Plošný reverse charge

20.01.2019

Plošný reverse charge

Jak informovalo MF v tiskové zprávě ze dne 16.1.2019, ČR požadala o povolení k plošnému uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti, pokud bude o jednoho plnění překročena prahová hodnota 17.500 € (cca 450 000 Kč).

Uvedenou možnost přinesla směrnice 2018/2057  novelizující Směrnici EU o dph. Pokud bude žádosti ČR vyhověno, tak bude možné tento tzv. "všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu" zapracovat do českého zákona o DPH. MF očekává zavedení tohoto systému od roku 1.7.2020.