Jednotný kurz za rok 2022

06.01.2023

Použití jednotného kurzu

Při stanovení základu daní z příjmů se u účetních jednotek při přepočtu výnosů a nákladů (příjmů a výdajů) vyjádřených v cizích měnách na českou měnu vychází z kurzu uplatněného v účetnictví, tj. z:

 • kurzu ČNB platného k datu uskutečnění účetního případu

popř.

 • z pevného kurzu platného po předem stanovené období (rok, měsíc apod.).

Pokud se jedná o poplatníka, který nevede účetnictví, ten si může podle § 38 zákona o daních z příjmů vybrat, zda pro přepočet použije:

 • kurz stanovený dle účetních pravidel

anebo

 • jednotný kurz.

LIMIT OBRATU 2 MIL. KČ PRO POVINNÉ PLÁTCOVSTVÍ DPH  OD 1.1.2023

Od 1.1.2023 se zvýšil limit rozhodný pro povinnou registraci k DPH na 2 mil. Kč. Při překročení limitu obratu 1 mil. Kč  za období 12/2021 až 11/2022 nebo 01/2022 až 12/2022 nevzniká povinnost registrovat se k DPH.

Plátci DPH s obratem za 12/2021 až 11/2022 v rozmezí 1 až 2 mil. Kč mohli do 8.12.2022 požádat o zrušení registrace a mohou do 10.ledna 2023 vstoupit pro rok 2023 do paušálního režimu nutného pro uplatnění paušální daně, i když byli k 1.1.2023 plátci daně. Podrobně Vás přechodem na nový limit obratu a uplatněním paušální daně od roku 2023 provede videozáznam přednášky Paušální daň a plátcovství DPH 2023 - záznam je dostupný okamžitě po provedení platby online či kartou nebo po připsání úhrady.  


Jednotný kurz 2022

Jednotný kurz se za zdaňovací období roku 2022 počítá jako průměr vypočtený z kurzu stanoveného pro danou měnu ČNB vždy k poslednímu dni každého měsíce roku 2022 - výsledek tohoto výpočtu zveřejňuje GFŘ v pokynech řady D a za rok 2022 jej zveřejnila ve Finančním zpravodaji 1/2023 v pokynu D-60 - pro EUR a USD byly zveřejněny tyto jednotné kurzy:

 • 24,54 Kč/EUR
 • 23,41 Kč/USD 

Jednotný kurz pro rok 2021 (pro daňové přiznání za rok 2021) byl zveřejněn v pokynu D-54 resp. ve Finančním zpravodaji 1/2022 a činil:

 • 25,65 Kč/EUR
 • 21,72 Kč/USD.

NEBOJTE SE DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ A PŘEHLEDY OSVČ NA DŮCHODOVÉ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PODÁVAT ELEKTRONICKY - je to jednoduché a jak na to vysvětluje následující VIDEO:


Použití jednotného kurzu není povinné

V jednom zdaňovacím období nemůže poplatník kombinovat různé způsoby přepočtu, tzn. za jedno období musí veškeré příjmy a výdaje přepočítat buď účetním kurzem anebo jednotným kurzem - může si přitom vybrat kurz výhodnější. Při volbě účetního kurzu má přitom poplatník, který nevede účetnictví, stejnou volnost jako všechny účetní jednotky - může tedy využít jak pevného kurzu, tak kurzu ČNB platného v okamžiku příjmu (výdaje).

Poplatník, který nevede účetnictví, může pro přepočet příjmů a výdajů za rok 2022 z EUR na Kč použít např.:

 • pro veškeré příjmy a výdaje roku 2022 jednotný kurz -  24,54 Kč/EUR
 • pro veškeré příjmy a výdaje roku 2022 pevný kurz stanovený pro rok 2022 jako roční kurz platný k 1.1.2022, tj. 24,860 Kč/EUR
 • pro veškeré příjmy a výdaje roku 2022 pevný kurz stanovený pro rok 2022 jako měsíční kurz, tj. pro příjmy a výdaje z ledna 2022 kurz 24,860 Kč/EUR platný k 1.1.2022, pro příjmy a výdaje z dubna 2022 kurz 24,375 Kč/EUR platný k 1.4.2022 atd.

Zákon neřeší zcela jednoznačným způsobem použití jednotného kurzu pro přepočet výdajů vynaložených v cizí měně v předchozích obdobích - např. je za rok 2022 zdaňován příjem z prodeje akcie nakoupené v cizí měně v roce 2021. Protože není tato otázka řešena ani výkladem finanční správy, dává v této věci jedinou jistotu použití kurzu dle účetních pravidel popř. lze na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 19.12.2019 č.j. 2 Afs 4/2019 - 35 použít pro ocenění výdaje jednotný kurz zdaňovacího období, ve kterém byla akcie nabyta.


Podání daňového přiznání a přehledů OSVČ on-line se věnoval podcast "O daních". Dostupné také na Apple podcast (iTunes), Spotify, Google Podcasts nebo Anchor