O daních 

Podcast

Podcast "O daních" se věnuje aktuálnímu dění ze světa daní a souvisejích informací zejména pro podnikatele, účetní, daňové poradce a auditory. Připravuje a komentuje daňový poradce Ing. Pavel Běhounek.

V současné době jsou nové epizody zveřejňovány každé druhé pondělí.

Jednotlivé díly si můžete níže přehrát přímo z této stránky anebo např. na mobilu na Apple Podcasts (iTunes)Spotify, Google Podcasts nebo Anchor, přehrát můžete také pomocí RSS čtečky. Odběrem podcastu "O daních" budete mít automaticky k dispozici nové díly a pokud si je stáhnete, máte zaručen jejich nerušený poslech i na místech bez wifi či mobilního signálu.

Aktuální informace rozesíláme na registrované e-maily - odběr těchto informačních e-mailů je zdarma, k ničemu nezavazuje a lze jej kdykoli odhlásit. Informace si můžete stáhnout v pdf i bez registrace.

Můžete nás podpořit finančně či nákupem našich produktů - za tuto podporu, která umožňuje další rozvoj informačního servisu, děkujeme.

Jednotlivé díly:

44. díl - 4.10.2021

Úvodní aktuální novinky (do 4 min 8s), např.:

 • novela zákona o DPH
 • novela zákona o bankách
 • průměrná mzda 2022

Novela DPH od 1.10.2021 (od 4 min 8s):

 • použití novely
 • k prahové hodnotě 10 tis. EUR a registraci do one stop shopu do 11.10.2021 
 • formulář přiznání k DPH


43. díl - 20.9.2021

Úvodní aktuální novinky (do 10 min 55s), např.:

 • formulář DPFO za rok 2021
 • novela zákona o DPH
 • novela zákona o bankách
 • další novinky

Mezinárodní zdanění příjmů (od 10 min 55s):

 • daňové rezidenství na Slovensku nebo v ČR
 • vyloučení dvojího zdanění metodou vyjmutí příjmů s výhradou progrese
 • dopad zavedení progresivního zdanění např. u souběhu zahraniční příjmy a příjmu z pronájmu v ČR42. díl - 6.9.2021

Úvodní aktuální novinky (do 12 min), např.:

 • sleva za umístění dítěte - novela zákona o dětské skupině od 1.10.2021 
 • otcovská - novela zákona o nemocenském pojištění 2022

Airbnb (od 12 min):

 • rozsudek MS v Praze
 • daňové souvislosti


41. díl - 23.8.2021

Úvodní aktuální novinky (do 5 min):

 • jesle a další dětské skupiny od 1.10.2021
 • novela exekučního řádu

Pracovní smlouva jednatele (od 5 min):

 • uzavření pracovní smlouvy jednatele, který je jediným jednatelem a pracovní smlouvu uzavírá sám se sebou


40. díl - 9.8.2021

Úvodní aktuální novinky (do 12 min 36s):

 • registrace do one stop shopu do 10.8.
 • novela zákona o státní sociální podpoře
 • nový stavební zákon

Paušální daň 2021 (od 12 min 36s):

 • jak nepřijít o stanovení daně za rok 2021 ve výši paušální daně


39. díl - 26.7.2021

Úvodní aktuální novinky (do 13 min 20s):

 • zvýšení daňové zvýhodnění na 2. dítě a na 3. a další děti + změny v přídavku na dítě od 07/2021
 • novela DPH zapracovávající EU změny DPH uplatňované již od 1.7.2021

Novela exekučního řádu od 1.1.2021 (od 13 min 20s) např.:

 • zbavení se dluhů vůči státu a veřejnoprávním firmám, které původně byly do 1.500 Kč - tzv. milostivé léto
 • náhrada při ukončení exekucí na dluhy v původní výši do 1.500 Kč ve formě slevy na dani z příjmů


38. díl - 12.7.2021

Úvodní aktuální novinky (do 11 min 11s), např.:

 • zvýšení daňové zvýhodnění na 2. dítě a na 3. a další děti
 • zvýšení zdravotního pojištění hrazeného státem od 1.1.2022
 • kurzarbeit, program Antivirus do konce října a Tornádo do konce července 

Změny u prodeje zboží do JČS osobám neregistrovaným k dani (od 11 min 11s), např.:

 • hranice 10 000 EUR pro uplatnění DPH jiného členského státu od 1.7.2021 popř. v průběhu druhé poloviny roku 2021
 • možnost registrace do systému one stop shopu po 1.7.
 • zásadní rozdíl pro prodávající s provozovnou v jiném členském státě
 • aktuální znění směrnice o DPH od 1.7.2021 na eur-lexu a na zakonyprolidi


37. díl - 21.6.2021

Rozdělování zisku SRO (cca od 16. min, 15s)

 • valná hromada schvalující účetní závěrku,
 • výplata podílu na zisku a zákon o evidenci skutečných majitelů 

Úvodní přehled novinek se věnuje např.:

 • novela DPH od 1.7.
 • povinné datové schránky od roku 2023
 • kurzarbeit
 • daňová sleva na děti 2021


36. díl - 7.6.2021

Uplatnění sazby DPH u restaurací (cca od 20. min)

Úvodní přehled novinek se věnuje např.:

 • program Antivirus za červen
 • zvýšení daňového zvýhodnění na dítě
 • schválení novely DPH od 1.7. poslaneckou sněmovnou

DPH u restaurací

 • 10% sazba DPH u jídla podávaného v restauraci x 15% sazba u jídla ke konzumaci mimo provozovnu


35. díl - 24.5.2021

Přiznání k daním z příjmů za rok 2020 do 1.6. (cca od 20.15 min)

Úvodní přehled novinek se věnuje např.:

 • kompenzační bonus za 05/2021
 • změny DPH od 1.7.2021, kurzarbeit, program Antivirus
 • zvýšení daňového zvýhodnění na dítě

Přiznání za rok 2020

 • možnost podání přiznání za rok 2020 bez sankce do 1.6.
 • možnost bez úroku z prodlení uhradit doplatek daně do 1.6.
 • k přehledům OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2020


34. díl - 10.5.2021

DPH u internetových obchodů od 1.7.2021 (cca od 8.15 min)

Úvodní přehled novinek se věnuje např.:

 • zvýšení daňového zvýhodnění na dítě

Změny DPH od 1.7.2021

 • změny týkající se eurounijních obchodů
 • změny související s dovozem zboží


33. díl - 26.4.2021

Přiznání a přehledy OSVČ za rok 2020 (cca od 16. min - daňová přiznání a doplatky daně, od cca 28. min přehledy na pojistné a doplatky pojistného)

Úvodní přehled novinek se věnuje tématům:

 • povinnosti k DPH za 03/2021 resp. 1. q 2021 do 26.4. 
 • lhůta pro podání žádosti o kompenzační bonus za 02/2021 končí 3.5.
 • změny krizového ošetřovného, "ošetřovné pro OSVČ" za 03/2021, prodloužení příspěvku při karanténě
 • kurzarbeit a prodloužení Antiviru do konce května
 • nová podnikatelská omezení
 • změny DPH u e-obchodů od 1.7., metodika k nové úpravě daňových úroků z prodlení a k lhůt pro podávání daňových přiznání

Přiznání a přehledy OSVČ za rok 2020

 • podání přiznání a úhrada daně za rok 2020 do 3.5. či později
 • podání přehledu o příjmech a výdajích pro pojistné na důchodové pojištění a pro pojistné na zdravotní pojištění


32. díl - 12.4.2021

Rozdělování zisku v roce 2021 (cca od 15. min) 

Úvodní přehled novinek se věnuje tématům:

 • podnikatelská omezení od 12.4.2021
 • přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2020
 • kompenzační bonusy 
 • dubnové dotační programy

Rozdělování zisku SRO v roce 2021

 • schválení účetní závěrky za rok 2020 a další aktuální problémy
 • novela zákona o obchodních korporacích 2021
 • výplata podílu na zisku od 1.6.2021 jen skutečnému majiteli
 • vztah k chystanému kurzarbeitu


31. díl - 29.3.2021

elektronické podání daňového přiznání, nová daňová informační schránka (od cca 22'30") - přerušení podnikání a kompenzační bonus 2021 (od cca 36')

Úvodní přehled novinek se věnuje tématům:

 • podnikatelská omezení po prodloužení nouzového stavu
 • Antivirus za březen a duben
 • příspěvek náležející zaměstnancům, kterým byla od 1.3. nařízena karanténa či izolace - tzv. izolačka
 • proplácení samotestů zdravotními pojišťovnami
 • zvýšení krizového ošetřovného
 • prodloužení lhůty pro podání přehledu o P a V na zdravotní pojištění
 • aktuální dotační programy. 


30 díl - 15.3.2021

"odklady" daňových přiznání - nové povinnosti pro zaměstnavatele za 03/2021


29 díl - 1.3.2021

Kompenzační bonus 2021 (od 10. min) a další novinky 03/2021


28 díl - 15.2.2021

"Izolačka"

Úvodní přehled: K odkladu projednávání kurzarbeitu na 19.2., výklad Finanční správy k odpisům dle daňového balíčku 2021, další změna výkladu Finanční správy k bonusu podzim 2020 (možnost žádat o tento bonus z důvodu nesplnění podmínky hlavního zdroje příjmu v rozhodném období 06 až 09/2020 z důvodu zákazu či omezení činnosti v tomto období - do 25.2. bylo možné podat žádost o navrácení lhůty v předešlý stav; jinak je možné žádat o bonus podzim 2020 ve standardním termínu do 24.3.2021 za 5. bonusové období 25.12.2020 až 23.1.2021  a do 16.4.2021 za 6. bonusové období 24.1. až 15.2.2021, poslední novelizace zákona upravujícího bonus podzim 2020, příprava nového bonusu až 1 000 Kč denně, k dotačním programům od 11.1.2021  - Hlavní téma od 19. min: příspěvek zaměstnancům při karanténě či izolaci, tzv. izolačka - nakonec byl tento příspěvek pro karanténu od 1.3.2021 schválen, i když se zpožděním


27. díl - 1.2.2021

Kompenzační bonus podzim 2020 - změny 2/2021

Úvodní přehled: Příjem žádostí o Covid nájemné3 a o "ošetřovné pro OSVČ", novela zákona o daních z příjmů umožňující vyšší odpočet od daňového základu, skuteční majitelé (zákon 37/2021 Sb., o skutečných majitelích) - Hlavní téma od 9. min: Kompenzační bonus: prosincová a únorová novela bonusu podzim 2020, změna výkladu pro taxi a sezónní činnost (např. lyžařský instruktor)


26. díl - 18.1.2021

Zdanění mezd v lednu 2021

Zrušení superhrubé mzdy - prohlášení k dani na rok 2021 - roční zúčtování daně za rok 2020


25. díl - 4.1.2021

Vyhlášení daňového balíčku 2021 na Silvestra 2020 - aktuálně k podzimnímu kompenzačnímu bonusu - prosincové generální daňové pardony - oznámení o vstupu do paušálního režimu nejpozději 11.1.2021

Daňový balíček 2021 se uplatňuje od 1.1.2021, tedy i pro výpočet daně z lednových mezd. Zákaz či omezení podnikatelské činnosti je třeba v procesu žádání o podzimní kompenzační bonus odůvodnit konkrétními zákazy či omezeními. Postižené osoby mohou uplatnit prominutí zálohy na daň silniční za 1. čtvrtletí 2021 či mohou DPH za období až do 03/2021 uhradit bez sankce do 16.8.2021. Jak oznámit vstup do paušálního režimu na poslední chvíli.


24. díl - 14.12.2020

Daňový balíček - stravovací paušál (peněžitý příspěvek na stravování) - prodloužení a novelizace podzimního kompenzačního bonusu - spuštění paušální daně

Ke konečné podobě daňového balíčku 2021, k prodloužení kompenzačního bonusu do 24.12. a k novelizaci podzimního kompenzačního bonusu a k zahájení přijímání oznámení o vstupu do paušálního režimu (nutná podmínka k uplatnění paušální daně za rok 2021. Hlavním tématem je zavedení peněžitého příspěvku na stravování, což je jedna z mnoha důležitých změn, kterou daňový balíček přináší pro rok 2021 do oblasti daní z příjmů. 


23. díl - 30.11.2020

Prodloužení nouzového stavu a kompenzační bonus - daňový balíček 2021

Dopad prodloužení nouzového stavu a dopady uvolňování podnikatelských opatření na uplatnění kompenzačního bonusu. Aktuální stav projednávání daňového balíčku 2021 a hlavní změny v daních z příjmů - zrušení superhrubé mzdy, paušální stravné a změny v daňovém odpisování dlouhodobého majetku


22. díl 16.11.2020

"Covid" zákony podzim 2020 - daňový balíček 2021

Přehled "covidových" zákonů včetně připravovaného kurzarebeitu a posledních výkladů podzimního kompenzačního bonusu. Daňový balíček 2021 - stravenkový paušál, zrychlení odpisování investic, zrušení superhrubé mzdy


21. díl - podzimní kompenzační bonus a nové "covidového" ošetřovného

Základní zásady nového - podzimního - kompenzačního bonusu a připomenutí nového "covidového" ošetřovného pro uzavření škol od 14.10.2020

2.11.2020


20. díl  - nové daňové úlevy, dotace a nový kompenzační bonus

nový daňový generální pardon, COVID-nájemné, COVID-kultura, COVID-sport, COVID-BUS, "ošetřovné" pro OSVČ, odložení EET, nový kompenzační bonus, koronavirové OČR 

19.10.2020 


19. díl - Vládní návrh kurzarbeitu + snížení limitu odpočtu úroků z hypoték od roku 2021 na 150 tis. Kč

5.10.2020


18. díl - Zpětné účinky zrušení daně z nabytí nemovitých věcí + aktuální novinky. Na jaké případy se vztahuje zrušení daně z nabytí. Platné novinky (např. novela DPH od 1.9.2020) a novinky připravované (např. změny DPH a daní z příjmů pro rok 2021), údaje o průměrné mzdě pro rok 2021.

21.9.2020


17. díl - Jak se vyhnout frontě na Finančním úřadu? Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí bude potvrzeno až v září - Start dotace COVID-kultura - Dotace COVID-ubytování - Termín pro přiznání a doplacení daně za rok 2019 (přiznání lze v pondělí 17. či úterý 18. odeslat z počítače a na Finanční úřad potvrzení o tomto odeslání donést do pátku)

17.8.2020


16. díl - "Dohodáři" již mohou žádat o kompenzační bonus 350 Kč/den  - dotační programy COVID-ubytování a COVID-kultura

27.7.2020


15. díl - Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí se blíží konečnému schválení - "Dohodáři" budou mít nárok na kompenzační bonus 350 Kč/den - Návrh stravenkového paušálu a paušální daně pro rok 2021.

13.7.2020


14. díl - Dnes naposledy mohou požádat společníci rodinných SRO o bonus za 1. období - podle posledního výkladu např. i v případě SRO tvořeného manželkou a tchýní. 10% sazba DPH od 1.7.2020, zpětné uplatnění daňové ztráty a snížení sazeb daně silniční.

29.6.2020


13. díl - dotační program COVID - nájemné a Antivirus "C" (odpuštění pojistného pro některé zaměstnavatele)

22.6.2020


12. díl - Přiznání k daním z příjmů až do 18.8.2020 (liberační balíček III) - prominutí pojistného na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele - daňový balíček 06/2020 (především aktuální přeřazení některých služeb do 10% sazby DPH)

15.6.2020


11. díl - Není rodina jako rodina - určitě ne pro nárok na bonus pro společníky SRO. Podávání daňových přiznání

8.6.2020

 • Úvodní přehled novinek - např. výklad Finanční správy k rodinným SRO
 • podávání daňových přiznání - přiznání k daním z příjmů u poplatníků s řádným termínem 1.4. i 1.7.2020, přiznání k rušené dani z nabytí nemovitých věcí


10. díl - Bonus pro společníky SRO - nejčastější problémy

1.6.2020

 • Úvodní přehled novinek cca 10 min (aktualizovaný výkaz péče pro ošetřovné za 05/2020, Antivirus "C" - prominutí pojistného zaměstnavatelům za 06 až 08/2020, daňový balíček - zpětné uplatnění daňové ztráty, 10% sazba dph např. pro ubytování, snížení silniční daně pro nákladní automobily, daňový řád, zákoník práce či stravenkový paušál od 1.1.2021)
 • Kompenzační bonus pro společníky SRO - cca 11,5 min


9. díl - Přispěje stát podnikatelům na nájemné?

25.5.2020

 • Covid - nájemné
 • dále např. pokračování kurzarbeitu Antivirus či bonus pro "rodinná" SRO


8. díl - Kdy se společníci "rodinných" SRO dočkají podpory

18.5.2020

 • Schvalování podpory společníků "rodinných" SRO
 • Pozastavení EET
 • Kompenzace vstupného na zrušené kulturní akce
 • Rušení daně z nabytí nemovitých věcí
 • Snížení penále při úhradě pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnavatele za období květen až červenec do 20.10.2020 a další změny v OČR
 • Covid III, Covid - nájemné


7. díl - 11.5.2020

Novinky 11.5.2020

 • Připomenutí již platného prodloužení pro bonus OSVČ (500 Kč/den) do 8.6.2020, o který lze již žádat, a dokončování obdobné úpravy pro SRO.
 • Úprava úroků z prodlení ve vztahu ke snižované repo sazbě ČNB a limitace úroků z prodlení v době koronaviru
 • "Ošetřovné" pro OSVČ za duben 500 Kč/den - připravovaná dotace na úhradu 50 % nájemného - vracení vstupného za kulturní akce - režim "C" programu Antivirus (zatím jen snížení penále za opožděnou úhradu pojistného)


6. díl - Kompenzační bonus pro SRO

7.5.2020

Pokud příslušný zákon poslanci potvrdí 26.5.2020 (což se očekává), tak bude bonus náležet v podobě dle tohoto audio komentáře. Do potvrzení zákona poslanci zatím nárok nevzniká. Podrobnosti v článku Kompenzační bonus pro SRO a také v dílu zveřejněném 18.5.2020.


5. díl - Prodloužení kompenzačního bonusu do 8.6.2020 + nárok u pedagogických zaměstnanců

7.5.2020

Další podrobnosti v článku Kompenzační bonus pro OSVČ.4. díl - "Odložení" nájemného a další novinky

4.5.2020

 • k "odložení" nájemného od 27.4.2020 - podrobně v informaci rozeslané na e-maily registrované k odběru novinek dne 30.4.2020
 • ke schválení zvýšení ošetřovného na 80 %, denního vyměřovacího základu, a to zpětně od 1.4.2020
 • k dílčímu uvolnění podnikání od 11.6.2020 - např. tak bude možné za podmínek bodu II písm. l) krizového opatření vyhlášeného ve Sbírce zákonů pod č. 224/2020 Sb. uplatnit v některých případech 10% sazbu DPH u točeného piva,
 • k prodloužení nouzového stavu do 17.5.2020 - nejméně do poloviny srpna je tak pozastavena evidence tržeb - viz článek EET po skončení nouzového stavu,
 • ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí - podrobněji v článku Zrušení daně z nabytí,
 • ke schvalovanému rozšíření  "pětadvacítky" pro OSVČ na období až do 8.6.2020,
 • podpoře pro společníky a jednatele "rodinných" sro - podrobnosti v aktualizovaném článku Kompenzační bonus pro SRO.

3. díl - 27.4.2020

Novinky 27.4.2020

Projednávané novinky (podrobně v průběžně aktualizovaném článku Daně a koronavirus). Např. k údajnému odkladu plateb nájemného, k projednávanému prodloužení "pětadvacítky" do 8.6.2020 a k připravované podpoře pro společníky a jednatele "rodinných" sro (k této problematice podrobněji v informaci rozeslané na e-maily registrované k odběru novinek dne 30.4.2020).

2. díl - 20.4.2020

Novinky 20.4.2020

Projednávané novinky. Aktuálně k podávání přiznání k DPH, platbě této daně a podávání kontrolního hlášení a ke změnám sazeb DPH od 1.5.2020. Podrobněji v informaci rozeslané na e-maily registrované k odběru novinek dne 20.4.2020.

1. díl - 16.4.2020

Ke kompenzačnímu bonusu

15 min o zákonu o kompenzačním bonusu, osobách majících nárok na tento bonus, situacích zakládajících nárok na jeho výplatu a o podání žádosti o výplatu kompenzačního bonusu. Další informace v článku Kompenzační bonus 25 tis. Kč pro OSVČ.


Další rozvoj informačního servisu můžete podpořit nejen nákupem našich produktů, ale také samostatným finančním příspěvkem, ke kterému Vám bude za aktuální daňové informace zaslán na Vámi zvolenou částku  daňový doklad, děkujeme.