Prohlášení 2018 - vzor č.26

08.03.2018

Prohlášení 2018 - Vzor č. 26

Tato informace je věnována novému tiskopisu prohlášení k dani vydanému pro rok 2018 (vzor č. 26) a možnostem použití starších vzorů tiskopisů. Změnám ve zdanění mezd včetně novinek ve zdanění příjmů z dohod konaných mimo pracovní poměr a dalších příjmů ze závislé činnosti je věnován článek Změny ve zdanění mezd od ledna 2018; praktická informace Výklady finanční správy ke zdanění mezd odkazuje na výklady finanční správy a odpovědi na dotazy ke zdanění mezd v roce 2018 resp. k ročnímu zúčtování za rok 2017.

Pro zdaňovací období roku 2018 byl vydán nový tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - jedná se o vzor 26 tiskopisu MFin 25 5457.

Oproti dosavadní praxi došlo především k těmto změnám:

  • součástí tiskopisu již není žádost o provedení ročního zúčtování daně (v podstatě jde tedy o prvý list dosud používaného tiskopisu)
  • tiskopis je použitelný pouze na jedno zdaňovací období (bude jej tedy nutné každoročně vyplňovat celý včetně identifikace zaměstnavatele i zaměstnance).

Pro zdaňovací období roku 2018 je nadále plně využitelný tiskopis vzor č. 25 (vydaný pro rok 2017) či vzor č. 24 (v případě daňového nerezidenta se použití vzoru č. 24, který byl vydán pro rok 2016, nedoporučuje).

Nové tiskopisy "prohlášení k dani" jsou k dispozici na finančních úřadech od prosince loňského roku, tiskopisy vzoru č. 25 již dále tiskem vydávány nebudou - jsou však nadále dostupné ve webové databázi finanční správy a bude tedy možné si je vytisknout.

Příklad 1

Zaměstnanec podepsal na rok 2017 prohlášení k dani na tiskopisu vzor č. 25. Může na stejném formuláři učinit prohlášení k dani i na rok 2018?

Ano, může. Na tomto formuláři bude moci na začátku roku 2019 požádat o roční zúčtování daně za rok 2018.

Příklad 2

Zaměstnanec nastupuje v březnu do zaměstnání. Může prohlášení k dani na rok 2018 učinit na tiskopisu prohlášení k dani vzor č. 25?

Ano, může. Na tomto formuláři bude moci na začátku roku 2019 požádat o roční zúčtování daně za rok 2018.

Důvodem pro vydání nového tiskopisu je skutečnost, že počínaje zdaňovacím obdobím roku 2018 není nutné prohlášení k dani provádět pouze v písemné formě. Prohlášení k dani může zaměstnanec provést např. ve vnitropodnikovém elektronickém systému a tuto skutečnost potom osoba odpovědná za zdanění mezd na tiskopisu zaznamená.

Tiskopis "prohlášení k dani" vzor č. 26 byl zveřejněn sdělením z 19.10.2017 . Dostupná je také pdf verze "prohlášení k dani" vzor č. 26 v interaktivní podobě, ve které lze příslušné údaje vyplnit v počítači. Zveřejněna byla také struktura .xml formuláře "prohlášení k dani".


Pro roční zúčtování daně za rok 2018 byl vydán nový formulář vzor č. 1 - viz praktická informace Tiskopis ročního zúčtování daně.


Novinkami ve zdanění mezd Vás provede zvuková nahrávka přednášky ZDANĚNÍ MEZD - ZMĚNY 2017/2018, novinkám v daních z příjmů je věnována zvuková nahrávka přednášky DANĚ Z PŘÍJMŮ - ZMĚNY 2017/2018. S přehledem novinek za rok 2017 a pro rok 2018 Vás seznámí zvuková nahrávka přednášky ZMĚNY V DANÍCH 2017/2018.