Plošný reverse charge

28.02.2022

Plošný reverse charge

V roce 2019 Rada EU povolila ČR plošné uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti, pokud bude o jednoho plnění překročena prahová hodnota 17.500 € (cca 450 000 Kč).

Příslušné prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2019/1903  (podle  čl. 199c směrnice EU o DPH) povoluje ČR toto opatření od 1.1.2020 do 30.6.2022.O schválení příslušného prováděcího rozhodnutí MF informovalo v tiskové zprávě ze dne 8.11.2019.

Protože uvedené opatření nebylo promítnuto do českého zákona o DPH, protože se nepočítá s prodloužením použitelnosti čl. 199c, je uvedená právní úprava iniciovaná ČR zcela bezvýznamná.

Jak informovalo MF v tiskové zprávě ze dne 16.1.2019, MF původně předpokládalo zavedení tohoto systému od roku 1.7.2020, od čehož bylo upuštěno - viz tisková zpráva MF z 6.12.2019.