Plošný reverse charge

03.10.2018

Plošný reverse charge

Na jednání ministrů financí členských zemí EU ECOFIN bylo dosaženo dohody o možnosti plošného uplatnění vnitrostátního systému reverse charge na veškerá zdanitelná plnění, pokud bude o jednoho plnění překročena prahová hodnota 17.500 €.

Dosažení dohody neznamená, že by se v ČR uvedený systém začal uplatňovat v nejbližší době. Nejprve musí být dokončen legislativní postup na úrovni EU, dále musí ČR předložit a odůvodnit žádost o povolení plošného systému reverse charge a pokud podmínky pro zavedení tohoto systému ČR splní, bude možné tento tzv. "všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu" zapracovat do českého zákona o DPH. Rozhodně tedy nelze očekávat, že by byl nový systém schválen např. v rámci daňového balíčku pro rok 2019.