Roční zúčtování daně u zaměstnavatele

12.11.2022

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění

Pro roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění se již od roku 2018 používá samostatný tiskopis "Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění". Pro zúčtování za rok 2021 byl vydán tiskopis vzor č. 2. Koncepčně je tento tiskopis zachován i pro zúčtování za rok 2022, avšak byl nahrazen novým vzorem tiskopisu vzor č. 3 umožňujícím zaměstnanci uplatnit také slevu na zastavenou exekuci, kterou je možné uplatnit poprvé za rok 2022.

Tiskopis žádosti o roční zúčtování vzor č. 2 byl  vydán také jako interaktivní.

Žádost byla vydána jako samostatný tiskopis  poprvé pro období roku 2018  v souvislosti se zcela novým tiskopisem prohlášení k dani (viz praktická informace Prohlášení 2022/2023 - Vzor č. 26).

Za roky 2018 až 2020 byl používán vzor č. 1 tiskopisu 25 5457B - jednalo se v podstatě o odtržený druhý list z dřívějších formulářů "prohlášení k dani" (naposledy z tiskopisu prohlášení vzor č. 25). Pro roční zúčtování roku 2021 byl vydán vzor č. 2 tiskopisu žádosti 25 5457B a pro rok 2022 je určen vzor č. 3.

Stejně jako tiskopis "prohlášení k dani" vzor č. 26 je i tiskopis "ročního zúčtování" určen pouze na jedno zdaňovací období. 

Důvodem pro vydání samostatného tiskopisu pro žádost o roční zúčtování daně bylo to, že počínaje zúčtováním daně za zdaňovací období roku 2018 není nutné o roční zúčtování daně žádat pouze v písemné formě. Zaměstnanec o něj může požádat např. ve vnitropodnikovém elektronickém systému a tuto skutečnost potom osoba odpovědná za zdanění mezd na žádosti o roční zúčtování zaznamená.

Tiskopis "žádosti o roční zúčtování" vzor č. 1 byl zveřejněn sdělením z 19.10.2017. Počítačová .xml struktura tohoto formuláře byla zveřejněna sdělením z 24.10.2018.

O roční zúčtování daně může požádat pouze ten zaměstnanec, který nemá povinnost podat daňové přiznání. Obecně nemá povinnost podat daňové přiznání zaměstnanec, kterému byly od dalšího zaměstnavatele zdaněny příjmy srážkovou daní (typicky příjmy z dohod o provedení práce do 10.000 Kč, odměny členů výborů SVJ nepřevyšující v roce 2022 částku 3.500 Kč.

Základní slevu na poplatníka může uplatnit mi daňový nerezident a i daňový nerezident může požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně a uplatnit v něm slevu na poplatníka popř. slevu na studenta - jiné odpočty (např. daňové zvýhodnění na dítě, odpočet hypotéky nebo penzijního spoření) v rámci ročního zúčtování daně uplatnit nelze. Kdy může zaměstnanec - rezident i nerezident - požádat o roční zúčtování a kdy musí podat daňové přiznání vysvětluje podcast O daních ze dne 7.2.2022:

V některých případech však může být pro zaměstnance výhodné daňové přiznání podat, i když tuto povinnost nemá - typicky se jedná o brigádníky; daňové přiznání přitom bude možné podat (a získat tak zpět srážkovou daň) nejen za rok 2022, ale i za starší období.