Sazba DPH u e-knih

10.10.2019

Sazba DPH u e-knih

Novelizace Směrnice EU o DPH, kterou Rada EU přijala 6.11.2018, umožňuje členským státům použít sníženou sazbu daně i na e-knihy. Novelizace byla vyhlášena v Úředním věstníku EU dne 14.11.2018 jako Směrnice Rady (EU) 2018/1713 ze dne 6. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty uplatňované na knihy, noviny a časopisy.

ČR uvedené změny využila a novela zákona o evidenci tržeb a zákona o DPH č. 256/2019 Sb. od 1.5.2020 přeřazuje e-knihy (a také audioknihy) do 10% sazby daně - viz článek Novela EET a sazby DPH.

Sníženou sazbu mohou členské státy použít u (nové znění bodu 6) Přílohy III směrnice):

6. dodání knih, novin a časopisů (včetně brožur, letáků a obdobných tiskovin, dětských obrázkových knížek, náčrtníků či omalovánek, hudebních partitur tištěných či psaných, zeměpisných, vodopisných nebo obdobných map) buď na fyzickém nosiči, nebo elektronicky, nebo oběma způsoby, a to včetně dodání na výpůjčku knihovnami, nejedná-li se o publikace výlučně nebo převážně určené k propagaci ani o publikace výlučně nebo převážně sestávající ze zvukového hudebního nebo video obsahu.