Intrastat v roce 2020

10.01.2020

Intrastat 2020

K 1.1.2019 bylo novelizováno prováděcí nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistik, který upravuje podrobnosti Intrastatu.

Zásadní změnou, ke které došlo od 1.1.2019 je zvýšení prahu, jehož dosažení zakládá povinnost vykazovat Intrastat, z 8 mil. Kč za kalendářní rok na 12 mil. Kč za kalendářní rok - posuzuje se hodnota zboží odeslaného do jiných členských států resp. přijatého z jiných členských států.

Výše uvedená změna se použije pro povinnost podávat Intrastat poprvé za období od 1.1.2020 - viz výklad zveřejněný na webu ČSÚ. Web ĆSÚ obsahuje samostatnou sekci věnovanou Intrastatu, která obsahuje např.: