Roční zúčtování daně

28.10.2018

Roční zúčtování daně

Pro zdaňovací období roku 2018 byl vydán nejen zcela nový tiskopis prohlášení k dani (viz praktická informace Prohlášení 2018 - Vzor č. 26), ale také zcela nový tiskopis Žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění - tento tiskopis teprve bude vydán tiskem (na finančních úřadech by měl být k dispozici od poloviny prosince 2018), protože se poprvé použije až pro žádost o roční zúčtování daně za rok 2018, tedy na počátku roku 2019.

Žádost o roční zúčtování daně je zcela nový tiskopis 25 5457B, vzor č. 1 - jedná se v podstatě o odtržený druhý list z dřívějších formulářů "prohlášení k dani" (naposledy z tiskopisu prohlášení vzor č. 25). Stejně jako tiskopis "prohlášení k dani" vzor č. 26 je i tiskopis "ročního zúčtování" určen pouze na jedno zdaňovací období. Nic ovšem nebude bránit tomu, aby zaměstnanec požádal o roční zúčtování daně za rok 2018 (na začátku roku 2019) na tiskopisu "prohlášení k dani" vzor č. 25 či 24.

Důvodem pro vydání nového tiskopisu je skutečnost, že počínaje zúčtováním daně za zdaňovací období roku 2018 není nutné o roční zúčtování daně žádat pouze v písemné formě. Zaměstnanec o něj může požádat např. ve vnitropodnikovém elektronickém systému a tuto skutečnost potom osoba odpovědná za zdanění mezd na žádosti o roční zúčtování zaznamená.


Tiskopis "žádosti o roční zúčtování daně" vzor č. 1 byl zveřejněn sdělením z 19.10.2017. Tiskopisy mají být dostupné na finančních úřadech od poloviny prosince 2018. Počítačová .xml struktura tohoto formuláře byla zveřejněna sdělením z 24.10.2018.