Konsolidační balíček 2024

22.01.2024

Konsolidační balíček 2024

Od 1.1.2024 přinesl řadu daňových změn tzv. konsolidační balíček - zákon č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů.

Ponecháme-li stranou např. změny ve zdanění hazardu a změny ve spotřebních daní, tak konsolidační balíček 2024 přinesl především tyto daňové změny:

  • rozsáhlou novelizaci zákona o daních z příjmů
  • rozsáhlou novelizaci zákona o dani z nemovitých věcí - Finanční správa tyto změny (některé jsou účinné od 1.1.2024, další až od 1.1.2025) komentuje ZDE
  • změny zákona o DPH, především pokud jde o sazby daně - viz článek Sazby DPH. Další okruh změn se týká omezení odpočtu DPH u osobních automobilů částkou 420 tis. Kč - k tomuto omezení vydala finanční správa informaci dostupnou ZDE.
  • změny v účetnictví - viz článek Novinky v účetnictví

Další daňové změny jako je novelizace daňového řádu nebo zákona o dani silniční nijak zásadní nejsou.

Konsolidační balíček mimo jiné zvýšil osobám samostatně výdělečně činným odvody pojistného na důchodové pojištění - viz článek Novinky pro OSVČ 2024.

Aktuální změny pro rok 2024 shrnuje materiál z 22.1.2024 dostupný v archivu novinek rozesílaných rámci informačního servisu www.behounek.eu. 

Součástí konsolidačního balíčku jsou také zásadní změny v oblasti dohod o provedení práce - viz článek Novinky pro zaměstnavatele. Tyto změny však nejsou účinné od 1.1.2024, ale až od 1. července 2024. Praktické seznámení s novinkami u dohod o provedení práce obsahuje videozáznam přednášky Dohody o provedení práce 2024.

Konsolidační balíček přinesl důležité změny v oblasti zdanění mezd - např. pro všechny formy příspěvku na stravování od 1.1.2024 platí pravidlo, že za jednu odpracovanou směnu v délce alespoň 3 hod je příspěvek osvobozen až do výše 70 % maximálního stravného pro pracovní cestu v délce 5 až 12 hod - podle sazeb tuzemských cestovních náhrad pro rok 2024 (viz článek Sazby cestovních náhrad) se v roce 2024 jedná o částku 116,20 Kč).

Změnám ve zdanění zaměstnaneckých benefitů se věnoval 102. dílu podcastu O daních ze dne 29.12.2023 

Daňový balíček 2023

S účinností od 1.1.2023 byl přijat daňový balíček 2023 (zákon 366/2022 Sb.). Daňový balíček nakonec do zákona o daních z příjmů od 1.1.2023 zavedl také windfall tax (daň z neočekávaných resp. mimořádných zisků).

Daňový balíček 2023 zvýšil limit obratu pro povinné plátcovství DPH na 2 mil Kč a přinesl novou úpravu paušální daně umožňující od roku 2023 její uplatnění OSVČ s ročními příjmy do 2 mil. Kč.

V daních z příjmů byly počínaje obdobím roku 2023 zvýšeny limity příjmů rozhodné např. pro povinnost podat daňové daňové přiznání - např. zaměstnanci vznikne povinnost podat daňové přiznání za rok 2023, pokud jeho další příjmy nepřesáhnou 20 tis. Kč (pro daňové přiznání za rok 2022 platil limit 6 tis, Kč).

Daňový balíček 2023 přinesl i některé retroaktivní změny daní z příjmů pro období roku 2022 především možnost uplatnění mimořádných odpisů i pro majetek pořízený (uvedený do užívání) v průběhu roku 2022. Další změny daní z příjmů použitelné již pro rok 2022 se týkají vymezení nemovité kulturní památky pro účely daňového odpisování či odpočtu na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání podle § 34g ZDP.

V zákoně o DPH daňový balíček 2023  (kromě limitu 2 mil. Kč pro povinné plátcovství) přinesl především změny související s kontrolním hlášením (např. snížení pokut v některých případech či možnost reagovat na výzvu k podání následného kontrolního hlášení do 17 dnů od dodání do datové schránky bez ohledu na okamžik přihlášení do datové schránky).

    Daňový balíček 2021

Daňový balíček 2021 (zákon č. 609/2020 Sb.) přinesl zásadní změny především pro období roku 2021 - např. se jednalo o nahrazení superhrubé mzdy progresivní sazbou daně z příjmů fyzických osob nebo o změny v oblasti dlouhodobého majetku - viz článek Daňové odpisy. Slevu na poplatníka daňový balíček 2021 zvýšil pro rok 2021 na 27.840 Kč a od roku 2022 na 30.840 Kč.

Daňový balíček 2021 také např. zavedl zveřejňování účetní závěrky ve sbírce listin obchodním rejstříku prostřednictví přiznání k dani z příjmů právnických osob (poprvé bylo možné použít při zveřejněné účetní závěrky za rok 2021) - viz videozáznam přednášky Schválení účetnictví a rozdělení zisku SRO.

Platné znění daňového balíčku vč. odůvodnění jednotlivých změn je dostupné na stránkách MF.

Podrobný komentář daňového balíčku 2021 je dostupný v rámci rozšířeného informačního servisu behounek.eu .