DPH zahraničí 2024


Videozáznam ze 6.3.2024


Verze online: účast online s možností dotazů; nezahrnuje videozáznam; možnost získat certifikát o absolvování.

Verze videozáznam: přístup k videozáznamu bude zaslán obratem po připsání úhrady resp. po úhradě platební kartou či online bankovním převodem; videozáznam je možné přehrávat po časově neomezenou dobu; součástí videozáznamu je audiozáznam v mp3, který lze stáhnout a přehrávat off line; není možné získat certifikát o absolvování.


Určeno pro:

Účetní, auditory, daňové poradce, kteří nechtějí, aby jim "ujel vlak". Přednáška je věnována aktuálním problémům uplatňování DPH v tuzemsku v roce 2024.


Obsah:

  • Novinky v uplatňování DPH ve vztahu k zahraničí ... 15 min
  • režim pro malé podniky od 1.1.2025 ... 18 min
  • základní principy přeshraničních obchodů v rámci EU ... 39 min
  • dodání zboží do jiného členského státu / pořízení zboží z jiného členského státu ... 27 min
  • řetězové obchody ... 31 min
  • služby ... 20 min
  • místo plnění u streamovaných akcí ... 7 min
  • služby mimo EU ... 8 min
  • prodej zboží na dálku, služby v režimu one stop shop ... 17 min


Čas konání online přednášky:

9 - 12 hodCena:

1 380 Kč + DPH

spolu s přednáškou DPH tuzemsko cenově zvýhodněný komplet za 2 480 Kč + DPH


Podrobné podkladové materiály:

Budou k dispozici v pdf podobě; odkaz ke stažení materiálů bude zaslán na e-mail uvedený v objednávce před konáním online přednášky resp. spolu s odkazem ke spuštění videozáznamu.


Možnost obdržení certifikátu o absolvování školení (jen v případě online účasti):

do e-mailu  behounkovaingrid@volny.cz  uveďte název přednášky, termín, firmu, jména účastníků a pro auditory i jejich evidenční číslo auditorského oprávnění přidělené Komorou.

Účast na školeních ing. Pavla Běhounka pořádaných ing. Ingrid Běhounkovou je uznávána KA ČR a auditoři si ji mohou započítávat do Kontinuálního profesního vzdělávání (KPV) - viz sdělení KA ČR. K videozáznamům certifikáty bohužel nevystavujeme z důvodu pravidel KA ČR.


Přihlášeným účastníkům budou e-mailem příležitostně zasílány informace o aktuálních novinkách.


Přednášku je možné si objednat také individuálně - máte-li zájem o školení pro potřeby Vaší firmy, kontaktujte nás na behounkovaingrid@volny.cz