Kontrolní hlášení v roce 2019

24.05.2019

Kontrolní hlášení v roce 2019

V návaznosti na změny v DPH od 1.4.2019 byly vydány nové vysvětlivky k vyplňování kontrolního hlášení. V novelizovaných vysvětlivkách je především reagováno na:

  • nová pravidla vykazování oprav podle § 42 a § 43 zákona o DPH od 1.4.2019 (viz komentář Opravné danové doklady od 1.4.2019)
  • zavedení oprav základu daně v případě nedobytné pohledávky podle § 46 a násl. zákona o DPH + zrušení oprav výše daně u daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení podle § 44 zákona o DPH ve znění účinném do 31.3.2019.

Druhá z uvedených změn vyvolala změnu popisu dřívějšího sloupce "§ 44" v oddílech A.4 resp. B.2 pro označení, že se jedná o opravu výše daně u daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení podle § 44 zákona o DPH ve znění účinném do 31.3.2019. Popis uvedeného sloupce byl změněn tak, že za období od 1.4.2019 slouží k označení, že se jedná o opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky podle § 46 a násl. zákona o DPH. Protože však v případech insolvenčních řízeních započatých před 1.4.2019 se postupouje podle pravidel pro opravu výše daně u daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení podle § 44 zákona o DPH ve znění účinném do 31.3.2019, tak příslušný sloupec slouží i pro označení této opravy.

Technickým problémem bylo, že "stará" .xml struktura formuláře  kontrolního hlášení umožňovala při zaškrtnutí pole pro označení, že se jedná o opravu výše daně podle § 44 zákona o DPH ve znění účinném do 31.3.2019, zadat pouze částku daně (nikoli částku odpovídajícího základu daně). Nově se však při opravách základu daně podle § 46 a násl. zákona o DPH zadává i částka základu daně. "Přechodná" struktura .xml formuláře, která již umožňuje při opravě základu daně podle § 46 zadat i změnu základu daně, byla na portál pro elektronická podání nahrána až 21.5.2019. Jak bylo před 21.5.2019 v aplikaci EPO pro elektronická podání uvedeno v současném popisu sloupce pro opravy výše daně podle § 44 zákona o DPH, tak bylo možné kontrolní hlášení za duben s provedenou opravou základu daně podle § 46 a násl. zákona o DPH podat i do 20.5.2019 s tím, že nebyla uvedena částka změny základu daně (byla uvedena jen částka výše daně).

K další změně u sloupce pro opravu výše daně podle § 44 zákona o DPH ve znění do 31.3.2019 resp. podle § 46 a násl. zákona o DPH dojde od 1.10.2019. Příznak "N" bude nadále znamenat, že se nejedná ani o jednu z uvedených oprav, příznak "A" však bude sloužit pouze pro opravy výše daně podle § 44 zákona o DPH ve znění do 31.3.2019a nový příznak "P" bude sloužit pro opravy základu daně podle § 46 a násl. zákona o DPH.

Změnám v kontrolním hlášení daňovém přiznání k DPH od 04/2019 a v pokynech k jejich vyplnění se věnuje také informace rozeslaná uživatelům registrovaným k odběru e-malových novinek dne 7.5.2019; informace upozorňuje také na doplnění odpovědí Finanční správy na nejčastější dotazy ke kontrolnímu hlášení o vykazování opravného daňového dokladu podle nových pravidel od 1.4.2019.

Změnám u kontrolního hlášení z důvodu změn zákona o DPH od 1.4.2019 předcházely změny navazující na změny zákona o DPH od 1.7.2017 (změna spočívala v doplnění nových kódů zdanitelných plnění, u kterých se od 1.7.2017 začal nově uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti - např. kód 4a pro poskytnutí pracovníků pro stavební a montážní práce).

Finanční správa aktualizovala pro rok 2019 pokyn k promíjení pokut ke kontrolnímu hlášení podle § 101h zákona o dph. Pokyn D-29 se nevztahuje na pokutu ve výši 1 tis. Kč, ale na pokuty ve výši 10, 30 a 50 tis. Kč). Jednou za rok 2019 lze bez udání důvodu požádat o prominutí pokuty v těchto případech:

  • plátce zapomene podat kontrolní hlášení a podá jej (na základě formální výzvy správce daně) do 5 kalendářních dnů...v tomto případě finanční úřad uloží pokutu 10 tis. Kč; pokud by k podání kontrolního hlášení byl plátce vyzván jen neformálně, činila by pokuta pouze 1 tis. Kč a pokud by se jednalo o jediné provinění v oblasti kontrolního hlášení, tato pokuta 1 tis. Kč by se ani nevyměřila. Pokud by bylo kontrolní hlášení podáno až po uplynutí 5 kalendářních dnů od doručení výzvy, činila by pokuta 50 tis. Kč.
  • plátce v řádném kontrolním hlášení v části B.2 uvede chybné datum povinnosti přiznat daň a na základě výzvy správce daně podá násedné kontrolní hlášení až po uplynutí lhůty 5 pracovních dnů od doručení výzvy...v tomto případě finanční úřad uloží pokutu 30 tis. Kč.

Pokyn D-29 (pro rok 2019 ve znění dodatku č. 3) je dostupný na stránkách Finanční správy věnovaných sankcím za nepodání kontolního hlášení. Finanční úřad promine pokutu v případech uvedených v pokynu D-29, avšak pouze v případech, kdy plátce závažným způsobem neporušuje daňové nebo účetní předpisy; pokud byla plátci např. v posledních třech letech uložena pokuta podle zákona o účetnictví, tak žádosti o prominutí nebude vyhověno (nezávisle na výši uložené pokuty). Podmínka neporušení daňových nebo účetních předpisů (závažným způsobem) se neposuzuje pouze u plátce, ale také u všech členů statutárních orgánů (např. u všech jednatelů s.r.o.).