Prohlášení 2022 - vzor č.26

16.01.2022

Prohlášení 2022 - Vzor č. 26

Pro rok 2022 nebyl vydán nový tiskopis prohlášení k dani - nadále se tedy používá pro prohlášení k dani na rok 2022 vzor 26, který byl poprvé vydán pro rok 2018.

Změnám ve zdanění mezd od ledna 2022 a také ročnímu zúčtování za rok 2021, se věnuje záznam webináře Zdanění mezd 2022.

Tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti MFin 25 5457 - vzor 26 je dostupný na finančních úřadech a také v pdf podobě; na webu Finanční správy je zveřejněn i interaktivní pdf podoba vzoru 26.

Oproti tiskopisům vydávaným do roku 2017 jako dvojlist (naposledy tiskopis prohlášení vzor č. 25) je současný vzor 26 použitelný pouze pro jedno zdaňovací období a každý rok musí zaměstnanec prohlášení učinit na dalším formuláři.

Pro zdaňovací období roku 2021 bylo možné využít tiskopisu vzor č. 25 (vydaném pro rok 2017 jako dvojlist a obsahujícím i žádost o roční zúčtování), ale pokud zaměstnanec uplatňuje odečet úroků z hypoték, je potřeba, aby žádost o roční zúčtování za rok 2021 učinil na nově (pro rok 2021) vydaném formuláři "Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění" 25 5457/B vzor 2 - tzn., že nemůže o roční zúčtování požádat na tiskopisu Prohlášení k dani vzor 25.

Stejné omezení použití dvojlistu vzor č. 25 jako platilo pro rok 2021 platí i pro rok 2022 - pokud tedy zaměstnanec předpokládá uplatnění úroků z hypotéky v žádosti o roční zúčtování daně za rok 2022, není vhodné činit prohlášení k dani na rok 2022 na tiskopisu vzor 25, ale na tiskopisu vzor 26.

Tiskopisy prohlášení vzoru č. 25 již dále tiskem vydávány nejsou - jsou však nadále dostupné ve webové databázi finanční správy (nutno zvolit rok 2017) a je tedy možné si je vytisknout.

Příklad

Zaměstnanec podepsal na rok 2020 prohlášení k dani na tiskopisu vzor č. 25. Mohl na stejném formuláři učinit prohlášení k dani i na rok 2021 a může jej na něm učinit i na rok 2022. Může tiskopis využít i pro žádost o roční zúčtování daně za rok 2021?

Ano. Na tomto formuláři lze na začátku roku 2022 učinit prohlášení k dani na rok 2022 a požádat o roční zúčtování daně za rok 2021, pokud zaměstnanec neuplatňuje odečet úroků z hypoték.

Důvodem pro vydání tiskopisu prohlášení vzor 26 byla skutečnost, že počínaje zdaňovacím obdobím roku 2018 není nutné prohlášení k dani provádět pouze v písemné formě. Prohlášení k dani může zaměstnanec provést např. ve vnitropodnikovém elektronickém systému a tuto skutečnost potom osoba odpovědná za zdanění mezd na tiskopisu zaznamená.

Tiskopis "prohlášení k dani" vzor č. 26 byl zveřejněn sdělením z 19.10.2017 . Dostupná je také pdf verze "prohlášení k dani" vzor č. 26 v interaktivní podobě, ve které lze příslušné údaje vyplnit v počítači. Zveřejněna byla také struktura .xml formuláře "prohlášení k dani" - tato však byla sdělením z 24.10.2018 poupravena.


Pro roční zúčtování daně za roky 2018 až 2020 byl vydán nový formulář vzor č. 1, pro roční zúčtování za rok 2021 byl vydán nový tiskopis vzor č. 2 - viz praktická informace Tiskopis ročního zúčtování daně.