Zaokrouhlování DPH od 1.10.2019

16.10.2019

Zaokrouhlování DPH od 1.10.2019

Novela zákona o dph, která je součástí daňového balíčku 2019 a která nabyla účinnosti 1.4.2019, obsahuje celou řadu změn, se kterými seznamuje zvuková nahrávka přednášky  Novela DPH a daní z příjmů 2019 z dubna 2019. Jednou z řady novinek jsou např. změny v zaokrouhlování daně, podle přechodného ustanovení bylo možné po dobu šesti měsíců od účinnosti novely postupovat podle staré úpravy (byť její použití bylo v některých případech sporné):

  • koeficienty pro výpočet daně z částky včetně daně (0,1736 pro základní sazbu daně 21 %; 0,1304 pro sníženou sazbu daně 15 % a 0,0909 pro sníženou sazbu daně 10 %) se již nezaokrouhlují na 4 desetinná místa; tzn., že např. daň v základní sazbě 21 % vypočtená z ceny včetně daně 121.000 Kč již nečiní 21.005,60 (121.000 x 0,1736), ale 21.000 (121.000 - 121.000/1,21).
  • daň již není možné zaokrouhlovat na celé koruny a rozdíl z tohoto zaokrouhlení vyjmout ze základu daně; tzn., že např. ze základu daně 990 Kč není možné stanovit daň v základní 21% sazbě daně na 208 Kč, ale na 207,90. Pokud bude celková částka k úhradě zaokrouhlena na 1.198 Kč, tak zaokrouhlení 0,10 Kč zvýší celkový základ daně o 0,08 Kč na 990,08 Kč a daň o 0,02 Kč na 207,92 - tento postup ovšem Finanční správa nepožaduje (viz níže k zaokrouhlování celkové úhrady).
  • při platbách v hotovosti je možné rozdíl plynoucí ze zaokrouhlení celkové částky včetně daně na celé koruny vyloučit ze základu daně. Tzn., že při hotovostní úhradě faktury vystavené na 1.197,90 (základ daně 990 + dph 207,90) částkou 1.198 se zaokrouhlení 0,10 Kč ponechá mimo zdanění. Při výpočtu daně shora by se daň počítala z ceny včetně daně 1.197,90 Kč (1.197,90 - 1.197,90/1,21 = 207,90) a nikoli z částky 1.198 (1.198 - 1.198/1,21 = 207,92).

Zaokrouhlování celkové úhrady

Změna stanovení základu daně podle § 36 a výpočtu daně podle § 37 zákona o DPHod 1.4.2019 vyvolala v praxi diskuzi o dopadu zaokrouhlení celkové částky k úhradě (viz výše uvedený příklad základ daně 990 Kč + dph 207,90 Kč, k úhradě včetně zaokrouhlení 0,10 Kč celkem 1.198 Kč).

Ačkoli ze zákona o DPH jednoznačně plyne, že zaokrouhlení musí olivnit celkový základ daně, Finanční správa v informaci ze dne 14.10.2019 zaujala stanovisko, že jej lze (stejně jako u hotovostních úhrad) ponechat mimo základ daně.

Vysvětlení rozporuplných informací k uvedenému tématu bude 17.10.2019 rozesláno na e-maily registrované k odběru novinek.