Roční zúčtování daně

08.01.2020

Roční zúčtování daně

Pro roční zúčtování daně za rok 2019 se použije samostatný tiskopis Žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Důvodem pro použití tohoto tiskopisu je, že poprvé pro období roku 2018 byl vydán zcela nový tiskopis prohlášení k dani (viz praktická informace Prohlášení 2019 - Vzor č. 26).

Žádost o roční zúčtování daně je tiskopis 25 5457B, vzor č. 1 - jedná se v podstatě o odtržený druhý list z dřívějších formulářů "prohlášení k dani" (naposledy z tiskopisu prohlášení vzor č. 25). Stejně jako tiskopis "prohlášení k dani" vzor č. 26 je i tiskopis "ročního zúčtování" určen pouze na jedno zdaňovací období. Nic ovšem nebrání tomu, aby zaměstnanec požádal o roční zúčtování daně za rok 2019 na tiskopisu "prohlášení k dani" vzor č. 25 či 24.

Důvodem pro vydání samostatného tiskopisu pro žádost o roční zúčování daně je skutečnost, že počínaje zúčtováním daně za zdaňovací období roku 2018 není nutné o roční zúčtování daně žádat pouze v písemné formě. Zaměstnanec o něj může požádat např. ve vnitropodnikovém elektronickém systému a tuto skutečnost potom osoba odpovědná za zdanění mezd na žádosti o roční zúčtování zaznamená.

Tiskopis "žádosti o roční zúčtování daně" vzor č. 1 byl zveřejněn sdělením z 19.10.2017. Počítačová .xml struktura tohoto formuláře byla zveřejněna sdělením z 24.10.2018.

O roční zúčtování daně může požádat pouze ten zaměstnanec, který nemá povinnost podat daňové přiznání. Obecně nemá povinnost podat daňové přiznání zaměstnanec, kterému byly od dalšího zaměstnavatele zdaněny příjmy srážkovou daní (typicky příjmy z dohod o provedení práce do 10.000 Kč, odměny členů výborů SVJ nepřevyšující v roce 2019 částku 2.500 Kč resp. počínaje zúčtováním mezd za 05/2019 částku 3.000 Kč). V některých případech však může být pro zaměstnance výhodné daňové přiznání podat, i když tuto povinnost nemá - typicky se jedná o brigádníky; daňové přiznání přitom lze podat (a získa tak zpět srážkovou daň) nejen za rok 2019, ale i za starší období. Touto problematikou se zabývá informace, která byla 8.2.2019 odeslána na e-maily bezplatně registrované k odběru novinek.