Minimální mzda

31.01.2024

Minimální mzda 2024

Minimální mzda byla od 1.1.2024 zvýšena na 18.900 Kč a minimální hodinová mzda na 112,50 Kč - viz nařízení vlády č. 396/2023 Sb. vyhlášené dne 27.12.2023.

Od 1.1.2023 do 31.12.2023 minimální mzda činila 17.300 Kč; od 1.1. do 31.12.2022 činila 16.200 Kč. Např. tzv. školkovné (sleva za umístění dítěte) lze za rok 2023 uplatnit až do výše 17.300 Kč na jedno dítě.

Pro práce spadající do skupiny 2 a 3 se od 1.1.2024 o 1.600 Kč zvýšila zaručená mzda, pro práce spadající do skupiny 4 až 7 se zaručená mzda pro rok 2024 nezvýšila a pro práce spadající do skupiny 8 se zvýšila o 3.200 Kč.

Zaručená mzda pro rok 2024 činí:

 • skupina prací 2...19.500 Kč/měs resp. 116,10 Kč/hod
 • skupina prací 3...21.300 Kč/měs resp. 126,80 Kč/hod
 • skupina prací 4...21.800 Kč/měs resp. 129,80 Kč/hod
 • skupina prací 5...24.100 Kč/měs resp. 143,30 Kč/hod
 • skupina prací 6...26.600 Kč/měs resp. 158,20 Kč/hod
 • skupina prací 7...29.400 Kč/měs resp. 174,70 Kč/hod
 • skupina prací 8...37.800 Kč/měs resp. 225,00 Kč/hod

O případné změně koncepce stanovení minimální mzdy - viz novinka Minimální mzda 2024.

O výši minimální mzdy rozhoduje vláda a stanovuje jej nařízením; jedná se o nařízení vlády 567/2006 Sb., v platném znění - od 1.1.2024 ve znění nařízení č. 396/2023 Sb.

Příslušné nařízení vlády však neupravuje pouze minimální mzdu, ale i zaručenou mzdu ve smyslu § 112 zákoníku práce, která se (není-li u konkrétního zaměstnavatele stanoveno kolektivní smlouvou) odvozuje od minimální mzdy (v rozsahu jejího jedno až dvojnásobku).

Nařízení vlády rozděluje práce do 8 skupin podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce - např. "výroba technologicky náročných teplých jídel, například svíčkové, plněných mas nebo specialit studené kuchyně" patří podle přílohy k prováděcímu nařízení vlády do 3. skupiny prací se zaručenou mzdou v roce 2024 v částce 21.300 Kč (oproti letům 2022 a 2023 zvýšení o 1.600 Kč; v letech 2022 a 2023 činila 19.700 Kč, v letech 2018 - 2019 - 2020 - 2021 se jednalo o částky 14.900 - 16.280 - 17.800 - 18.500 Kč).

Pro rok 2024 se zaručená mzda zvýšila pro 2. skupinu prací na 19.500 Kč (o 1.600 Kč) a pro 3. skupinu prací na 21.300 Kč (o 1.600 Kč). U 4. až 7. skupiny prací zůstala zaručená mzda pro rok 2024 nezměněná. Pro skupinu prací ve skupině 8 došlo automaticky ze zákona ke zvýšení o 3.200 Kč na 37.800 Kč.

Od výše minimální mzdy se odvozuje např. platba pojistného na zdravotní pojištění u osob bez zdanitelných příjmů (OBZP), která v roce 2022 činila 2.336 Kč a od 1.1.2024 se zvýšila na 2.552 Kč.

Z daňového hlediska minimální mzda ovlivňuje:

 • maximální výši slevy za umístění dítěte dle § 35bb ZDP (maximálně lze  uplatnit na jedno dítě tuto slevu až do výše 17.300 Kč v daňovém přiznání či pro roční zúčtování daně za rok 2023; od roku 2024 je již sleva za umístění dítěte zrušena
 • podmínku pro nárok na daňový bonus na dítě dle § 35c ZDP - nutnost dosáhnout příjmy podle § 6 nebo § 7 ZDP (od zdaňovacího období roku 2018 se již nezohleďnují příjmy z kapitálového majetku podle § 8 nebo z nájmu podle § 9) alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy -  tedy alespoň ve výši 103.800 Kč za rok 2023 resp. za rok 2024 bude nutné dosáhnout příjmů 113.400 Kč.
 • podmínka pro nárok na měsíční daňový bonus dle § 35d ZDP - podmínka dosažení v daném měsíci příjmů od zaměstnavatele alespoň ve výši poloviny minimální mzda (v roce 2024 tedy příjmů 9.450 Kč, v roce 2023 to bylo 8.650 Kč)
 • pravidelné důchody jsou osvobozeny do výše 36násobku minimální mzdy ročně (§ 4 odst. 1 písm. h) ZDP) - tedy do výše 622.800 Kč za rok 2023; pro rok 2024 je to do výše 680.400 Kč.

Pro účely ZDP je přitom minimální mzda vymezena v § 21h:

Minimální mzdou se pro účely daní z příjmů rozumí měsíční sazba minimální mzdy podle právních předpisů upravujících výši minimální mzdy

a) účinná k prvnímu dni příslušného zdaňovacího období (to je důležité, pokud se minimální mzda mění v průběhu kalendářního roku jako tomu bylo v roce 2013) a

b) neupravená s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti. (do konce roku 2016 nařízení vlády 567/2006 Sb. obsahovalo v § 4 odlišnou úpravu minimální a zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance)

Vývoj minimální mzdy:

 • od 1.1.2024....................18.900 Kč
 • 1.1.2023 - 31.12.2023....17.300 Kč
 • 1.1.2022 - 31.12.2022....16.200 Kč
 • 1.1.2021 - 31.12.2021....15.200 Kč
 • 1.1.2020 - 31.12.2020...14.600 Kč 
 • 1.1.2019 - 31.12.2019....13.350 Kč
 • 1.1.2018 - 31.12.2018...12.200 Kč
 • 1.1.2017 - 31.12.2017.....11.000 Kč
 • 1.1.2016 - 31.12.2016....9.900 Kč
 • 1.1.2015 - 31.12.2015....9.200 Kč
 • 1.8.2013 - 31.12.2014...8.500 Kč
 • 1.1.2007 - 31.7.2013.....8.000 Kč
 • 1.7.2006 - 31.12.2006..7.955 Kč
 • 1.1.2006 - 30.6.2006...7.570 Kč
 • 1.1.2005 - 31.12.2005....7.185 Kč
 • 1.1.2004 - 31.12.2004..6.700 Kč
 • 1.1.2003 - 31.12.2003..6.200 Kč
 • 1.1.2002 - 31.12.2002..5.700 Kč
 • 1.1.2001 - 31.12.2001....5.000 Kč
 • 1.7.2000 - 31.12.2000..4.500 Kč
 • 1.1.2000 - 30.6.2000...4.000 Kč
 • 1.7.1999 - 31.12.1999.......3.600 Kč
 • 1.1.1999 - 30.6.1999........3.250 Kč
 • 1.1.1998 - 31.12.1998........2.650 Kč
 • 1.1.1996 - 31.12.1997.........2.500 Kč
 • 1.1.1993 - 31.12.1995........2.200 Kč