Minimální mzda

20.03.2024

Minimální mzda 2025

O minimální mzdě pro rok 2025 by se již mělo rozhodovat na základě valorizačního mechanismu, který by měl být od 1.7.2024 součástí zákoníku práce. Příslušný návrh novely zákoníku práce schválila vláda 20.3.2024 - viz novinka Minimální mzda 2024.

Podle navržené úpravy by minimální a také zaručená mzda pro rok 2025 měla být závazně vyhlášena ve Sbírce zákonů do 30. září 2024.

Minimální mzda 2024

Minimální mzda byla od 1.1.2024 zvýšena na 18.900 Kč a minimální hodinová mzda na 112,50 Kč - viz nařízení vlády č. 396/2023 Sb. vyhlášené dne 27.12.2023.

Od 1.1.2023 do 31.12.2023 minimální mzda činila 17.300 Kč; od 1.1. do 31.12.2022 činila 16.200 Kč. Např. tzv. školkovné (sleva za umístění dítěte) lze za rok 2023 uplatnit až do výše 17.300 Kč na jedno dítě.

Pro práce spadající do skupiny 2 a 3 se od 1.1.2024 o 1.600 Kč zvýšila zaručená mzda, pro práce spadající do skupiny 4 až 7 se zaručená mzda pro rok 2024 nezvýšila a pro práce spadající do skupiny 8 se zvýšila o 3.200 Kč.

Zaručená mzda pro rok 2024 činí:

 • skupina prací 2...19.500 Kč/měs resp. 116,10 Kč/hod
 • skupina prací 3...21.300 Kč/měs resp. 126,80 Kč/hod
 • skupina prací 4...21.800 Kč/měs resp. 129,80 Kč/hod
 • skupina prací 5...24.100 Kč/měs resp. 143,30 Kč/hod
 • skupina prací 6...26.600 Kč/měs resp. 158,20 Kč/hod
 • skupina prací 7...29.400 Kč/měs resp. 174,70 Kč/hod
 • skupina prací 8...37.800 Kč/měs resp. 225,00 Kč/hod

O výši minimální mzdy rozhoduje vláda a stanovuje jej nařízením; jedná se o nařízení vlády 567/2006 Sb., v platném znění - od 1.1.2024 ve znění nařízení č. 396/2023 Sb.

Příslušné nařízení vlády však neupravuje pouze minimální mzdu, ale i zaručenou mzdu ve smyslu § 112 zákoníku práce, která se (není-li u konkrétního zaměstnavatele stanoveno kolektivní smlouvou) odvozuje od minimální mzdy (v rozsahu jejího jedno až dvojnásobku).

Nařízení vlády rozděluje práce do 8 skupin podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce - např. "výroba technologicky náročných teplých jídel, například svíčkové, plněných mas nebo specialit studené kuchyně" patří podle přílohy k prováděcímu nařízení vlády do 3. skupiny prací se zaručenou mzdou v roce 2024 v částce 21.300 Kč (oproti letům 2022 a 2023 zvýšení o 1.600 Kč; v letech 2022 a 2023 činila 19.700 Kč, v letech 2018 - 2019 - 2020 - 2021 se jednalo o částky 14.900 - 16.280 - 17.800 - 18.500 Kč).

Pro rok 2024 se zaručená mzda zvýšila pro 2. skupinu prací na 19.500 Kč (o 1.600 Kč) a pro 3. skupinu prací na 21.300 Kč (o 1.600 Kč). U 4. až 7. skupiny prací zůstala zaručená mzda pro rok 2024 nezměněná. Pro skupinu prací ve skupině 8 došlo automaticky ze zákona ke zvýšení o 3.200 Kč na 37.800 Kč.

Od výše minimální mzdy se odvozuje např. platba pojistného na zdravotní pojištění u osob bez zdanitelných příjmů (OBZP), která v roce 2022 činila 2.336 Kč a od 1.1.2024 se zvýšila na 2.552 Kč.

Z daňového hlediska minimální mzda ovlivňuje:

 • maximální výši slevy za umístění dítěte dle § 35bb ZDP (maximálně lze  uplatnit na jedno dítě tuto slevu až do výše 17.300 Kč v daňovém přiznání či pro roční zúčtování daně za rok 2023; od roku 2024 je již sleva za umístění dítěte zrušena
 • podmínku pro nárok na daňový bonus na dítě dle § 35c ZDP - nutnost dosáhnout příjmy podle § 6 nebo § 7 ZDP (od zdaňovacího období roku 2018 se již nezohleďnují příjmy z kapitálového majetku podle § 8 nebo z nájmu podle § 9) alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy -  tedy alespoň ve výši 103.800 Kč za rok 2023 resp. za rok 2024 bude nutné dosáhnout příjmů 113.400 Kč.
 • podmínka pro nárok na měsíční daňový bonus dle § 35d ZDP - podmínka dosažení v daném měsíci příjmů od zaměstnavatele alespoň ve výši poloviny minimální mzda (v roce 2024 tedy příjmů 9.450 Kč, v roce 2023 to bylo 8.650 Kč)
 • pravidelné důchody jsou osvobozeny do výše 36násobku minimální mzdy ročně (§ 4 odst. 1 písm. h) ZDP) - tedy do výše 622.800 Kč za rok 2023; pro rok 2024 je to do výše 680.400 Kč.

Pro účely ZDP je přitom minimální mzda vymezena v § 21h:

Minimální mzdou se pro účely daní z příjmů rozumí měsíční sazba minimální mzdy podle právních předpisů upravujících výši minimální mzdy

a) účinná k prvnímu dni příslušného zdaňovacího období (to je důležité, pokud se minimální mzda mění v průběhu kalendářního roku jako tomu bylo v roce 2013) a

b) neupravená s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti. (do konce roku 2016 nařízení vlády 567/2006 Sb. obsahovalo v § 4 odlišnou úpravu minimální a zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance)

Vývoj minimální mzdy:

 • od 1.1.2024....................18.900 Kč
 • 1.1.2023 - 31.12.2023....17.300 Kč
 • 1.1.2022 - 31.12.2022....16.200 Kč
 • 1.1.2021 - 31.12.2021....15.200 Kč
 • 1.1.2020 - 31.12.2020...14.600 Kč 
 • 1.1.2019 - 31.12.2019....13.350 Kč
 • 1.1.2018 - 31.12.2018...12.200 Kč
 • 1.1.2017 - 31.12.2017.....11.000 Kč
 • 1.1.2016 - 31.12.2016....9.900 Kč
 • 1.1.2015 - 31.12.2015....9.200 Kč
 • 1.8.2013 - 31.12.2014...8.500 Kč
 • 1.1.2007 - 31.7.2013.....8.000 Kč
 • 1.7.2006 - 31.12.2006..7.955 Kč
 • 1.1.2006 - 30.6.2006...7.570 Kč
 • 1.1.2005 - 31.12.2005....7.185 Kč
 • 1.1.2004 - 31.12.2004..6.700 Kč
 • 1.1.2003 - 31.12.2003..6.200 Kč
 • 1.1.2002 - 31.12.2002..5.700 Kč
 • 1.1.2001 - 31.12.2001....5.000 Kč
 • 1.7.2000 - 31.12.2000..4.500 Kč
 • 1.1.2000 - 30.6.2000...4.000 Kč
 • 1.7.1999 - 31.12.1999.......3.600 Kč
 • 1.1.1999 - 30.6.1999........3.250 Kč
 • 1.1.1998 - 31.12.1998........2.650 Kč
 • 1.1.1996 - 31.12.1997.........2.500 Kč
 • 1.1.1993 - 31.12.1995........2.200 Kč