Kontrolní hlášení 2022 / 2023

13.10.2022

Kontrolní hlášení v roce 2023

V kontrolní hlášení nejsou pro rok 2023 plánovány žádné změny. Daňový balíček 2023 by však měl přinést několik změn s kontrolním hlášením souvisejících:

  • v případě doručení výzvy k podání následného kontrolního hlášení (pokud má správce daně pochybnosti o správnosti a úplnosti již podaného kontrolního hlášení) by byla lhůta na podání následného kontrolního hlášení 17 dnů od dodání výzvy do datové schránky
  • částečné snížení pokut za nesplnění povinností souvisejícíh s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení v roce 2022

Pro kontrolní hlášení platí v roce 2022 stejná pravidla jako se uplatňovala v roce 2021. K 13.1.2022 byly aktualizovány pokyny k vyplňování kontrolního hlášení, a to jednak aby příslušné odkazy odpovídaly poměrně velké změně zákona o DPH k 1.10.2021, jednak aby aby reagovaly na změny v uplatňování DPH u cestovních služeb od 1.1.2022.

U "formuláře" kontrolního hlášení došlo k poslední změně pro období od ledna 2021, kdy z důvodu Brexitu a skutečnosti, že dodání zboží mezi EU a Severním Irskem je i po vystoupení Spojeného království z EU považováno za intrakomunitární dodání zboží (dodání zboží do jiného členského státu, pořízení zboží z jiného členského státu) byl do kontrolního hlášení zaveden kód "XI" pro vykazování pořízení zboží z jiného členského státu v části A.2 kontrolního hlášení. Příslušným způsobem byly k 5.1.2021 novelizovány také pokyny k vyplňování kontrolního hlášení.

Změnám v pokynech k vyplňování kontrolního hlášení k 13.1.2022 a 5.1.20201 předcházely změny k 3.4.2019 reagující na změny v DPH od 1.4.2019, kde bylo především reagováno na:

  • pravidla vykazování oprav podle § 42 a § 43 zákona o DPH změněná od 1.4.2019 (viz komentář Opravné daňové doklady od 1.4.2019)
  • zavedení oprav základu daně v případě nedobytné pohledávky podle § 46 a násl. zákona o DPH + zrušení oprav výše daně u daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení podle § 44 zákona o DPH ve znění účinném do 31.3.2019.

Změnám u kontrolního hlášení z důvodu změn zákona o DPH od 1.4.2019 předcházely změny k 16.6.2017 navazující na změny zákona o DPH od 1.7.2017 (změna spočívala v doplnění nových kódů zdanitelných plnění, u kterých se od 1.7.2017 začal nově uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti - např. kód 4a pro poskytnutí pracovníků pro stavební a montážní práce).