Daňový balíček 2021

23.06.2021


  Daňový balíček 2021

  Daňový balíček 2021 č. 209/2020 Sb, doplnil další daňové změny pro rok 2021 - např. zásadní změny daňového řádu či změny pro fyzické osoby přijaté spolu se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí v osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí či zavedení paušální daně. Ačkoli byl daňový balíček vyhlášen ve Sbírce zákonů po nestandardním legislativním procesu, až do vyhlášení nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 6/21, je nutné podle něj postupovat. Výsledek nálezu Ústavního soudu, který bude vyhlášen 29.6.2021, těžko předvídat. Ačkoli přijetí daňového balíčku s protiústavností přinejmenším hraničí, jeho případné zrušení lze odhadovat nejdříve od roku 2022.

  Daňový balíček přinesl především tyto změny daní z příjmů:

  • zrušení superhrubé mzdy  spolu se zavedením progresivní sazby daně - 15% sazby daně se uplatní do 48násobku průměrné mzdy a 23% sazba se uplatní u základu daně nad 48násobek průměrné mzdy
  • zvýšení slevy na poplatníka o 3.000 Kč pro rok 2021, tj. na 27.840 Kč, a o další 3.000 Kč pro rok 2022, tj. na 30.840 Kč
  • daňová podpora peněžního příspěvku na stravování (uplatní se již za leden 2021)
  • změny v oblasti odpisování dlouhodobého majetku - např. zvýšení hodnotové hranice pro hmotný majetek ze 40 na 80 tis. Kč a urychlení odpisu investic obnovením mimořádných odpisů pro nový hmotný majetek v 1. a 2. odpisové skupině s možností daňového odpisu během 12 resp. 24 měsíců s možností použití již pro majetek pořízený od 1.1.2020 - vice v článku Daňové odpisy 2020/2021

Do DPH přinesl daňový balíček změny navazující na změny daní z příjmů v oblasti dlouhodobého majetku a také došlo od 1.1.2021 k přeřazení recyklace odpadu do 15% sazby DPH (viz článek Sazby DPH 2020/2021).

Daňový balíček nepřinesl pro rok 2021 žádné změny u daně silniční, avšak změnil např. zákon o dani z nemovitých věcí (pro účely daně z pozemků se od roku 2021 vždy vychází z druhu pozemku evidovaného v katastru nemovitostí bez ohledu na skutečný stav věci).

Součástí daňového balíčku 2021 je také např. zavedení zveřejňování účetní závěrky ve sbírce listin obchodním rejstříku prostřednictví přiznání k dani z příjmů právnických osob (poprvé se bude týkat účetní závěrky za rok 2021).

Hlavními daňovými změnami a novinkami roku 2020 a 2021 provází záznam webináře "Změny v daních 2020/2021", podrobně s praktickým dopadem daňového balíčku 2021 do daní z příjmů a také do DPH seznamuje záznam webináře "DPH a Daně z příjmů 2020/2021". Problematikou změn v daňovém odpisování se podrobně zabývá záznam webináře Daňové odpisy 2021 z 03/2021. 

Dne 11.1.2021 byla registrovaným odběratelům rozeslána informace o aktuálních novinkách roku 2021. V rozšířené verzi tato informace obsahovala i 6stránkový komentář změn obsažených v daňovém balíčku 2021 - v případě příspěvku za poskytované informace ve výši alespoň ve výši 500 Kč vč. dph získáte nejen tento komentář, ale i případné další rozšířené informace v 1. pololetí 2021. MF ČR zveřejnilo platné znění daňového balíčku 2021 vč. odůvodnění jednotlivých změn.


Audio podcastu "O daních" z 14.12.2020 bylo zaměřeno na stravovací paušál (od cca 9 min 50'), což je jedna z mnoha důležitých novinek, kterou pro rok 2021 daňový balíček přinesl. Dostupné také na Apple podcast (iTunes), Spotify, Google Podcasts nebo Anchor