ČNB ponechala základní úrokové sazby v nezměněné výši

18.12.2019

ČNB ponechala základní úrokové sazby v nezměněné výši

Bankovní rada ČNB ponechala na svém jednání 18.12.2019 úrokové sazby beze změny. Ke zvýšení úrokových sazeb došlo s účinností od 3.5.2019:

  • dvoutýdenní repo sazby na 2,00 %
  • lombardní sazby na 3,00 %
  • diskontní sazby na 1,00 %,

- dvoutýdenní repo sazba ve výši 2,00 % se použije pro úroky z prodlení i pro prvé pololetí roku 2020.- viz články Úroky z prodlení a Daňové úroky z prodleníVývoj dvoutýdenní repo sazby a tomu odpovídající změny výše úroků z prodlení obsahuje praktická informace Repo sazba ČNB a výše úroků z prodlení.

Diskontní sazba zůstávala téměř 6 let beze změny na úrovni 0,05 %, ale počínaje 3.8.2018 byla již 4x zvýšena - od 3.8.2018 na 0,25 %, od 27.9.2018 na 0,50 %, od 2.11.2018 na 0,75 % a od 3.5.2019 na 1,00 %.