Klasifikace produkce CZ-CPA

21.05.2021

Klasifikace CZ-CPA

Klasifikace CZ-CPA se pro daňové účely používá např. v těchto případech:

  • zatřídění hmotného majetku do odpiosvých skupin dle zákona o daních z příjmů (pro zatřídění stavebních děl se používá klasifikace stavebních děl CZ-CC)
  • zařazení služeb do snížené sazby DPH dle příloh č. 2 a č. 2a zákona o DPH
  • pro vymezení stavebních a montážních prací, u kterých se uplatňuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH

Klasifikace produkce CZ-CPA byla zavedena od 1.1.2008 a byla aktualizována k 1.1.2015 a je spolu s vysvětlivkami dostupná na webu Českého statistického úřadu. Pro uplatnění sazby DPH dle přílohy č. 2 resp. 2a zákona o DPH je i v roce 2021 rozhodující klasifikace CZ-CPA platná k 1. lednu 2008.