Novela EET

04.02.2020

Novela zákona o EET č. 256/2019 Sb. od 1.5.2020 jednak rozšiřuje evidenci hotovostních tržeb na všechny obory podnikání, jednak zavádí možnost (pouze pro určitou skupinu podnikatelů) evidovat tržby ve  zvláštním režimu, tedy v tzv. off-line režimu formou papírových účtenek.

Obecně se k novele vyjádřilo MF v tiskové zprávě ze dne 13.9.2019,  dále v tiskové zprávě ze dne 7.6.2019, v tiskové zprávě z 13.2.2019 a v tiskové zprávě ze 17.4.2019.

STRUČNĚ S AKTUÁLNÍMI PROBLÉMY EVIDENCE TRŽEB SEZNAMUJE ZVUKOVÝ ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY ZMĚNY V DANÍCH 2019 / 2020. Z této přednášky si mlžete poslechnout krátkou ukázku věnovanou předmětu evidence tržeb - např. pokud jde o příjmy fyzické osoby z nájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů nebo o ostatní příjem podle § 10.