Minimální mzda

21.06.2021

Minimální mzda

Minimální mzda od 1.1.2021 činí  15.200,-Kč - viz např. informace rozeslaná na e-maily registrované k odběru novinek dne 20.11.2020. O zvýšení minimální mzdy (včetně hodinové mzdy) od 1.1.2021 a odpovídajících částkách zaručené mzdy informovalo MPSV v tiskové zprávě ze dne 16.11.2020. V roce 2020 minimální mzda činila 14.600 Kč. V létě 2021 probíhají jednání o zvýšení minimální mzdy pro rok 2022 - viz novinka Minimální mzda 2022.

O výši minimální mzdy rozhoduje vláda a stanovuje jej nařízením; jedná se o nařízení vlády 567/2006 Sb., v platném znění - od 1.1.2021 ve znění nařízení 487/2020 Sb.

Příslušné nařízení vlády však neupravuje pouze minimální mzdu, ale i zaručenou mzdu ve smyslu § 112 zákoníku práce, která se (není-li u konkrétního zaměstnavatele stanoveno kolektivní smlouvou) odvozuje od minimální mzdy (v rozsahu jejího jedno až dvojnásobku).

Nařízení vlády rozděluje práce do 8 skupin podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce - např. "výroba technologicky náročných teplých jídel, například svíčkové, plněných mas nebo specialit studené kuchyně" patří podle přílohy k prováděcímu nařízení vlády do 3. skupiny prací se zaručenou mzdou v roce 2021 v částce 18.500 Kč (v letech 2018 - 2019 - 2020 se jednalo o částky 14.900 - 16.280 - 17.800 Kč).

Od výše minimální mzdy se odvozuje např. platba pojistného na zdravotní pojištění u osob bez zdanitelných příjmů (OBZP), která v roce 2020 činila 1.971 Kč a od 1.1.2021 se zvýšila na 2.052 Kč.

Z daňového hlediska minimální mzda ovlivňuje:

 • maximální výši slevy za umístění dítěte dle § 35bb ZDP (maximálně lze  uplatnit na jedno dítě tuto slevu až do výše 14.600 Kč v daňovém přiznání či pro roční zúčtování daně za rok 2020 resp. za rok 2021 bude možné tuto slevu uplatnit až do výše 15.200,- Kč za jedno dítě.
 • podmínku pro nárok na daňový bonus na dítě dle § 35c ZDP - nutnost dosáhnout příjmy podle § 6 nebo § 7 ZDP (od zdaňovacího období roku 2018 se již nezohleďnují příjmy z kapitálového majetku podle § 8 nebo z nájmu podle § 9) alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy -  tedy alespoň ve výši 87.600 Kč za rok 2020 resp. za rok 2021 bude nutné dosáhnout příjmů 91.200 Kč.
 • podmínka pro nárok na měsíční daňový bonus dle § 35d ZDP - podmínka dosažení v daném měsíci příjmů od zaměstnavatele alespoň ve výši poloviny minimální mzda (v roce 2021 tedy příjmů 7.600 Kč, v roce 2020 to bylo 7.300 Kč)
 • pravidelné důchody jsou osvobozeny do výše 36násobku minimální mzdy ročně (§ 4 odst. 1 písm. h) ZDP) - tedy do výše 525.600 Kč za rok 2020 resp. do výše 547.200 Kč za rok 2021.

Pro účely ZDP je přitom minimální mzda vymezena v § 21h:

Minimální mzdou se pro účely daní z příjmů rozumí měsíční sazba minimální mzdy podle právních předpisů upravujících výši minimální mzdy

a) účinná k prvnímu dni příslušného zdaňovacího období (to je důležité, pokud se minimální mzda mění v průběhu kalendářního roku jako tomu bylo v roce 2013) a

b) neupravená s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti. (do konce roku 2016 nařízení vlády 567/2006 Sb. obsahovalo v § 4 odlišnou úpravu minimální a zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance)

Vývoj minimální mzdy:

 • od 1.1.2021..................15.200 Kč
 • 1.1.2020 - 31.12.2020...14.600 Kč 
 • 1.1.2019 - 31.12.2019....13.350 Kč
 • 1.1.2018 - 31.12.2018...12.200 Kč
 • 1.1.2017 - 31.12.2017.....11.000 Kč
 • 1.1.2016 - 31.12.2016....9.900 Kč
 • 1.1.2015 - 31.12.2015....9.200 Kč
 • 1.8.2013 - 31.12.2014...8.500 Kč
 • 1.1.2007 - 31.7.2013.....8.000 Kč
 • 1.7.2006 - 31.12.2006..7.955 Kč
 • 1.1.2006 - 30.6.2006...7.570 Kč
 • 1.1.2005 - 31.12.2005....7.185 Kč
 • 1.1.2004 - 31.12.2004..6.700 Kč
 • 1.1.2003 - 31.12.2003..6.200 Kč
 • 1.1.2002 - 31.12.2002..5.700 Kč
 • 1.1.2001 - 31.12.2001....5.000 Kč
 • 1.7.2000 - 31.12.2000..4.500 Kč
 • 1.1.2000 - 30.6.2000...4.000 Kč
 • 1.7.1999 - 31.12.1999.......3.600 Kč
 • 1.1.1999 - 30.6.1999........3.250 Kč
 • 1.1.1998 - 31.12.1998........2.650 Kč
 • 1.1.1996 - 31.12.1997.........2.500 Kč
 • 1.1.1993 - 31.12.1995........2.200 Kč