ČNB ponechala úrokové sazby

25.03.2021

Úrokové sazby ČNB v 1. pololetí 2021

Bankovní rada ČNB 24.3.2021 ponechala v platnosti tyto úrokové sazby:

  • dvoutýdenní repo sazba  0,25 % (platí od 11.5.2020)
  • lombardní sazbu  1,00 % (platí od 11.5.2020) 
  • diskontní sazba 0,05 %(platí od 27.3.2020) 

Pro úroky z prodlení za prvé pololetí roku 2020 se použila dvoutýdenní reposazba 2,00 %; reposazba 0,25 % platí pro úroky z prodlení pro druhé pololetí 2020 a pro prvé pololetí 2021 - viz články Úroky z prodlení a Daňové úroky z prodleníVývoj dvoutýdenní repo sazby a tomu odpovídající změny výše úroků z prodlení obsahuje praktická informace Repo sazba ČNB a výše úroků z prodlení.

Diskontní sazba zůstávala téměř 6 let beze změny na úrovni 0,05 %, ale počínaje 3.8.2018 byla již několikrát změněna - od 3.8.2018 na 0,25 %, od 27.9.2018 na 0,50 %, od 2.11.2018 na 0,75 %, od 3.5.2019 na 1,00 %, od 7.2.2020 na 1,25 %, od  17.3.2020 na 0,75 % a od 27.3.2020 snížena na 0,05 %.