ČNB zachovala úrokové sazby

04.08.2023

Úrokové sazby ČNB 2023

Bankovní rada ČNB dne 3.8.2023 potvrdila výši úrokových sazeb, které předtím s účinností od 23.6.2022 zvýšila takto:

  • dvoutýdenní repo sazba byla zvýšena na 7,00 % (od 6.5.2022 do 22.6.2022 platila sazba 5,75 %)
  • lombardní sazba byla zvýšena na 8,00 % (od 6.5.2022 do 22.6.2022 platila sazba 6,75 %)
  • diskontní sazba byla zvýšena na 6,00 %(od 6.5.2022 do 22.6.2022 platila sazba 4,75 %)

Pro úroky z prodlení za prvé i druhé pololetí roku 2023 stejně jako za druhé pololetí roku 2022 je rozhodující reposazba platná k 1.7.2022 (tedy 7,00 %); za prvé pololetí roku 2022 byla rozhodující reposazba platná k 1.1.2022 (tedy 3,75 %)  - viz články Úroky z prodlení a Daňové úroky z prodleníVývoj dvoutýdenní repo sazby a tomu odpovídající změny výše úroků z prodlení obsahuje praktická informace Repo sazba ČNB a výše úroků z prodlení; další jednání Bankovní rady ČNB potvrzující či měnící stávající úrokové sazby se uskuteční 27.9.2023.