Intrastat v roce 2021

15.06.2021

Intrastat 2021

Příručka k Intrastatu pro rok 2021 byla novelizována v návaznosti na Brexit; jedná se o promítnutí změn komentovaných ČSÚ v informaci k vystoupení Spojeného království z EU.

V Intrastatu se od 1.1.2021 nevykazuje dodání zboží na území Spojeného království s výjimkou Severního Irska resp. dodání ze Spojeného království kromě Severního Irska. V Intrastatu se tak již od roku 2021 nepoužívá kód země GB. Spojené království (kromě Severního Irska) je pro účely pohybu zboží považováno ze třetí zemi a pro vykazování původu zboží je od roku 2021 zaveden kód XU (Spojené království bez Severního Irska).

Pohyb zboží v rámci EU se po dobu nejméně do 31.12.2024 bude považovat dodání na území Severního Irska resp. ze Severního Irska.

Prováděcí nařízení vlády upravující Intrastat č. 244/2016 Sb. bylo jedenkrát novelizováno, a to od 1.1.2019 - z hlediska povinnosti předkládat Intrastat se však uplatňuje od roku 2020.  Zásadní změnou bylo zvýšení prahu, jehož dosažení zakládá povinnost vykazovat Intrastat, z 8 mil. Kč za kalendářní rok na 12 mil. Kč za kalendářní rok - posuzuje se hodnota zboží odeslaného do jiných členských států resp. přijatého z jiných členských států.

Na změny v uplatňování DPH u zasílání zboží (prodej zboží na dálku) do jiných členských států od 1.7.2021 (viz článek DPH u dodání zboží a poskytování služeb konečným zákazníkům v EU) reagoval ČSÚ samostatným výkladem. Pokud prodávající využije režimu OSS, bude obchody vykazovat s kódem "19", pokud se zaregistruje k DPH v příslušné zemi, tak s kódem "92".

Od roku 2022 by mělo dojít v oblasti Intrastatu ke změnám; např. zpravodajské jednotky s objemem EU obchdů do 20 mil. Kč ročně by mohly vykazovat pohyb zboží jednou ročně - viz informace MF ze dne 13.4.2021.

Výše uvedená změna (zvýšení prahu pro vykazování z 8 na 12 mil. Kč) se použila pro povinnost podávat Intrastat poprvé za období od 1.1.2020 - viz výklad zveřejněný na webu ČSÚ. Web ĆSÚ obsahuje samostatnou sekci věnovanou Intrastatu, která obsahuje např.: