Zaokrouhlování DPH po novele 2019

15.03.2019

Zaokrouhlování DPH po novele 2019

Novela zákona o dph, která je součástí daňového balíčku 2019 a která nabude účinnosti 1.4.2019, obsahuje celou řadu změn, se kterými bude možné se seznámit na přednášce Novela DPH a Daní z příjmů 2019, kterou pořádáme v Plzni 4.4., ve Zlíně 8.4., v Praze 12.4. a v Ostravě 15.4.2019. Jednou z řady novinek jsou např. změny v zaokrouhlování daně:

  • koeficienty pro výpočet daně z částky včetně daně (0,1736 pro základní sazbu daně 21 %; 0,1304 pro sníženou sazbu daně 15 % a 0,0909 pro sníženou sazbu daně 10 %) se již nebudou zaokrouhlovat na 4 desetinná místa; tzn., že např. se daň v základní sazbě 21 % vypočtená z ceny včetně daně 121.000 Kč již nebude činit 21.005,60 (121.000 x 0,1736), ale 21.000 (121.000 - 121.000/1,21).
  • daň již nebude možné zaokrouhlovat na celé koruny a rozdíl z tohoto zaokrouhlení vyjmout ze základu daně; tzn., že např. ze základu daně 990 Kč nebude možné stanovit daň v základní 21% sazbě daně na 208 Kč, ale na 207,90. Pokud bude celková částka k úhradě zaokrouhlena na 1.198 Kč, tak zaokrouhlení 0,10 Kč bude nutné rozdělit na základ daně 0,08 Kč a daň 0,02 Kč a celkový základ daně bude činit 990,08 Kč a daň 207,92
  • při platbách v hotovosti bude možné rozdíl plynoucí ze zaokrouhlení celkové částky včetně daně na celé koruny vyloučit ze základu daně. Tzn., že při hotovostní úhradě faktury vystavené na 1.197,90 (základ daně 990 + dph 207,90) částkou 1.198 se zaokrouhlení 0,10 Kč ponechá mimo zdanění. Při výpočtu daně shora by se daň počítala z ceny včetně daně 1.197,90 Kč (1.197,90 - 1.197,90/1,21 = 297,90) a nikoli z částky 1.198 (1.198 - 1.198/1,21 = 207,92).
  • 6 měsíců od nabytí účinnosti novely bude možné daň počítat podle dosavadní právní úpravy