ČNB opět snížila úrokové sazby

27.06.2024

Úrokové sazby ČNB 2024

Bankovní rada ČNB pokračuje ve snižování úrokových sazeb, které od 23.6.2022 do 21.12.2023 zůstávaly beze změny a od 22.12.2023 jsou postupně snižovány. Dne 27.6.2024 bylo rozhodnuto o dalším snížení o 0,5 p.b. - od 28.6.2024 sazby nově činí:

  • dvoutýdenní repo sazba 4,75 % (od 3.5.2024 do 27.6.2024 platila sazba 5,25 %)
  • lombardní sazba byla snížena na 5,75 % (od 3.5.2024 do 27.6.2024 platila sazba 6,25 %)
  • diskontní sazba byla snížena na 3,75 %(od 3.5.2024 do 27.6.2024 platila sazba 4,25 %)

prodlení vzniklého od 1.7.2024 úroky z prodlení činí 12,75 % - rozhodující je rozhodující reposazba 4,75 % platná k 1.7.2024.

U prodlení vzniklého od 1.1. do 30.6.2024 úroky z prodlení činí 14,75 % - rozhodující je rozhodující reposazba 6,75 % platná k 1.1.2024 a následné snížení sazeb na výši těchto úroků nemá vliv. Pro daňové úroky z prodlení není rozhodující výše reposazby na začátku pololetí, kdy prodlení vzniklo, ale výše reposazby na začátku každého pololetí během trvání prodlení. Pokud tedy daňový dluh trval v roce 2023 a trvá i v roce 2024, tak prodlení spadající do roku 2023 je úročeno sazbou 15 % a prodlení spadající do 1. pololetí roku 2024 je úročeno sazbou 14,75 %.

Pro úroky z prodlení za druhé pololetí roku 2023 byla rozhodující reposazba platná k 1.7.2023 ve výši 7,00 %; protože 7 % činila reposazba i k 1.1.2023 a k k 1.7.2022, tak u prodlení vzniklého od 1.7.2022 do 31.12.2023 úroky z prodlení činí 15 % (repo sazba zvýšená o 8 p.b.).

K úrokům z prodlení více v článcích Úroky z prodlení a Daňové úroky z prodlení.

Vývoj dvoutýdenní repo sazby a tomu odpovídající změny výše úroků z prodlení obsahuje praktická informace Repo sazba ČNB a výše úroků z prodlení; další jednání Bankovní rady ČNB potvrzující či měnící stávající úrokové sazby se uskuteční 27.6.2024.