Školkovné za rok 2018

02.01.2019

Potvrzení pro uplatnění školkovného

Do novelizace zákona o daních z příjmů novelou č. 170/2017 Sb., která se v dané věci uplatní poprvé od zdaňovacího období roku 2018, nebylo zcela jednoznačné, zda tzv. školkovné (sleva za umístění dítěte dle § 35bb zákona o daních z příjmů) se uplatňuje (do výše minimální mzdy) podle data úhrady výdajů na umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení nebo podle období, kterého se tyto výdaje týkají.

Jinak řečeno, do uvedené novelizace, nebylo jednoznačné, zda úhradu za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení provedenou např. v 09/2018 na období 09/2018 až 01/2019:

  • lze celou uplatnit za období roku 2018 nebo
  • lze za období roku 2018 uplatnit jen část připadající na období 09 až 12/2018 a část připadající na 01/2019 uplatnit až za rok 2019. Od novelizace č. 170/2017 Sb. je jednoznačné, že platí tato varianta.

V souvislosti s uvedeným upřesněním § 35bb zákona o daních z příjmů byly také změněny náležitosti potvrzení, kterým prokazuje zaměstnanec u svého zaměstnavatele (pro účely ročního zúčtování daně) nárok na "školkovné" v § 38l odst. 2 písm. f; toto potvrzení musí obsahovat:

  1. jméno vyživovaného dítěte poplatníka,
  2. celkovou výši výdajů, kterou za něj za dané zdaňovací období poplatník vynaložil a
  3. datum zápisu tohoto zařízení do školského rejstříku nebo evidence poskytovatelů nebo datum vzniku jeho živnostenského oprávnění.

Vzhledem k tomu, že Finanční správa ve informaci ze dne 28.12.2018, upozornila na nové náležitosti potvrzení, lze očekávat, že se zaměří na tuto formální náležitost a proto lze doporučit, aby byla po předškolních zařízeních vyžadována potvrzení vyhovující současnému znění zákona o daních z příjmů.