Kontrolní hlášení 2023 

06.03.2023

Kontrolní hlášení v roce 2023

Pro vyplňování a podávání kontrolní hlášení platí v roce 2023 stejná pravidla jako se uplatňovala v roce 2022. Daňový balíček 2023 však přinesl tyto změny týkající se kontrolního hlášení:

  • v případě doručení výzvy k podání následného kontrolního hlášení (pokud má správce daně pochybnosti o správnosti a úplnosti již podaného kontrolního hlášení) lhůta na podání následného kontrolního hlášení činí 17 dnů od dodání výzvy do datové schránky
  • částečné snížení pokut za nesplnění povinností souvisejících s kontrolním hlášením

Změny zákona o DPH od 1.1.2023 byly promítnuty do pokynů k vyplňování kontrolního hlášení aktualizací k 5.1.2023.  

K posledním významnějším změnám, které měly praktický  dopad na vyplňování kontrolního hlášení, došlo v návaznosti na změny v DPH od 1.4.2019. Tyto změny byly promítnuty do pokynů k vyplnění kontrolního hlášení od 3.4.2019 a jednalo se o:

  • pravidla vykazování oprav podle § 42 a § 43 zákona o DPH změněná od 1.4.2019 (viz komentář Opravné daňové doklady od 1.4.2019)
  • zavedení oprav základu daně v případě nedobytné pohledávky podle § 46 a násl. zákona o DPH + zrušení oprav výše daně u daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení podle § 44 zákona o DPH ve znění účinném do 31.3.2019.