Minimální mzda 2023

02.01.2023

Minimální mzda 2023

Vláda 21.12.2022 rozhodla o zvýšení minimální mzdy od 1.1.2023 na 17.300 Kč, tedy o 1.100 Kč. Zaručená mzda se od 1.1.2023 zvýší jen u prací zařazených do kategorie 8, a to na 34.600 Kč, pro ostatní skupiny prací zůstane výše zaručené mzdy v roce 2023 stejná jako v roce 2022. Zvýšení minimální a zaručené mzdy od 1.1.2023 bylo vyhlášeno nařízením vlády č. 465/2022 Sb.

Od 1.1. do 31.12.2022 podle nařízení vlády č. 405/2021 Sb. minimální mzda činila 16.200 Kč.

Minimální mzdě včetně jejího zvýšení na 17.300 Kč od 1.1.2023 z částky 16.200 Kč platné od 1.1. do 31.12.2022 je věnována praktická informace Minimální mzda.

Do budoucna by měl být zaveden valorizační mechanismus, podle kterého by byla minimální mzda automaticky upravována. Tato úprava by měla být součástí novelizace zákoníku práce, jejíž předložení bylo plánováno na podzim 2023 - zatím však žádný takový návrh MPSV nepředložilo.