Přerušení EET do 31.12.2020

28.05.2020

Přerušení EET do 31.12.2020


Novela zákona o EET č. 256/2019 Sb. od 1.5.2020 měla jednak rozšiířit evidenci hotovostních tržeb na všechny obory podnikání, jednak zavedla možnost (pouze pro určitou skupinu podnikatelů) evidovat tržby ve  zvláštním režimu, tedy v tzv. off-line režimu formou papírových účtenek.

Obecně se k novele vyjádřilo MF v tiskové zprávě ze dne 13.9.2019,  dále v tiskové zprávě ze dne 7.6.2019, v tiskové zprávě z 13.2.2019 a v tiskové zprávě ze 17.4.2019.

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu byl přijat zákon 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Podle tohoto zákona s účinností od 27.3.2020 již není nutné až do uplynutí 3 měsíců od ukončení nouzového stavu evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb; další níže uvedená novela toto přerušení evidence tržeb prodlužuje až do 31.12.2020. Finanční správa praktické dopady tohoto zákona popisuje v odpovědi na dotaz Opatření související s šířením nového typu koronaviru COVID-19 a dále v sekci Evidence tržeb odpovědí na dotazy související s nouzovým stavem (COVID-19).

Parlament 26.5.2020 schválil novelu, která povinnost vydávat zákazníkům eet účtenky a odesílat údaje o tržbách správci daně přerušuje až do 31.12.2020. Toto prodloužení sice není ještě platné, ale prezident jej podepsal 28.5.2020 - je tak jen otázkou času, kdy bude toto prodloužení formálně potvrzeno zveřejněním novely zákona č. 137/2020 Sb. ve Sbírce zákonů.

STRUČNĚ S AKTUÁLNÍMI PROBLÉMY EVIDENCE TRŽEB SEZNAMUJE ZVUKOVÝ ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY ZMĚNY V DANÍCH 2019 / 2020. Z této přednášky si mlžete poslechnout krátkou ukázku věnovanou předmětu evidence tržeb - např. pokud jde o příjmy fyzické osoby z nájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů nebo o ostatní příjem podle § 10.