ČNB zvýšila úrokové sazby

01.10.2021

Úrokové sazby ČNB v 2. pololetí 2021

Bankovní rada ČNB s účinností od 1.10.2021 rozhodla o těchto úrokových sazbách:

  • dvoutýdenní repo sazba zvýšena na 1,50 % (od 6.8. do 30.9.2021 platila sazba 0,75 %)
  • lombardní sazba zvýšena na 2.50 % (od 6.8. do 30.9.2021 platila sazba 1,75 %)
  • diskontní sazba zůstala beze změny na úrovni 0,50 %(od 27.3.2020 do 30.9.2021 činila 0,05 %) 

Pro úroky z prodlení za prvé pololetí roku 2021 (stejně jako za druhé pololetí roku 2020) se použila dvoutýdenní reposazba 0,25 %; pro úroky z prodlení pro druhé pololetí 2021 se použije reposazba platná k 1.7.2021, tedy 0,50 %   - viz články Úroky z prodlení a Daňové úroky z prodleníVývoj dvoutýdenní repo sazby a tomu odpovídající změny výše úroků z prodlení obsahuje praktická informace Repo sazba ČNB a výše úroků z prodlení.

Diskontní sazba (od 1.10.2021 činící 0,50 %) byla na úrovni 0,05 % nejen od 27.3.2020 do 30.9.2021, ale také od 2.11.2012 do 2.8.2018. Od 3.8.2018 byla zvýšena na 0,25 %, od 27.9.2018 na 0,50 %, od 2.11.2018 na 0,75 %, od 3.5.2019 na 1,00 %, od 7.2.2020 na 1,25 %, od  17.3.2020 na 0,75 % a od 27.3.2020 byla snížena na úroveň 0,05 %, která platila až do 30.9.2021.