Kurzarbeit

24.06.2021


Kurzarbeit 2021

K podpoře zaměstnanosti v krizových situacích (nejen tedy v době covidové pandemie) po mnohaměsíčních průtazích bude do konce června pod č. 248/2021 Sb. vyhlášena novela zákona o zaměstnanosti zavádějící tzv. kurzarbeit. Novela sice bude účinná od 1.7., ale vláda 31.5.2021 rozhodla, že ani v případě definitivního schválení kurzarbeitu jej do konce roku 2021 nepoužije v souvislostí s pandemií - pro tuto situaci by byl nadále využíván program Antivirus (v omezené podobě je zatím schválen pro období června 2021).

Kurzarbeit byl přijat v úplně jiné koncepci, než kterou původně (na podzim 2020) schválila a navrhla vláda (mělo se jednat o podporu náležející podle zákona o zaměstnanosti zaměstnanci namísto náhrady mzdy poskytované zaměstnavatelem.).

Koncepce kurzarbeitu se nakonec přibližuje programu Antivirus - viz tiskové zprávy MPSV ze dne 7.5.2021 a ze dne 9.6.2021. Nicméně např. - obdobně jako vládní návrh kurzarbeitu - omezí zaměstnavatele ve výplatě podílů na zisku. 

Kurzarbeit by mohl být využitelný již od července - pokud by však bylo třeba řešit podporu zaměstnanosti z covidových důvodů, tak by měl být až do konce roku 2021 uplatňován program Antivirus.