Kontrolní hlášení v roce 2021

20.01.2021

Kontrolní hlášení v roce 2021

Z důvodu Brexitu a skutečnosti, že dodání zboží mezi EU a Severním Irskem je nadále považováno za intrakomunitární dodání zboží (dodání zboží do jiného členského státu, pořízení zboží z jiného členského státu) byl do kontrolního hlášení zaveden kód "XI" pro vykazování pořízení zboží z jiného členského státu v části A.2 kontrolního hlášení. Příslušným způsobem byly novelizovány také pokyny k vyplňování kontrolního hlášení.

Pokyny k vyplňování kontrolního hlášení byly předtím novelizovány v návaznosti na změny v DPH od 1.4.2019, kde bylo především reagováno na:

  • pravidla vykazování oprav podle § 42 a § 43 zákona o DPH změněná od 1.4.2019 (viz komentář Opravné daňové doklady od 1.4.2019)
  • zavedení oprav základu daně v případě nedobytné pohledávky podle § 46 a násl. zákona o DPH + zrušení oprav výše daně u daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení podle § 44 zákona o DPH ve znění účinném do 31.3.2019.

Změnám u kontrolního hlášení z důvodu změn zákona o DPH od 1.4.2019 předcházely změny navazující na změny zákona o DPH od 1.7.2017 (změna spočívala v doplnění nových kódů zdanitelných plnění, u kterých se od 1.7.2017 začal nově uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti - např. kód 4a pro poskytnutí pracovníků pro stavební a montážní práce).