Aktuálně k dani z nemovitých věcí pro rok 2025

10.07.2024

Daň z nemovitých věcí pro rok 2025

Tzv. konsolidační balíček 2024 podstatně (přibližně o 80 %) zvýšil daňovou povinnost od roku 2024 oproti dani za rok 2023. 

Novinkou od roku 2024 je zavedení inflačního koeficientu. Pro rok 2024 byl inflační koeficient stanoven ve výši 1,0 a prakticky se tak neuplatnit. Inflační koeficient činí 1,0 i pro rok 2025 a ani pro rok 2025 tedy neovlivní výši daně.

Pro rok 2025 však může dojít k významným změnám ve výši daně na základě koeficientů stanovených obcemi:

  • místním koeficientem, kterým se násobí daňová povinnost pro všechny nemovitosti (obec ovšem může výši místního koeficientu stanovit v různé výši pro jednotlivé skupiny pozemků či staveb a také pro různé části obce) - koeficient může obec stanovit v rozmezí 0,5 až 5, pro zemědělské pozemky v rozmezí 0,5 až 1,5
  • koeficientem dle velikosti obce - tento koeficient může obec zvýšit maximálně o jednu kategorii, nemůže jej však snížit (to ještě za rok 2024 možné bylo)
  • od roku 2025 již nemůže obec uplatňovat koeficient 1,5 např. na stavby garáží, chat či staveb pro podnikání.

Např. pro Prahu jsou od roku 2025 koeficienty stanoveny vyhláškou č. 11/2024 Sb. hl.m. Prahy, která zrušila vyhlášku 14/2019 Sb. hl.m. Prahy.

Koeficientům pro daň z nemovitých věcí pro rok 2025 byl věnován podcast O daních ze dne 10.7.2024:  

Daň ze zemědělských pozemků

Při stanovení základu daně z nemovitých věcí např. u polí či luk se vychází z vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků. Uvedená vyhláška byla pro rok 2024 novelizována vyhláškou č. 351/2023 Sb. 

Ceny zemědělských pozemků, ale např. i příslušné koeficienty rozhodné pro určení daně u jiných nemovitostí jsou pro jednotlivé roky dostupné v aplikaci Finanční správy.

U orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad nebo ovocných sadů od roku 2024 sazba daně činí 1,35 % (do konce roku 2023 sazba činila 0,75 %) a u trvalých travních porostů 0,45 % (do konce roku 2023 sazba činila 0,25 %) 

U zemědělských pozemků se neuplatňuje inflační koeficient, avšak výše daně se může změnit v případě změny ceny pozemku dle vyhlášky a případně může být v důsledku rozhodnutí obce místním koeficientem snížena na polovinu nebo zvýšena o 50 %.