace v sekci "Kompenzace pro OSVČ (jaro 2020)", k podzimnímu bonusu pro období od 5.10.2020 do 15.2.2021 v sekci "Kompenzační bonus (podzim 2020)".

Žádost o podzimní kompenzační bonus (pro období do 15.2.2021 - nezaměňovat s kompenzačním bonusem 2021) je dostupná ZDE. Podzimní bonus měl 6 bonusových období:

  • 1. bonusové období 5.10. až 4.11.2020, kde standardní lhůta pro podání žádosti uplynula 5.1.2021
  • 2. bonusové období 5.11. až 21.11.2020, kde standardní lhůta pro podání žádosti uplynula 22.1.2021
  • 3. bonusové období 22.11. až 13.12.2020, kde standardní lhůta pro podání žádosti uplynula 15.2.2021
  • 4. bonusové období 14.12. až 24.12.2020, kde standardní lhůta pro podání žádosti uplynula 25.2.2021
  • 5. bonusové období 25.12.2020 až 23.1.2021, kde standardní lhůta pro podání žádosti uplynula 24.3.2021
  • 6. bonusové období 24.1. až 15.2.2021, kde standardní lhůta pro podání žádosti uplyne 16.4.2021.

Podzimní bonus byl založen na zákazech a omezeních - k těmto omezením - viz článek "Koronavirová omezení v 04/2021".

Zákon upravující podzimní kompenzační bonus byl 2x novelizován. Novela č. 584/2020 Sb. umožnila OSVČ čerpat kompenzační bonus současně s "ošetřovným pro OSVČ", s "COVID-nájemným" a s Antivirem. Novela č. 82/2021 Sb. umožňuje žádat o podzimní bonus např. osobám v úpadku, a to až do 26.4.2021.

Kompenzační bonus 2021

Kompenzační bonus 2021 se vrací ke koncepci kompenzačního bonusu jaro 2020 (pro období od 12.3. do 8.6.2020) v tom smyslu, že nárok na kompenzaci v podstatě zakládá ohrožení zdraví či omezení související s pandemií. Oproti bonusu označovaného jako kompenzační bonus podzim 2020 (pro období od 5.10.2020 do 15.2.2021) tedy nárok na kompenzační bonus 2021 může vzniknout i v případech, kdy omezení přímo nesouvisí s bezprostředním zákazem či omezením činnosti vyhlášeným z důvodu pandemie.

Podrobně se novému kompenzačnímu bonusu 2021 věnuje záznam webináře "Nový kompenzační bonus pro OSVČ a společníky". Novým kompenzačním bonusem 2021 Vás na příkladech provede VIDEO PREZENTACE "Nový kompenzační bonus pro OSVČ - otázky a odpovědi".

Oproti kompenzačnímu bonusu jaro 2020 je však v případě kompenzačního bonusu 2021 nutné splnit určité podmínky, aby kompenzační bonus nenáležel osobám, u kterých má pandemie jen malé ekonomické dopady. V tomto směru je kompenzační bonus 2021 podobný kompenzačnímu bonusu podzim 2020, i když se nárok na bonus testuje jinak - 50% poklesem příjmů.

Podmínka poklesu příjmu se posuzuje jak pokles příjmů za srovnávané období proti srovnávacímu období:

  • pro bonus za 02/2021 je srovnávaným obdobím 01/2021 a srovnávaným obdobím 11/2018 až 01/2019 nebo 11/2019 až 01/2020. Které srovnávací období si OSVČ vybere je na jejím rozhodnutí. Podmínka je splněna, pokud příjmy za 01/2021 činí maximálně 50 % průměrného měsíčního příjmu za srovnávací období.
  • pro bonus za 03/2021 je srovnávaným obdobím 02/2021 a srovnávaným obdobím 12/2018 až 02/2019 nebo 12/2019 až 02/2020. Které srovnávací období si OSVČ vybere je na jejím rozhodnutí. Podmínka je splněna, pokud příjmy za 02/2021 činí maximálně 50 % průměrného měsíčního příjmu za srovnávací období.

Výše bonusu může dosahovat až 1.000 Kč denně - za únor tedy až 28 tis. Kč, za březen až 31 tis. Kč a za duben až 30 tis. Kč, pokud by za 01/2021 došlo k poklesu měsíčního příjmu alespoň o 28.000 Kč, za 02/2021 alespoň o 31.000 Kč a za 03/2021 alespoň o 30.000 Kč. Novinkou je bonus pro OSVČ účastných nemocenského pojištění, kterým může bonus náležet nikoli z důvodu poklesu příjmů, ale z důvodu nařízené karantény či izolace - výše tohoto bonusu činí 500 Kč za každý den karantény.

Nárok na kompenzační bonus se vylučuje s jinými dotačními programy s výjimkou Antiviru a Covid-nájemným či programy obdobnými. Dotace Covid 2021 či COVID-nepokryté náklady tak budou nárok na bonus vylučují.

Stejně jako tomu bylo u podzimního kompenzačního bonusu není na závadu, když je žadatel o bonus účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec (musí však splnit podmínku testu příjmů z významně omezené činnosti).

Novému kompenzačnímu bonusu 2021 a dalším novinkám byla věnována 1.3.2021 epizoda podcastu O daních. Podcast O daních je dostupný také na Apple podcast (iTunes), Spotify, Google Podcasts nebo Anchor.

Výkladu schématu Finanční správy k nároku na kompenzační bonus 2021 (materiál "Základní schéma testování splnění podmínek nároků na kompenzační bonus") je věnován cca 43minutový video záznam, který je dostupný pro odběratele rozšířené verze daňových informací. 

Další informace ke kompenzačním bonusu 2021 byly rozeslány na e-maily registrované k odběru novinek (registrace je zdarma a bez závazku). V případě dobrovolné úhrady za poskytované informace alespoň 500 Kč vč. DPH získáte přístup k podrobnějšímu komentáři a dalším podrobnějším informacím z 1. pololetí 2021.