Dlouhodobý majetek - odpisování 2021/2022


Videozáznam ze  14.1.2022Záznam webináře k dispozici okamžitě po on-line úhradě či úhradě platební kartou; v případě běžného bankovního převodu po připsání úhrady na náš účet.


Určeno pro:

Účetní, auditory, daňové poradce, kteří nechtějí, aby jim "ujel vlak". Webinář je věnován aktuálním problémům dlouhodobého majetku.

Obsah:

  • hodnotová hranice 80 tis. Kč
  • dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek
  • technické zhodnocení
  • podrobně k mimořádným odpisům
  • součást budov

Součástí také zvukový záznam v mp3:

  • 1. část je věnována hodnotové hranici pro dlouhodobý majetek (100 min)
  • 2. část (87 min) je věnována zbývající problematice

Webináře:

online: 14.1.2022

záznam: Video záznam lze přehrávat i po částech, a to i opakovaně. Součástí je také zvukový záznam v mp3


Čas

9 - 12 hod

8.30 - 9.00 hod prezence (možnost vyzkoušení webináře před jeho zahájením)

10.30 přestávka


Cena

280 Kč + DPH  

Při objednávce pro nejméně 4 účastníky    z jedné firmy sleva pro všechny účastníky 10 % - v tomto případě objednejte na behounkovaingrid@volny.cz


Podkladové materiály

Ke stažení v pdf podobě


Možnost obdržení certifikátu o absolvování školení

do e-mailu  behounkovaingrid@volny.cz  uveďte název přednášky, termín, firmu, jména účastníků


Účast na školeních ing. Pavla Běhounka pořádaných ing. Ingrid Běhounkovou je uznávána KA ČR a auditoři si ji mohou započítávat do Kontinuálního právního vzdělávání (KPV) - viz sdělení KA ČR.

Do e-mailu behounkovaingrid@volny.cz uveďte název přednášky, termín, firmu, jména účastníků. Obdržíte certifikát o absolvování školení.


Přihlášeným účastníkům budou e-mailem příležitostně zasílány informace o aktuálních novinkách


Přednášku je možné si objednat také individuálně - máte-li zájem o školení pro potřeby Vaší firmy, kontaktujte nás na behounkovaingrid@volny.cz