Prohlášení 2022 - vzor č.26

07.02.2022

Prohlášení 2022 - Vzor č. 26

I pro rok 2022 se nadále používá pro prohlášení k dani na rok 2022 tiskopis vzor 26, který byl poprvé vydán pro rok 2018.

Změnám ve zdanění mezd od ledna 2022 a také ročnímu zúčtování za rok 2021, se věnuje záznam webináře Zdanění mezd 2022.

Tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti MFin 25 5457 - vzor 26 je dostupný na finančních úřadech a také v pdf podobě; na webu Finanční správy je zveřejněn také překlad tiskopisu do angličtiny a také interaktivní pdf podoba vzoru 26 (na uvedeném odkazu je nutné provést stažení a až následně se souborem pracovat - přímo lze interaktivní tiskopis stáhnout ZDE).

Tiskopis "prohlášení k dani" vzor č. 26 byl zveřejněn sdělením z 19.10.2017 . Dostupná je také pdf verze "prohlášení k dani" vzor č. 26 v interaktivní podobě, ve které lze příslušné údaje vyplnit v počítači. Zveřejněna byla také struktura .xml formuláře "prohlášení k dani" - tato však byla sdělením z 24.10.2018 poupravena.


Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. je tématem podcastu "O daních" ze 7.2.2022. Dostupné také na Apple podcast (iTunes), Spotify, Google Podcasts nebo Anchor

Oproti tiskopisům vydávaným do roku 2017 jako dvojlist (naposledy tiskopis prohlášení vzor č. 25) je současný vzor 26 použitelný pouze pro jedno zdaňovací období a každý rok musí zaměstnanec prohlášení učinit na dalším formuláři.

Pro zdaňovací období roku 2021 bylo možné využít tiskopisu vzor č. 25 (vydaném pro rok 2017 jako dvojlist a obsahujícím i žádost o roční zúčtování), ale pokud zaměstnanec uplatňuje odečet úroků z hypoték, je potřeba, aby žádost o roční zúčtování za rok 2021 učinil na nově (pro rok 2021) vydaném formuláři "Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění" 25 5457/B vzor 2 - tzn., že nemůže o roční zúčtování požádat na tiskopisu Prohlášení k dani vzor 25.

Stejné omezení použití dvojlistu vzor č. 25 jako platilo pro rok 2021 platí i pro rok 2022 - pokud tedy zaměstnanec předpokládá uplatnění úroků z hypotéky v žádosti o roční zúčtování daně za rok 2022, není vhodné činit prohlášení k dani na rok 2022 na tiskopisu vzor 25, ale na tiskopisu vzor 26.

Tiskopisy prohlášení vzoru č. 25 již dále tiskem vydávány nejsou - jsou však nadále dostupné ve webové databázi finanční správy (nutno zvolit rok 2017) a je tedy možné si je vytisknout.

Příklad

Zaměstnanec podepsal na rok 2020 prohlášení k dani na tiskopisu vzor č. 25. Mohl na stejném formuláři učinit prohlášení k dani i na rok 2021 a může jej na něm učinit i na rok 2022. Může tiskopis využít i pro žádost o roční zúčtování daně za rok 2021?

Ano. Na tomto formuláři lze na začátku roku 2022 učinit prohlášení k dani na rok 2022 a požádat o roční zúčtování daně za rok 2021, pokud zaměstnanec neuplatňuje odečet úroků z hypoték.

Důvodem pro vydání tiskopisu prohlášení vzor 26 byla skutečnost, že počínaje zdaňovacím obdobím roku 2018 není nutné prohlášení k dani provádět pouze v písemné formě. Prohlášení k dani může zaměstnanec provést např. ve vnitropodnikovém elektronickém systému a tuto skutečnost potom osoba odpovědná za zdanění mezd na tiskopisu zaznamená.

Tiskopis "prohlášení k dani" vzor č. 26 byl zveřejněn sdělením z 19.10.2017 . Dostupná je také pdf verze "prohlášení k dani" vzor č. 26 v interaktivní podobě, ve které lze příslušné údaje vyplnit v počítači. Zveřejněna byla také struktura .xml formuláře "prohlášení k dani" - tato však byla sdělením z 24.10.2018 poupravena.


Pro roční zúčtování daně za roky 2018 až 2020 byl vydán nový formulář vzor č. 1, pro roční zúčtování za rok 2021 byl vydán nový tiskopis vzor č. 2 - viz praktická informace Tiskopis ročního zúčtování daně.