ČNB opět zvýšila úrokové sazby

04.05.2022

Úrokové sazby ČNB 2022

Bankovní rada ČNB s účinností od 6.5.2022 rozhodla o těchto úrokových sazbách:

  • dvoutýdenní repo sazba zvýšena na 5,75 % (od 1.4.2022 do 5.5.2022 platila sazba 5,00 %)
  • lombardní sazba zvýšena na 6,75 % (od 1.4.2022 do 5.5.2022 platila sazba 6,00 %)
  • diskontní sazba zvýšena na 4,75 %(od 1.4.2022 do 5.5.2022 platila sazba 4,00 %)

Pro úroky z prodlení za prvé pololetí roku 2022 je rozhodující reposazba platná k 1.1.2022 - tedy 3,75 %. Pro úroky z prodlení za prvé pololetí roku 2021 (stejně jako za druhé pololetí roku 2020) se použila dvoutýdenní reposazba 0,25 %; pro úroky z prodlení pro druhé pololetí 2021 se použila reposazba platná k 1.7.2021, tedy 0,50 %   - viz články Úroky z prodlení a Daňové úroky z prodleníVývoj dvoutýdenní repo sazby a tomu odpovídající změny výše úroků z prodlení obsahuje praktická informace Repo sazba ČNB a výše úroků z prodlení.

Výše diskontní sazby nemá vliv ani na výši úroků z prodlení, ani nemá přímý vliv na určení obvyklé výše úroků pro účely daní z příjmů.