Daňový balíček 2021

08.03.2021


  Daňový balíček 2021

  Daňový balíček 2021 č. 209/2020 Sb, doplnil další daňové změny pro rok 2021 - např. zásadní změny daňového řádu či změny pro fyzické osoby přijaté spolu se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí v osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí či zavedení paušální daně. Ačkoli byl Ústavnímu soudu podán návrh na zrušení daňového balíčku, tak je nutné podle něj minimálně do rozhodnutí Ústavního soudu postupovat.

  Daňový balíček přinesl především tyto změny daní z příjmů:

  • zrušení superhrubé mzdy  spolu se zavedením progresivní sazby daně - 15% sazby daně se uplatní do 48násobku průměrné mzdy a 23% sazba se uplatní u základu daně nad 48násobek průměrné mzdy
  • zvýšení slevy na poplatníka o 3.000 Kč pro rok 2021, tj. na 27.840 Kč, a o další 3.000 Kč pro rok 2022, tj. na 30.840 Kč
  • daňová podpora peněžního příspěvku na stravování (uplatní se již za leden 2021)
  • změny v oblasti odpisování dlouhodobého majetku - např. zvýšení hodnotové hranice pro hmotný majetek ze 40 na 80 tis. Kč a urychlení odpisu investic obnovením mimořádných odpisů pro nový hmotný majetek v 1. a 2. odpisové skupině s možností daňového odpisu během 12 resp. 24 měsíců s možností použití již pro majetek pořízený od 1.1.2020 - vice v článku Daňové odpisy 2020/2021

Do DPH přinesl daňový balíček změny navazující na změny daní z příjmů v oblasti dlouhodobého majetku a také došlo od 1.1.2021 k přeřazení recyklace odpadu do 15% sazby DPH (viz článek Sazby DPH 2020/2021).

Daňový balíček nepřinesl pro rok 2021 žádné změny u daně silniční, avšak změnil např. zákon o dani z nemovitých věcí (pro účely daně z pozemků se od roku 2021 vždy vychází z druhu pozemku evidovaného v katastru nemovitostí bez ohledu na skutečný stav věci).

Součástí daňového balíčku 2021 je také např. zavedení zveřejňování účetní závěrky ve sbírce listin obchodním rejstříku prostřednictví přiznání k dani z příjmů právnických osob (poprvé se bude týkat účetní závěrky za rok 2021).

Hlavními daňovými změnami a novinkami roku 2020 a 2021 provází záznam webináře "Změny v daních 2020/2021", podrobně s praktickým dopadem daňového balíčku 2021 do daní z příjmů a také do DPH seznamuje záznam webináře "DPH a Daně z příjmů 2020/2021". Problematikou změn v daňovém odpisování se podrobně zabývá záznam webináře Daňové odpisy 2021 z 03/2021. 

Dne 11.1.2021 byla registrovaným odběratelům rozeslána informace o aktuálních novinkách roku 2021. V rozšířené verzi tato informace obsahovala i 6stránkový komentář změn obsažených v daňovém balíčku 2021 - v případě příspěvku za poskytované informace ve výši alespoň ve výši 500 Kč vč. dph získáte nejen tento komentář, ale i případné další rozšířené informace v 1. pololetí 2021. MF ČR zveřejnilo platné znění daňového balíčku 2021 vč. odůvodnění jednotlivých změn.


Audio podcastu "O daních" z 14.12.2020 bylo zaměřeno na stravovací paušál (od cca 9 min 50'), což je jedna z mnoha důležitých novinek, kterou pro rok 2021 daňový balíček přinesl. Dostupné také na Apple podcast (iTunes), Spotify, Google Podcasts nebo Anchor