Generální daňové pardony

27.06.2021

Krizové lhůty pro podání daňových přiznání a další prominutí

Podání daňového přiznání k daním z příjmů za rok 2020 a doplacení daní za tento rok bylo osobám se zákonným termínem do 1.4. ("papírové" podání) resp. 3.5.2021 ("elektronické" podání) tolerováno ve lhůtě až do 3.5. ("papírové" podání) resp. 1.6.2021. ("elektronické" podání).

Uvedená tolerance (prominutí příslušných sankcí) pro povinnosti u daní z příjmů za rok 2020  je stanovena generálním daňovým pardonem vyhlášený ve FZ 16/2021 dne 9.3.2021.

Pro poplatníky daní z příjmů s povinným auditem či daňovým poradcem (pokud nebylo přiznání podáno do 1.4.2021) žádná obecná tolerance vyhlášena nebyla a je nutné dodržet  pro podání přiznání a doplacení daně za rok 2020 zákonný termín 1.7.2021 - pro poplatníky se sídlem v obcích s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín však bude tolerováno doplacení daně z příjmů fyzických či právnických osob až do konce srpna 2021.

Podle tiskové zprávy ze dne 25.6.2021 bude také tolerováno poplatníkům z obcí postižených tornádem měsíční zpoždění s podáním přiznání k DPH a kontrolního hlášení za květen 2021 a také měsíční prodlení s platbou DPH za květen 2021. Generální pardon bude určen také pro osoby vykonávající převážnou část své činnosti na území ORP Břeclav a Hodonín - sídlo a bydliště se dokládat nijak nemusí, případný převažující výkon činnosti se dokládá oznámením. Občané a firmy postižení tornádem mimo katastry nejvíce dotčených obcí, budou moci o příslušná posunutí žádat individuálně.

Podle tiskové zprávy se tornádový generální pardon nebude týkat termínu pro podání přiznání k dani z příjmů, ale doufejme, že jde jen o neúplnost tiskové zprávy.

U DPH prominutí sankcí upravuje generální daňový pardon vyhlášený ve FZ 13/2021 dne 2.3.2021 a Finanční správa o něm informovala dne 5.3.2021. Přiznání k DPH a také kontrolní hlášení za období 02/2021 bylo možné bez sankce ve formě pokuty za opožděné tvrzení daně podat až do 15.4.2021. Do 15.4.2021 bylo také bez postihu ve formě úroku z prodlení DPH uhradit DPH za 02/2021. Povinnosti k DPH za 03/2021 bylo nutné splnit ve standardním termínu 26.4.2021, pokud se neuplatní pardon pro subjekty postižené pandemií.

K úlevám v placení DPH, které se týkají subjektů postižených pandemií se Finanční správa vyjádřila např. 31.3.2021.

Poslední generální pardon - vyhlášený ve ve Finančním zpravodaji č. 18 s použitím od 14.4.2021 - se týká uplatnění DPH u vybraného "covidového" zboží (např. respirátorů) a navazuje na generální pardon vyhlášený ve FZ 35/2020 promíjející daň u tuzemského dodání tohoto zboží v období od 16.12.2020 do 31.12.2022. Finanční správa k této problematice informovala dne  17.12.2020, 24.2. a 15.4.2021.

Od  14.4.2021 je nově prominula DPH při pořízení "covidového" zboží z jiného členského státu či při jeho dovozu ze 3. země. Pokud plátce "covidové" zboží např. pořídil z jiného členského státu a následně jej v ČR prodává, tak je prodej osvobozen a při pořízení před 14.4.2021 byla uplatňována daň na výstupu a uvedený plátce měl nárok na odpočet této daně - v tomto případě tedy nové osvobození uplatňované od 14.4.2021 nemá velký praktický význam. Pokud však plátce pořízené zboží např. následně daroval na charitativní účely, tak sice při tomto darování neuplatňoval DPH na výstupu, avšak daň uplatněnou při jeho pořízení zboží, si nemohl odečíst a transakce tak byla zatížena daní (viz také tisková zpráva MF ze dne 12.4.2021).