Minimální mzda 2023

04.12.2022

Minimální mzda 2023

Od 1.1.2023 pravděpodobně bude rozhodnutím vlády zvýšena minimální mzda. Návrh na zvýšení minimální mzdy však MPSV předložilo až 2.12.2022 a vláda jej teprve bude schvalovat - MPSV navrhuje minimální mzdu zvýšit od 1.1.2023 na 17.300 Kč, tedy o 1.100 Kč. Zaručenou mzdu pro skupinu prací 8 MPSV navrhuje zvýšit na 34.600 Kč, pro ostatní skupiny prací MPSV navrhuje zachovat stávající výši zaručené mzdy.

Pro rok 2022 byla nařízením vlády č. 405/2021 Sb. zvýšena minimální mzda na 16.200 Kč.

Minimální mzdě včetně jejího zvýšení na 16.200 Kč od 1.1.2022 z 15.200 Kč platných od 1.1. do 31.12.2021 je věnována praktická informace Minimální mzda.

Do budoucna by měl být zaveden valorizační mechanismus, podle kterého by byla minimální mzda automaticky upravována. Tato úprava by měla být součástí novelizace zákoníku práce, jejíž předložení bylo plánováno na podzim 2023 - zatím však žádný takový návrh MPSV nepředložilo.