Roční zúčtování daně u zaměstnavatele

24.01.2024

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění

Pro roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění se používá samostatný tiskopis "Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění" - žádost pro roční zúčtování za rok 2023 uplatňují zaměstnanci do 15. února 2024 na formuláři vzor č. 3. Jedná se o stejný formulář jako byl na počátku roku 2023 používán pro roční zúčtování za rok 2022.

Oproti tiskopisu vzor č. 2 (ten se používal pro roční zúčtování za rok 2021) se současný formulář liší tím, že umožňuje uplatnit slevu na zastavenou exekuci.

Tiskopis vzor č. 2 používaný za rok 2021 se oproti tiskopisu vzor č. 1 používaném za roky 2018 až 2020 lišil tím, že pro uplatnění odpočtu úroků z hypoték rozlišuje "nové" hypotéky (s limitem odpočtu 150 tis. Kč) a "staré" hypotéky (na financování bytových potřeb obstaraných před 1. lednem 2021)  s limitem 300 tis. Kč. 

Žádost o roční zúčtování lze vyplnit ve webové aplikaci finanční správy spolu s formulářem prohlášení k dani; k novému formuláři prohlášení pro rok 2024 - (viz praktická informace Prohlášení 2024 - Vzor č. 27).

Žádost o roční zúčtování byla vydána jako samostatný tiskopis  poprvé pro období roku 2018  v souvislosti se zcela novým tiskopisem prohlášení k dani - do roku 2017 byl tento tiskopis druhým listem "prohlášení k dani" (naposledy prohlášení vzor č. 25).

Důvodem pro vydání samostatného tiskopisu pro žádost o roční zúčtování daně bylo to, že počínaje zúčtováním daně za zdaňovací období roku 2018 není nutné o roční zúčtování daně žádat pouze v písemné formě. Zaměstnanec o něj může požádat např. ve vnitropodnikovém elektronickém systému a tuto skutečnost potom osoba odpovědná za zdanění mezd na žádosti o roční zúčtování zaznamená.

O roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění může požádat pouze ten zaměstnanec, který nemá povinnost podat daňové přiznání. Obecně nemá povinnost podat daňové přiznání zaměstnanec, kterému byly od dalšího zaměstnavatele zdaněny příjmy srážkovou daní - za rok 2023 typicky příjmy z dohod o provedení práce do 10.000 Kč měsíčně, odměny členů výborů SVJ nepřevyšující měsíčně částku 4.000 Kč atd.

Základní slevu na poplatníka může uplatnit i daňový nerezident a i daňový nerezident může požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování a uplatnit v něm slevu na poplatníka popř. naposledy za rok 2023 slevu na studenta - jiné odpočty (např. daňové zvýhodnění na dítě, odpočet hypotéky nebo penzijního spoření) v rámci ročního zúčtování daně u daňového nerezidenta uplatnit nelze.

Roční zúčtování za rok 2023 bylo jedním z témat podcastu O daních ze dne 23.1.2024:

V některých případech však může být pro zaměstnance výhodné daňové přiznání podat, i když tuto povinnost nemá - typicky se jedná o brigádníky; daňové přiznání přitom bude možné podat (a získat tak zpět srážkovou daň) nejen za rok 2023, ale i za starší období.