Prohlášení 2021 - vzor č.26

19.03.2021

Prohlášení 2021 - Vzor č. 26

Tato informace je věnována tiskopisu prohlášení k dani, který byl poprvé vydán pro rok 2018 (vzor č. 26) a který se použije i pro prohlášení na rok 2021, a možnostem použití starších vzorů tiskopisů. Změnám ve zdanění mezd včetně novinek ve zdanění příjmů z dohod konaných mimo pracovní poměr a dalších příjmů ze závislé činnosti je věnován článek Zdanění mezd v roce 2021; praktická informace Výklady finanční správy ke zdanění mezd odkazuje na výklady finanční správy a odpovědi na dotazy ke zdanění mezd v roce 2021 resp. k ročnímu zúčtování za rok 2020.

Aktuálními problémy ve zdanění mezd od ledna 2021 Vás spolu s dalšími aktuálními problémy daní z příjmů a DPH provede záznam webináře "DPH a Daně z příjmů 2020/2021".

Pro zdaňovací období roku 2021 se použije opět tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - vzor 26 tiskopisu MFin 25 5457, který byl vydán poprvé pro období roku 2018.

Oproti tiskopisům vydávaným do roku 2017 jako dvojlist (naposledy tiskopis prohlášení vzor č. 25) se současný tiskopis prohlášení vzor 26 liší především v následujícím:

  • součástí tiskopisu není žádost o provedení ročního zúčtování daně (v podstatě jde tedy o prvý list dříve vydávaného tiskopisu)
  • tiskopis je použitelný pouze na jedno zdaňovací období je tedy nutné jej celý každoročně vyplnit včetně identifikace zaměstnavatele i zaměstnance).

Pro zdaňovací období roku 2021 je sice využitelný tiskopis vzor č. 25 (vydaný pro rok 2017) či vzor č. 24 (v případě daňového nerezidenta se použití vzoru č. 24, který byl vydán pro rok 2016, nedoporučuje). Protože však pro rok 2021 bude vydán nový tiskopis žádosti o roční zúčtování daně, nebude možné tiskopis č. 25 použít na začátku roku 2022 pro žádost o roční zúčtování daně za rok 2021. K prohlášení k dani na rok 2021 se Finanční správa vyjádřila v odpovědích na dotazy z 12.1.2021. 

Tiskopisy prohlášení vzoru č. 25 již dále tiskem vydávány nejsou - jsou však nadále dostupné ve webové databázi finanční správy (nutno zvolit rok 2017) a je tedy možné si je vytisknout.

Příklad 1

Zaměstnanec podepsal na rok 2018 prohlášení k dani na tiskopisu vzor č. 25. Mohl na stejném formuláři učinit prohlášení k dani i na roky 2019 a 2020 a může jej využít i pro žádost o roční zúčtování daně za rok 2020?

Ano. Na tomto formuláři může na začátku roku 2021 požádat o roční zúčtování daně za rok 2020.

Příklad 2

Zaměstnanec nastoupil v březnu 2020 do zaměstnání. Mohl prohlášení k dani na rok 2020 učinit na tiskopisu prohlášení k dani vzor č. 25?

Ano, mohl. Na tomto formuláři může na začátku roku 2021 požádat o roční zúčtování daně za rok 2020 a také může podepsat prohlášení na rok 2021, avšak žádost o roční zúčtování daně za rok 2021 (na začátku roku 2022) bude muset provést na novém tiskopisu žádosti o roční zúčtování daně.

Důvodem pro vydání tiskopisu prohlášení vzor 26 byla skutečnost, že počínaje zdaňovacím obdobím roku 2018 není nutné prohlášení k dani provádět pouze v písemné formě. Prohlášení k dani může zaměstnanec provést např. ve vnitropodnikovém elektronickém systému a tuto skutečnost potom osoba odpovědná za zdanění mezd na tiskopisu zaznamená.

Tiskopis "prohlášení k dani" vzor č. 26 byl zveřejněn sdělením z 19.10.2017 . Dostupná je také pdf verze "prohlášení k dani" vzor č. 26 v interaktivní podobě, ve které lze příslušné údaje vyplnit v počítači. Zveřejněna byla také struktura .xml formuláře "prohlášení k dani" - tato však byla sdělením z 24.10.2018 poupravena.


Pro roční zúčtování daně za roky 2018 až 2020 byl vydán nový formulář vzor č. 1, pro roční zúčtování za rok 2021 bude vydán nový tiskopis vzor č. 2 - viz praktická informace Tiskopis ročního zúčtování daně.