Generální daňové pardony

09.04.2021

"Covidové" lhůty pro podání daňových přiznání

Podání daňového přiznání k daním z příjmů za rok 2020 a doplacení daní za tento rok je tolerováno ve lhůtě až do 3.5. resp. 1.6.2021. Zpožděné plnění daňových povinností je tolerováno také u DPH za 02/2021 - avšak již jen do 15.4.2021.

Aktuální termíny pro podávání daňových přiznání shrnuje rozcestník Finanční správy.

U daní z příjmů prominutí sankcí upravuje  generální daňový pardon vyhlášený ve FZ 16/2021 dne 9.3.2021.

U DPH prominutí sankcí upravuje generální daňový pardon vyhlášený ve FZ 13/2021 dne 2.3.2021 a Finanční správa o něm informovala dne 5.3.2021. Přiznání k DPH a také kontrolní hlášení za období 02/2021 lze bez sankce ve formě pokuty za opožděné tvrzení daně podat až do 15.4.2021. Do 15.4.2021 lze také bez postihu ve formě úroku z prodlení DPH uhradit DPH za 02/2021.

K úlevám v oblasti DPH, které se týkají subjektů postižených pandemií se Finanční správa vyjádřila např. 31.3.2021.