Zdanění mezd 2022


Webinář

on-line 7.1.2022

nebo záznamÚčast na online webináři garantujeme, pokud je úhrada za webinář připsána na náš účet nejpozději 48 hodin před konáním webináře nezávisle na datu splatnosti uvedeném na zálohové faktuře.

Záznam webináře bude k dispozici do 48 hodin od konání online webináře.


Určeno pro:

Účetní, auditory, daňové poradce, kteří nechtějí, aby jim "ujel vlak". Webinář je věnován aktuálním problémům zdanění mezd.

Obsah:

  • roční zúčtování daně za rok 2021 a prohlášení k dani 2022
  • záloha na daň od 01/2022
  • zaměstnanecké benefity
  • srážková x zálohová daň

Webináře:

online: 7.1.2022

záznam: z každého online webináře lze samostatně objednat záznam, který bude k dispozici do 48 hod po uskutečnění webináře. Záznam lze přehrávat i po částech, a to i opakovaně.


Čas

9 - 12 hod

8.30 - 9.00 hod prezence (možnost vyzkoušení webináře před jeho zahájením)

10.30 přestávka


Cena

1 380 Kč + DPH  

Při objednávce pro nejméně 4 účastníky    z jedné firmy sleva pro všechny účastníky 10 % - v tomto případě objednejte na behounkovaingrid@volny.cz


Podrobné podkladové materiály

obdrží všichni účastníci vytištěné na přednášce

v pdf podobě budou zaslány na e-mail uvedený v objednávce nejpozději den před konáním přednášky


Možnost obdržení certifikátu o absolvování školení

do e-mailu  behounkovaingrid@volny.cz  uveďte název přednášky, termín, firmu, jména účastníků


Účast na školeních ing. Pavla Běhounka pořádaných ing. Ingrid Běhounkovou je uznávána KA ČR a auditoři si ji mohou započítávat do Kontinuálního právního vzdělávání (KPV) - viz sdělení KA ČR.

Do e-mailu behounkovaingrid@volny.cz uveďte název přednášky, termín, firmu, jména účastníků. Obdržíte certifikát o absolvování školení.


Přihlášeným účastníkům budou e-mailem příležitostně zasílány informace o aktuálních novinkách


Přednášku je možné si objednat také individuálně - máte-li zájem o školení pro potřeby Vaší firmy, kontaktujte nás na behounkovaingrid@volny.cz