Prohlášení 2020 - vzor č.26

11.01.2020

Prohlášení 2020 - Vzor č. 26

Tato informace je věnována tiskopisu prohlášení k dani, který byl poprvé vydán pro rok 2018 (vzor č. 26) a který se použije i pro prohlášení na rok 2020, a možnostem použití starších vzorů tiskopisů. Změnám ve zdanění mezd včetně novinek ve zdanění příjmů z dohod konaných mimo pracovní poměr a dalších příjmů ze závislé činnosti je věnován článek Zdanění mezd v roce 2020; praktická informace Výklady finanční správy ke zdanění mezd odkazuje na výklady finanční správy a odpovědi na dotazy ke zdanění mezd v roce 2020 resp. k ročnímu zúčtování za rok 2019.

Novinkami ve zdanění mezd Vás provede zvuková nahrávka přednášky ZDANĚNÍ MEZD - ZMĚNY 2018/2019 ze dne 28.1.2019, která platí i pro rok 2020.

Pro zdaňovací období roku 2020 se použije opět tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - vzor 26 tiskopisu MFin 25 5457, který byl vydán poprvé pro období roku 2018.

Oproti tiskopisům vydávaným do roku 2017 (tiskopis prohlášení vzor č. 25) se současný tiskopis prohlášení vzor 26 liší především v následujícím:

  • součástí tiskopisu není žádost o provedení ročního zúčtování daně (v podstatě jde tedy o prvý list dříve vydávaného tiskopisu)
  • tiskopis je použitelný pouze na jedno zdaňovací období (bude jej tedy nutné každoročně vyplňovat celý včetně identifikace zaměstnavatele i zaměstnance).

Pro zdaňovací období roku 2020 je nadále plně využitelný tiskopis vzor č. 25 (vydaný pro rok 2017) či vzor č. 24 (v případě daňového nerezidenta se použití vzoru č. 24, který byl vydán pro rok 2016, nedoporučuje). Možnost učinit prohlášení k dani na rok 2020 na tiskopisu vzor č. 25 potvrdila Finanční správa v odpovědích na dotazy aktualizovanými pro rok 202O.

Tiskopisy proglášení vzoru č. 25 již dále tiskem vydávány nejsou - jsou však nadále dostupné ve webové databázi finanční správy (nutno zvolit rok 2017) a je tedy možné si je vytisknout.

Příklad 1

Zaměstnanec podepsal na rok 2018 prohlášení k dani na tiskopisu vzor č. 25. Mohl na stejném formuláři učinit prohlášení k dani i na rok 2019 a může na stejném formuláři učinit prohlášení i na rok 2020?

Ano. Na tomto formuláři také může na začátku roku 2020 požádat o roční zúčtování daně za rok 2019.

Příklad 2

Zaměstnanec nastoupí v březnu 2020 do zaměstnání. Může prohlášení k dani na rok 2020 učinit na tiskopisu prohlášení k dani vzor č. 25?

Ano, může. Na tomto formuláři bude moci na začátku roku 2021 požádat o roční zúčtování daně za rok 2020.

Důvodem pro vydání tiskopisu prohlášení vzor 26 byla skutečnost, že počínaje zdaňovacím obdobím roku 2018 není nutné prohlášení k dani provádět pouze v písemné formě. Prohlášení k dani může zaměstnanec provést např. ve vnitropodnikovém elektronickém systému a tuto skutečnost potom osoba odpovědná za zdanění mezd na tiskopisu zaznamená.

Tiskopis "prohlášení k dani" vzor č. 26 byl zveřejněn sdělením z 19.10.2017 . Dostupná je také pdf verze "prohlášení k dani" vzor č. 26 v interaktivní podobě, ve které lze příslušné údaje vyplnit v počítači. Zveřejněna byla také struktura .xml formuláře "prohlášení k dani" - tato však byla sdělením z 24.10.2018 poupravena.


Pro roční zúčtování daně počínaje rokem 2018 byl vydán nový formulář vzor č. 1 - viz praktická informace Tiskopis ročního zúčtování daně.