Sazba DPH u e-knih

13.11.2018

Sazba DPH u e-knih

Rada EU 6.11.2018 přijala novelizaci Směrnice EU o DPH, která členským státům umožní použít sníženou sazbu daně i na e-knihy. Novelizace již jen čeká na vyhlášení v Úředním věstníku EU.

Sníženou sazbu půjde použít u (nové znění bodu 6) Přílohy III směrnice):

6. dodání knih, novin a časopisů (včetně brožur, letáků a obdobných tiskovin, dětských obrázkových knížek, náčrtníků či omalovánek, hudebních partitur tištěných či psaných, zeměpisných, vodopisných nebo obdobných map) buď na fyzickém nosiči, nebo elektronicky, nebo oběma způsoby, a to včetně dodání na výpůjčku knihovnami, nejedná-li se o publikace výlučně nebo převážně určené k propagaci ani o publikace výlučně nebo převážně sestávající ze zvukového hudebního nebo video obsahu

Dále Rada prodloužila platnost čl. 199a a 199b Směrnice EU o DPH umožňující členským státům dočasně uplatnit režim přenesení daňové povinnosti - jedná se o novelizaci směrnicí Rady (EU) 2018/1695 ze dne 6. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dobu použití volitelného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů a mechanismu rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH. ČR na základě čl. 199b uplatňuje režim přenesení daňové povinnosti u plnění uvedených v prováděcím nařízení 361/2014 Sb. a bude ho tak moci uplatňovat i v roce 2019.