Vysvětlivky k DPH u intrakomunitárních dodávek zboží od 1.1.2020

14.01.2020

K problematice změn u intrakomunitárních dodávek zboží od 1.1.2020 schválila Evropská komise v prosinci 2019 podrobné vysvětlivky (na 85 stranách).

Např. více než 30 stran textu je věnováno uplatnění režimu konsignančních skladů (call-off-stock), více než 20 stran je věnováno přiřazení přepravy u řetězových obchodů, cca 4 strany jsou věnovány podmínkám pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu a cca 4 strany jsou věnovány prokazování přepravy do jiných členských států.

Vysvětlivky (zatím pouze v angličtině; v dalších jazycích budou dostupné do konce března 2020) jsou v pdf podobě součástí doplňkových materiálů ke zvukovému záznamu přednášky DPH 2029/2020, která se podrobně věnuje výkladu změn u dodání zboží od 1.1.2020. Stručněji se změnám u intrakomunitárních dodání zboží od 1.1.2020 věnuje přednáška Změny v daních 2019/2020 a resp. její zvukový záznam.