Daně a Brexit

05.10.2021

Informace k dohodě o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím dosažené 24.12.2020 jsou včetně této dohody dostupné na stránkách EK.

Další informace jsou dostupné na stránkách celní správy.

Finanční správa dne 17.12.2020 zveřejnila Informaci k dopadům BREXITu v oblasti DPH od 1.1.2021. Z pohledu DPH je od 1.1.2021 Velká Británie považována za 3. zemí; zvláštní postavení ovšem má po dobu 4 let (tedy do konce roku 2024) Severní Irsko, pokud jde o dodání zboží. Z pohledu dodání zboží (nikoli z hlediska poskytován služeb) jdou dodání mezi EU a Severním Irskem považována za intrakomunitární zboží - tato dání se např. v souhrnném hlášení od 1.1.2021 vykazují s VAT ID kupujícího s předponou XI; stejně tak se vykazuje VAT ID prodávajícího v kontrolním hlášení. Předpona XI pro intrakomunitární dodání zboží do Severního Irska nebyla promítnuta do přílohy č. 5 vyhlášky 457/2020 Sb. upravující formulář souhrnného hlášení a pokyny k jeho vyplnění - tento nedostatek byl odstraněn 4.10.2021 novelizací vyhláškou 358/2021 Sb. a pokyny k souhrnnému hlášení uvedené v příloze č. 5 již pamatují i na intrakomunitární dodání zboží do Severního Irska.

K dopadům BREXITu do oblasti daní z příjmů  zveřejnila Finanční správa Informaci dne 18.12.2020.

Na stránkách Českého statistického úřadu je zveřejněna informace k vykazování pohybu zboží mezi Spojeným královstvím a ČR v Intrastatu.