Jednotný kurz za rok 2023

12.01.2024

Použití jednotného kurzu

Při stanovení základu daní z příjmů se u účetních jednotek při přepočtu výnosů a nákladů (příjmů a výdajů) vyjádřených v cizích měnách na českou měnu vychází z kurzu uplatněného v účetnictví, tj. z:

 • kurzu ČNB platného k datu uskutečnění účetního případu

popř.

 • z pevného kurzu platného po předem stanovené období (rok, měsíc apod.).

Pokud se jedná o poplatníka, který nevede účetnictví, ten si může podle § 38 zákona o daních z příjmů ještě za zdaňovací období roku 2023 vybrat, zda pro přepočet použije:

 • kurz stanovený dle účetních pravidel

anebo

 • jednotný kurz.

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZA ROK 2023

Přiznání k dani z příjmu fyzických osob lze za rok 2023 podat elektronicky (i když nemá fyzická osoba datovou schránku) ve lhůtě do 2. května 2024 - kdo však přiznání podá do 2. dubna 2024, tak se u něho uplatní tento zkrácený termín.

K dani z příjmu fyzických osob za rok  2023 se Finanční správa vyjádřila ZDE.

Aktuálním problémům daně z příjmu fyzických osob za rok 2023 a pro rok 2024 se bude 13. února 2024 věnovat přednáška Daně z příjmů 2024.


Jednotný kurz 2023

Jednotný kurz se za zdaňovací období roku 2023 počítá jako průměr vypočtený z kurzu stanoveného pro danou měnu ČNB vždy k poslednímu dni každého měsíce roku 2023 - výsledek tohoto výpočtu zveřejňuje GFŘ v pokynech řady D a za rok 2023 jej zveřejnila ve Finančním zpravodaji 1/2024 v pokynu D-63 - pro EUR a USD byly zveřejněny tyto jednotné kurzy:

 • 23,97 Kč/EUR
 • 22,14 Kč/USD 

Jednotný kurz pro rok 2022 (pro daňové přiznání za rok 2022) byl zveřejněn v pokynu D-54 resp. ve Finančním zpravodaji 1/2023 a činil:

 • 24,54 Kč/EUR
 • 23,41 Kč/USD.

NEBOJTE SE DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ A PŘEHLEDY OSVČ NA DŮCHODOVÉ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PODÁVAT ELEKTRONICKY - je to jednoduché a jak na to vysvětluje následující VIDEO:


Použití jednotného kurzu není povinné

V jednom zdaňovacím období nemůže poplatník kombinovat různé způsoby přepočtu, tzn. za jedno období musí veškeré příjmy a výdaje přepočítat buď účetním kurzem anebo jednotným kurzem - může si přitom vybrat kurz výhodnější. Při volbě účetního kurzu má přitom poplatník, který nevede účetnictví, stejnou volnost jako všechny účetní jednotky - může tedy využít jak pevného kurzu, tak kurzu ČNB platného v okamžiku příjmu (výdaje).

Poplatník, který nevede účetnictví, může pro přepočet příjmů a výdajů za rok 2022 z EUR na Kč použít např.:

 • pro veškeré příjmy a výdaje roku 2022 jednotný kurz -  24,54 Kč/EUR
 • pro veškeré příjmy a výdaje roku 2022 pevný kurz stanovený pro rok 2022 jako roční kurz platný k 1.1.2022, tj. 24,860 Kč/EUR
 • pro veškeré příjmy a výdaje roku 2022 pevný kurz stanovený pro rok 2022 jako měsíční kurz, tj. pro příjmy a výdaje z ledna 2022 kurz 24,860 Kč/EUR platný k 1.1.2022, pro příjmy a výdaje z dubna 2022 kurz 24,375 Kč/EUR platný k 1.4.2022 atd.

Zákon neřeší zcela jednoznačným způsobem použití jednotného kurzu pro přepočet výdajů vynaložených v cizí měně v předchozích obdobích - např. je za rok 2022 zdaňován příjem z prodeje akcie nakoupené v cizí měně v roce 2021. Protože není tato otázka řešena ani výkladem finanční správy, dává v této věci jedinou jistotu použití kurzu dle účetních pravidel popř. lze na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 19.12.2019 č.j. 2 Afs 4/2019 - 35 použít pro ocenění výdaje jednotný kurz zdaňovacího období, ve kterém byla akcie nabyta.


Podání daňového přiznání a přehledů OSVČ on-line se věnoval podcast "O daních". Dostupné také na Apple podcast (iTunes), Spotify, Google Podcasts nebo Anchor