Kurzarbeit

07.05.2021


Kurzarbeit 2021

K podpoře zaměstnanosti v krizových situacích (nejen tedy v době covidové pandemie) po mnohaměsíčních průtazích Poslanecká sněmovna schválila 7.5.2021 tzv. kurzarbeit, který by do budoucna (v případě pokračování covidových opatření) mohl nahradit programu Antivirus (zatím platný pro období do konce května).

Kurzarbeit byl vládou navržen ve formě podpory, která by podle novelizovaného zákona o zaměstnanosti náležela zaměstnanci namísto náhrady mzdy poskytované zaměstnavatelem. Podporu by sice administrativně vyřizoval zaměstnavatel, ale jednalo by se o příjem náležející zaměstnanci.

Podpora by podle vládního návrhu byla plněním z uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti dle § 4 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů a tudíž příjmem osvobozeným od daně.

Zaměstnavatel by se na kurzarbeitu podle vládního návrhu podílel zvýšeným odvodem pojistného - vyměřovací základy pojistného za zaměstnavatele by se zvýšily o podporu.

Principy vládního návrhu kurzarbeitu vysvětluje webinář "Změny v daních 2020/2021". Schvalování vládního návrhu - krom toho, jak toto projednávání trvá dlouho - zkomplikovalo značné množství pozměňovacích návrhů a především nejednotnost vládní koalice. Nejednotnost vládní koalice se projevila v situaci označované jako dívčí válka. Byly totiž předloženy 2 klíčové pozměňovací návrhy. Jeden byl podporován ministryní práce a sociálních věcí a jedná se o pozměňovací návrh navazující na původní vládní návrh. Druhý společně předložila poslankyně Pastuchová (ANO) a poslankyně Aulická - Jírovcová (KSČM) a tento principálně odpovídá dosavadnímu programu Antivirus. Politické neshody ohledně uvedených konkurenčních návrhů vyvrcholily tím, že návrh zákona byl 19.2.2021 vrácen do 2. čtení.

Během března probíhala politická jednání, která vyústila v předložení nového pozměňovacího návrhu - a 7.5.2021 jej poslanci schválili. Tento pozměňovací návrh opouští vládní koncepci a přibližuje se současnému programu Antivirus. Nicméně např. - obdobně jako vládní návrh kurzarbeitu - omezuje zaměstnavatele ve výplatě podílů na zisku.

Další osud kurzarbeitu je nyní v rukou Senátu. V každém případě lze použití kurzarbeitu očekávat nejdříve od června; spíše však od července..


Audio podcastu "O daních" z 2.10.2020 vysvětluje původní vládní návrh kurzarbeitu, jehož koncepce nakonec zřejmě nebude přijata.  Dostupné také na Apple podcast (iTunes), Spotify, Google Podcasts nebo Anchor