Vysvětlivky k DPH u dodání zboží v EU

31.03.2020

Vysvětlivky EK k DPH u intrakomunitárních dodávek zboží od roku 2020

K problematice změn u intrakomunitárních dodávek zboží od 1.1.2020 schválila Evropská komise v prosinci 2019 podrobné vysvětlivky (na 85 stranách).

Např. více než 30 stran textu je věnováno uplatnění režimu konsignančních skladů (call-off-stock), více než 20 stran je věnováno přiřazení přepravy u řetězových obchodů, cca 4 strany jsou věnovány podmínkám pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu a cca 4 strany jsou věnovány prokazování přepravy do jiných členských států.

Vysvětlivky (od konce března 2020 dostupné i v češtině) jsou v pdf podobě součástí doplňkových materiálů ke zvukovému záznamu přednášky DPH 2029/2020, která se podrobně věnuje výkladu změn u dodání zboží od 1.1.2020. Stručněji se změnám u intrakomunitárních dodání zboží od 1.1.2020 věnuje zvukový záznam přednášky Změny v daních 2019/2020.