Minimální mzda 2022

20.09.2021

Minimální mzda 2022

Pro rok 2021 byla nařízením vlády č. 487/2020 Sb. zvýšena minimální mzda na 15.200 Kč a pro rok 2022 MPSV navrhuje další zvýšení.

MPSV se zástupci ČSSD a odborů dohodlo na zvýšení minimální mzdy od roku 2022 (viz tisková zpráva MPSV) a 18.6.2021 předložilo do vlády návrh na zvýšení minimální mzdy od 1.1.2022 na částku 18 000 Kč. Zvýšení je ovšem v rukou vlády a zda vláda minimální mzdu zvýší a pokud ano, tak na jakou úroveň, to je otázkou dalšího politického vývoje. Např. na jednání tripartity dne 20.9.2021 nebylo v této otázce dosaženo shody.

Zvýšení minimální mzdy bylo např. součástí poslaneckého návrhu novely zákoníku práce, jehož součástí bylo také prodloužení dovolené. Podle tohoto poslaneckého návrhu by podle stávajících statistických údajů o mzdě minimální mzda pro rok 2022 činila 17.600 Kč; tato novela však přijata nebyla a případné zvýšení minimální mzdy pro rok 2022 lze očekávat na základě samostatného rozhodnutí vlády (viz výše uvedený návrh MPSV). 

Minimální mzda od 1.1. do 31.12.2020 činila 14.600,- Kč.

Minimální mzdě je věnována praktická informace Minimální mzda.