Procentuální výdaje u finančních poradců

18.02.2019

Procentuální výdaje u finančních poradců


Jak potvrzuje Informace Finanční správy z 28.1.2019 Aktuálně k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2018, finanční poradci mohou uplatnit procentuální výdaje takto:

  • zprostředkování pojištění dle z. č. 38/2004 Sb., zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí...40 %, max. 400 tis. Kč
  • zprostředkování investic dle z. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu...40 %, max. 400 tis. Kč
  • zprostředkování doplňkového penzijního spoření dle z. č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření resp. z. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu...40 %, max. 400 tis. Kč
  • zprostředkování stavebního spoření v rámci živnosti volné "zprostředkování obchodu a služeb"...60 %, max. 600 tis. Kč
  • zprostředkování spotřebitelského úvěru v rámci živnosti volné "zprostředkování obchodu a služeb" (podle přechodných ustanovení zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru od 1. 12. 2016 bylo možné jen do 28.2.2017)...od 1.3.2017 40 %, max. 400 tis. Kč

Pokud má tedy poradce za rok 2018 např. následující příjmy:

  • 700 tis. Kč za zprostředkování investic dle z. č. 256/2004 Sb.
  • 700 tis. Kč za zprostředkování spotřebitelského úvěru podle zákona č. . 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru
  • 500 tis. Kč za zprostředkování stavebního spoření v rámci živnosti volné "zprostředkování obchodu a služeb

tak může uplatnit za rok 2018 procentuální výdaje 40 % z (700 tis. + 700 tis.), max. 400 tis. Kč a současně 60 % z 500 tis. Kč, max. 600 tis. Kč; celkem tedy 700 tis. Kč (400 tis + 60 % x 500 tis. Kč).