Minimální mzda 2023

18.02.2022

Minimální mzda 2023

Pro rok 2022 byla nařízením vlády č. 405/2021 Sb. zvýšena minimální mzda na 16.200 Kč (.

Minimální mzdě včetně jejího zvýšení na 16.200 Kč od 1.1.2022 z 15.200 Kč platných od 1.1. do 31.12.2021 je věnována praktická informace Minimální mzda.

Do budoucna by měl být zaveden valorizační mechanismus, podle kterého by byla minimální mzda automaticky upravována. Tato úprava by měla být součástí novelizace zákoníku práce, jejíž předložení je plánováno na podzim 2023. Pro rok 2023 tedy bude minimální mzda pravděpodobně opět upravena rozhodnutím vlády - přijetí příslušného prováděcího nařízení lze očekávat na podzim 2022.