Intrastat 2021 -2022

20.09.2021


Intrastat 2022

Od roku 2022 dojde v oblasti Intrastatu ke změnám; např. zpravodajské jednotky s objemem EU obchodů do 20 mil. Kč ročně budou moci vykazovat pohyb zboží zjednodušeným způsobem jednou ročně - viz nařízení 333/2021 Sb. Limit pro vykazování nadále zůstává na úrovni 12 mil. Kč.

Od 1.1.2022 se rozšiřuje okruh údajů vykazovaných u příslušné dodávky zboží (např. bude muset být uvedeno VAT ID kupujícího). Na druhou stranu se např. zvyšuje hodnota malých zásilek (ty se vykazují zjednodušeným způsobem) z 200 na 400 EUR. Dále se mění některé kódy, pod kterým se pohyb zboží vykazuje. Např. obchody v režimu one stop shopu se od 1.7. do 31.12.2021 vykazují s kódem 19, v roce 2022 se budou vykazovat s kódem 12.

Intrastat 2021

Příručka k Intrastatu pro rok 2021 byla novelizována v návaznosti na Brexit; jedná se o promítnutí změn komentovaných ČSÚ v informaci k vystoupení Spojeného království z EU.

V Intrastatu se od 1.1.2021 nevykazuje dodání zboží na území Spojeného království s výjimkou Severního Irska resp. dodání ze Spojeného království kromě Severního Irska. V Intrastatu se tak již od roku 2021 nepoužívá kód země GB. Spojené království (kromě Severního Irska) je pro účely pohybu zboží považováno ze třetí zemi a pro vykazování původu zboží je od roku 2021 zaveden kód XU (Spojené království bez Severního Irska).

Pohyb zboží v rámci EU se po dobu nejméně do 31.12.2024 bude považovat dodání na území Severního Irska resp. ze Severního Irska.

Prováděcí nařízení vlády upravující Intrastat č. 244/2016 Sb. bylo v minulosti novelizováno od 1.1.2019 - z hlediska povinnosti předkládat Intrastat se však tyto změny použily od roku 2020.  Zásadní změnou bylo zvýšení prahu, jehož dosažení zakládá povinnost vykazovat Intrastat, z 8 mil. Kč za kalendářní rok na 12 mil. Kč za kalendářní rok - posuzuje se hodnota zboží odeslaného do jiných členských států resp. přijatého z jiných členských států.

Na změny v uplatňování DPH u zasílání zboží (prodej zboží na dálku) do jiných členských států od 1.7.2021 (viz článek DPH u dodání zboží a poskytování služeb konečným zákazníkům v EU) reagoval ČSÚ samostatným výkladem. Pokud prodávající využije režimu OSS, bude obchody vykazovat s kódem "19", pokud se zaregistruje k DPH v příslušné zemi, tak s kódem "92".

Web ĆSÚ obsahuje samostatnou sekci věnovanou Intrastatu, která obsahuje např.:

  • změny od 1.1.2022 vč. zjednodušeného vykazování
  • odpovědi na často kladené dotazy,
  • metodické příručky k Intratatu včetně příručky pro rok 2022.