Novela EET

21.10.2019

Ačkoli ve Sbírce zákonů byla novela zákona o EET vyhlášena pod č. 256/2019 Sb. dne 9.10.2019 (ke spuštění poslední vlny EET tedy dojde od 1.5.2020; ke stejnému datu dojde k přeřazení některých zdanitelných plnění do 10% sazby daně), teprve dnes se Finanční správa vyjádřila alespoň k jednomu z dílčích problémů - k evidenci tržeb ve zvláštním režimu.

Obecně se k novele vyjádřilo MF v tiskové zprávě ze dne 13.9.2019,  dále v tiskové zprávě ze dne 7.6.2019, v tiskové zprávě z 13.2.2019 a v tiskové zprávě ze 17.4.2019.

STRUČNĚ S AKTUÁLNÍMI PROBLÉMY EVIDENCE TRŽEB SEZNÁMÍ PŘEDNÁŠKA ZMĚNY V DANÍCH 2019 / 2020.