Minimální mzda 2024 - 2025

15.07.2024

Minimální mzda 2024

Zvýšení minimální mzdy pro rok 2024 bylo ve Sbírce zákonů vyhlášeno až 27.12.2023 pod č. 396/2023 Sb. Minimální mzda od  1.1.2024 činí 18.900 Kč, tedy o 1.600 Kč více než činila minimální mzda v roce 2023. Zvýšení minimální mzdy od 1.1.2024 bylo schváleno podle návrhu MPSV, který MPSV komentovalo ZDE.

Vývoji minimální mzdy a jejím souvislostem  je věnována praktická informace Minimální mzda

Minimální mzda 2025

V současné době čeká na potvrzení Senátem novela zákoníku práce, která by mohla být účinná již od 1. září 2024 - viz tisková zpráva MPSV.

Nově bude zákoník práce obsahovat valorizační mechanismus, podle kterého bude minimální mzda upravována.

Poslanecká sněmovna tuto novelu schválila 28.6.2024 ve 3. čtení jako sněmovní tisk 663 -  nyní ji musí ještě potvrdit Senát, a to na schůzi 25.7.2024.

Novela byla navržena s účinnosti od 1. července 2024, avšak nakonec bude účinná prvým dnem měsíce následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů (bude-li tedy vyhlášena do konce srpna, tak bude účinná od 1.9.2024). Výjimkou je změna zákona o inspekci práce, který se v otázce kontroly minimální a zaručené mzdy mění s účinností od 1. ledna 2025.

Minimální mzda pro rok 2025 by tedy měla být vyhlášena již na podzim letošního roku, a to podle nových pravidel. O výši minimální mzdy pro rok 2023 rozhodla vláda až 21.12.2022. V roce 2023 se pozdní schvalování minimální mzdy opakovalo, když vláda o zvýšení minimální mzdy rozhodla až 13.12.2023 a ve Sbírce zákonů byla minimální a zaručená mzda účinná od 1.1.2024 vyhlášena až 27.12.2023 pod č. 396/2023 Sb.