ČNB zvýšila úrokové sazby

23.06.2021

Úrokové sazby ČNB v 1. pololetí 2021

Bankovní rada ČNB s účinností od 24.6.2021 rozhodla o těchto úrokových sazbách:

  • dvoutýdenní repo sazba zvýšena na 0,50 % (od 11.5.2020 do 23.6.2021 platila sazba 0,25 %)
  • lombardní sazba zvýšena na 1,25 % (od 11.5.2020 do 23.6.2021 platila sazba 1,00 %)  
  • diskontní sazba zůstala beze změny na úrovni 0,05 %(platí od 27.3.2020) 

Pro úroky z prodlení za prvé pololetí roku 2021 a druhé pololetí roku 2020 se použila dvoutýdenní reposazba 0,25 %; aktuální reposazba 0,50 % platí pro úroky z prodlení pro druhé pololetí 2021 - viz články Úroky z prodlení a Daňové úroky z prodleníVývoj dvoutýdenní repo sazby a tomu odpovídající změny výše úroků z prodlení obsahuje praktická informace Repo sazba ČNB a výše úroků z prodlení.

Diskontní sazba byla na současné úrovni 0,05 % v době od 2.11.2012 do 2.8.2018. Od 3.8.2018 byla zvýšena na 0,25 %, od 27.9.2018 na 0,50 %, od 2.11.2018 na 0,75 %, od 3.5.2019 na 1,00 %, od 7.2.2020 na 1,25 %, od  17.3.2020 na 0,75 % a od 27.3.2020 byla snížena na současnou úroveň 0,05 %.