Plošný reverse charge

05.03.2020

Plošný reverse charge

Rada EU povolila ČR plošné uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti, pokud bude o jednoho plnění překročena prahová hodnota 17.500 € (cca 450 000 Kč).

Příslušné prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2019/1903  (podle  čl. 199c směrnice EU o DPH) povoluje ČR toto opatření od 1.1.2020 do 30.6.2022.O schválení příslušného prováděcího rozhodnutí MF informovalo v tiskové zprávě ze dne 8.11.2019.

Pro uplatnění uvedeného opatření je nutné jeho promítnutí do legislativy ČR. Jak informovalo MF v tiskové zprávě ze dne 16.1.2019, MF původně předpokládalo zavedení tohoto systému od roku 1.7.2020. Podle tiskové zprávy MF z 6.12.2019 se však zavedení tohoto opatření v nejbližší době zdá velmi nepravděpodobné - mělo by být totiž zavedeno až po té, co se podaří prodloužit jeho použití (zatím omezeno do 30.6.2022). Prodloužení použitelnosti plošného použití režimu penesení daňové povinnosti v průběhu roku 2020 je jen velmi málo pravděpodobné; minimálně v průběhu roku 2020 tedy jeho zavedení nelze očekávat a zřejmě ani v průběhu roku 2021 se situace nezmění (např. s ním nepočítá návrh MF na změny zákona o DPH od 1.1.2021).