Novela EET a změna sazeb DPH

26.07.2019

Novela EET a změna sazeb DPH

Senát 25.7.2019 zamítl vládní návrh novely zákona o evidenci tržeb, který Poslanecká sněmovna schválila (s některými pozměňovacími návrhy) ve 3. čtení dne 7.6.2019. Poslanecká sněmovna tedy novelu eet bude projednávat pravděpodobně v září znovu - viz informace o projednávání novely v Parlamentu.

Součástí návrhu schváleného Poslaneckou sněmovnou je i přeřazení některých zdanitelných plnění do 10% sazby DPH - nejkurióznější je nepochybně přeřazení podávání točeného piva z 21% sazby daně do 10% sazby. Původně se uvažovalo i o přeřazení dodání řezaných květindo 10% sazby daně, které nakonec součástí návrhu není.

Hlavním obsahem návrhu je spuštění poslední vlny evidence tržeb (pro všechny okruhy podnikání včetně řemeslných činností či činností zdravotnických zařízení) a dále přeřazení některých dodání zboží resp.poskytnutí služeb do 10% sazby daně z přidané hodnoty. Plošných výjimek novela obsahuje jen minimum (např. pro sociální péči v domovech pro osoby se zdravotním postižením). Pokud Poslanecká sněmovna přehlasuje veto Senátu, tak by ke spuštění poslední vlny eet došlo pravděpodobně od 1.4.2020.

MF se ke schválenému návrhu novely vyjádřilo v tiskové zprávě ze dne 7.6.2019. O původnímu návrhu MF informovalo v tiskové zprávě z 13.6.2018 a následně (po projednání v 1.čtení) v tiskové zprávě z 13.2.2019 a (po projednání v 2. čtení) v další tiskové zprávě ze 17.4.2019.

Součástí návrhu schváleného ve 3. čtení je zvláštní režim pro fyzické osoby - neplátce dph s nízkými příjmy v hotovosti (do 600 tis. Kč za 12 měsíců; Senát bude projednávat pozměňovací návrh na zvýšení tohoto limitu na 1 mil. Kč), kteří mají nejvýše dva zaměstnance - v tomto zvláštním režimu by se k hotovostním tržbám vydávali "úřední" účtenky - bloky těchto účtenek by vydávala finanční správa. Zvláštního režimu budou moci využít i právnické osoby, které jsou poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

Novela okruh evidovaných tržeb omezuje na tržby inkasované na území ČR (v současné době podléhají evidenci tržeb dle zákona o evidenci tržeb i příjmy inkasované mimo území ČR) a vrací daňové identifikační číslo jako povinnou součást účtenky (ovšem jen v případě, kdy kmenová část není tvořena rodným číslem - u fyzických osob, u kterých je kmenová část DIČ tvořena právě rodným číslem, by DIČ nadále nebylo povinnou náležitostí účtenky).

Novela nadále počítá s tím, že evidenci tržeb nebudou podléhat tržby prostřednictvím platebních karet resp. platebních bran.

Spolu se změnami v evidenci tržeb novela také přeřazuje do 10% sazby DPH přeřazuje tato plnění:

 • dodání e-knih a audioknih (tato změna byla umožněna změnou EU směrnice o DPH z roku 2018 - viz novinka Sazba DPH u e-knih),
 • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,
 • stravovací služby a podávání nápojů vč. točeného (sudového) piva podávaného jako stravovací nebo cateringová služba, avšak s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o dani z přidané hodnoty, a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů (kromě točeného piva),
 • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné),
 • odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné),
 • služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech,
 • služby mytí oken prováděné v domácnostech,
 • drobné opravy obuvi a kožených výrobků,
 • drobné opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků převážně pro domácnost,
 • drobné opravy jízdních kol,
 • kadeřnické, kosmetické a podobné služby.

Nadále zůstává zachováno, že u dodání potravin (např. pizza s sebou, párek v rohlíku) se bude uplatňovat 15% sazba daně, což např. znamenái:

 • do 11/2016 se u pizzy podávané v pizzérii (stravovací služba) uplatnila základní 21% sazba daně a u pizzy s sebou (dodání zboží) se uplatnila snížená 15% sazba daně
 • od 11/2016 se uplatňuje snížená 15% sazba daně bez ohledu na to, zda jde o stravovací službu nebo prodej pizzy
 • od spuštění poslední vlny EET (pravděpodobně od 1.4.2020) by se u pizzy podávané v pizzérii (stravovací služba) nově uplatnila základní 10% sazba daně a u pizzy s sebou (dodání zboží) by se nadále uplatnila snížená 15% sazba daně

Přeřazení výše uvedených plnění do druhé 10% snížené sazby DPH, zvyšuje význam zařazení zboží dle kombinované nomenklatury resp. zařazení služeb dle klasifikace CZ-CPA - viz praktická informace Klasifikace produkce CZ-CPA.