Daňový balíček 2021

12.03.2022

  Daňový balíček 2021

  Daňový balíček 2021 účinný (až na výjimky) k 1.1.2021 přinesl řadu zásadních změn především do zákona o daních z příjmů.

  Daňový balíček 2021 byl vyhlášen 31.12.2021 jako zákon č. 209/2020 Sb, Proces vyhlášení daňového balíčku byl značně nestandardní, protože nebyl podepsán prezidentem a prezident s daňovým balíčkem nesouhlasil (což mohlo být chápáno jako prezidentské veto). Navíc byl vyhlášen před uplynutím lhůty, ve které může prezident zákon vetovat. Nicméně Ústavní soud v nálezu Pl. ÚS 6/21 shledal vyhlášení zákona za ústavní.

  Daňový balíček přinesl především tyto změny daní z příjmů:

  • zrušení superhrubé mzdy  spolu se zavedením progresivní sazby daně - 15% sazba daně se uplatňuje do 48násobku průměrné mzdy a 23% sazba se uplatňuje u základu daně nad 48násobek průměrné mzdy
  • zvýšení slevy na poplatníka o 3.000 Kč pro rok 2021, tj. na 27.840 Kč, a o další 3.000 Kč od roku 2022, tj. na 30.840 Kč
  • daňová podpora peněžního příspěvku na stravování (poprvé bylo možné uplatnit za leden 2021)
  • změny v oblasti odpisování dlouhodobého majetku - především zvýšení hodnotové hranice pro hmotný majetek ze 40 na 80 tis. Kč,  urychlení odpisu investic obnovením mimořádných odpisů a zrušením kategorie nehmotného majetku - vice v článku Daňové odpisy 2020/2021

DPH - daň z nemovitých věcí - účetní závěrka

Do DPH přinesl daňový balíček změny navazující na změny daní z příjmů v oblasti dlouhodobého majetku a také došlo od 1.1.2021 k přeřazení recyklace odpadu do 15% sazby DPH (viz článek Sazby DPH).

Daňový balíček nepřinesl pro rok 2021 žádné změny u daně silniční, avšak změnil např. zákon o dani z nemovitých věcí (pro účely daně z pozemků se od roku 2021 vždy vychází z druhu pozemku evidovaného v katastru nemovitostí bez ohledu na skutečný stav věci).

Daňový balíček 2021 také např. zavedl  zveřejňování účetní závěrky ve sbírce listin obchodním rejstříku prostřednictví přiznání k dani z příjmů právnických osob (poprvé se uplatňuje při zveřejněné účetní závěrky za rok 2021).


Tématu zveřejňování účetní závěrky jako součásti daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2021 se věnoval podcast "O daních" ze dne 8.3.2022 se Dostupné také na Apple podcast (iTunes), Spotify, Google Podcasts nebo Anchor. 

Daňový balíček 2021 - další informace

Podrobně s praktickým dopadem daňového balíčku 2021 do daní z příjmů a také do DPH seznamuje VIDEO záznam přednášky "DPH a Daně z příjmů 2020/2021". Problematikou změn v daňovém odpisování se podrobně zabývá VIDEO záznam přednášky Dlouhodobý majetek odpisování -  2021/2022 - ukázku přednášky věnovanou zrušení nehmotného majetku můžete sledovat ZDE.

MF ČR zveřejnilo platné znění daňového balíčku 2021 vč. odůvodnění jednotlivých změn.