Kontrolní hlášení v roce 2019

15.03.2019

Kontrolní hlášení v roce 2019

K posledním praktickým změnám v podávání kontrolního hlášení došlo od 1.7.2017 (změna spočívala v doplnění nových kódů zdanitelných plnění, u kterých se od 1.7.2017 začal nově uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti - např. kód 4a pro poskytnutí pracovníků pro stavební a montážní práce). V roce 2019 se kontrolní hlášení podává podle nezměněných pravidel a ani daňový balíček 2019 od 1.4.2019 nepřinese změny v oblasti podávání kontrolního hlášení jako takového; přinese však zpřísnění v oblasti pokut a teprve praxe ukáže dopady tohoto zpřísnění.

Finanční správa aktualizovala pro rok 2019 pokyn k promíjení pokut ke kontrolnímu hlášení podle § 101h zákona o dph. Pokyn D-29 se nevztahuje na pokutu ve výši 1 tis. Kč, ale na pokuty ve výši 10, 30 a 50 tis. Kč). Jednou za rok 2019 lze bez udání důvodu požádat o prominutí pokuty v těchto případech:

  • plátce zapomene podat kontrolní hlášení a podá jej (na základě formální výzvy správce daně) do 5 kalendářních dnů...v tomto případě finanční úřad uloží pokutu 10 tis. Kč; pokud by k podání kontrolního hlášení byl plátce vyzván jen neformálně, činila by pokuta pouze 1 tis. Kč a pokud by se jednalo o jediné provinění v oblasti kontrolního hlášení, tato pokuta 1 tis. Kč by se ani nevyměřila. Pokud by bylo kontrolní hlášení podáno až po uplynutí 5 kalendářních dnů od doručení výzvy, činila by pokuta 50 tis. Kč.
  • plátce v řádném kontrolním hlášení v části B.2 uvede chybné datum povinnosti přiznat daň a na základě výzvy správce daně podá násedné kontrolní hlášení až po uplynutí lhůty 5 pracovních dnů od doručení výzvy...v tomto případě finanční úřad uloží pokutu 30 tis. Kč.

Pokyn D-29 (pro rok 2019 ve znění dodatku č. 3) je dostupný na stránkách Finanční správy věnovaných sankcím za nepodání kontolního hlášení. Finanční úřad promine pokutu v případech uvedených v pokynu D-29, avšak pouze v případech, kdy plátce závažným způsobem neporušuje daňové nebo účetní předpisy; pokud byla plátci např. v posledních třech letech uložena pokuta podle zákona o účetnictví, tak žádosti o prominutí nebude vyhověno (nezávisle na výši uložené pokuty). Podmínka neporušení daňových nebo účetních předpisů (závažným způsobem) se neposuzuje pouze u plátce, ale také u všech členů statutárních orgánů (např. u všech jednatelů s.r.o.).