Daně on line

28.03.2022

Jak vyplnit formulář daňového přiznání na internetu a jak jej elektronicky odeslat?

Pro vyplňování daňového přiznání na počítači popř. i na mobilu či tabletu lze rozhodně doporučit buď oficiální on line prostředí provozované finanční správou označované jako EPO anebo profesionální účetní či daňový software.

Daňové přiznání vyplněné na internetu v EPO lze např. uložit a vytisknout a v písemné formě podat např. v podatelně finančního úřadu nebo odeslat poštou. Pokud je však daňové přiznání "v počítači" a ten je připojen k internetu, tak většinou postrádá smysl podávat toto přiznání v písemné podobě, když jej lze jednoduše odeslat elektronicky.

K dispozici jsou dvě cesty, kterými lze daňové přiznání (či jiné podání) podat on-line:

 • v prostředí EPO
 • vytvořit elektronický soubor daňového přiznání v předepsané podobě např. s využitím profesionálního účetního či daňového software a tento odeslat do datové schránky finančního úřadu

Na daňový portál finanční správy budete přesměrováni např. z URL odkazu www.mojedane.cz. Aplikace EPO pro elektronická podání umožňuje sestavit si on line příslušné daňové přiznání, vyúčtování apod. Takto sestavené přiznání lze

 • uložit v digitální podobě k následnému odeslání z datové schránky
 • přímo elektronicky odeslat finančnímu úřadu
 • uložit v pdf, vytisknout a podat v písemné formě.

Aplikace EPO se často používá tak, že se do ní nahraje např. kontrolní hlášení vytvořené v .xml struktuře účetním programem a provede se formální kontrola tohoto podání. Po této kontrole a opravě případných formálních chyb se podání buď odešle z aplikace EPO nebo se uloží jako .xml soubor a tento soubor se následně odešle z datové schránky.

K elektronickému odeslání daňového přiznání z aplikace EPO není nutný elektronický podpis (i když i jeho pomocí je možné elektronické podání také podepsat), ale lze využít např. i e-identitu, která se masově rozšiřuje zásluhou bankovní identity a jejíž zřízení a použití zvládne každý, kdo používá elektronické bankovnictví. E-identitě je věnována pozornost v závěru tohoto článku.

K odeslání do datové schránky finančního úřadu je nezbytná datová schránka a příslušné podání (např. daňové přiznání) v předepsané digitální podobě - jedná se o soubor s koncovkou .xml. Daňové přiznání v .xml tvaru lze získat např. pomocí ekonomického software nebo v aplikaci EPO, která je součástí daňového portálu provozovaného finanční správou.


Podrobně Vás on line komunikací s finančním úřadem, s elektronickým podáním přehledů OSVČ na pojistné provede VIDEO záznam přednášky "Daňové přiznání elektronicky":


Daně elektronicky - daňový portál MOJE DANĚ- daňová informační schránka

Digitalizace daní resp. obecně veřejné správy a přesun služeb do on line prostředí přináší nutnost učit se nové věci, ale na druhou stranu přináší i nové možnosti. Např. vypnutí původních daňových informačních schránek, ke kterému došlo 28.2.2022, mnohé i přes částečnou náhradu službou Nahlížení přinutilo k aktivaci současné daňové informační schránky - ta přitom přináší řadu nových možností. Pro profesionály v oblasti daní a účetnictví lze práci s daňovou informační schránkou, která je důležitou součástí daňového portálu MOJE DANĚ, považovat dnes za samozřejmost; na druhou stranu může mít poměrně široké a přitom snadné využití i pro neprofesionály. Značný rozvoj (zejména pokud jde o použití jednoduchých prostředků e-identity občana) lze pozorovat např. i v případě  e-portálu ČSSZ) nebo portálů zdravotních pojišťoven s údaji o pojistném na zdravotní pojištění  

Využití PC pro daňové přiznání, u OSVČ pro přehledy o příjmech a výdajích (základu daně) na důchodové a zdravotní pojištění není jen zjednodušením (např. pro online podání přiznání či přehledů), ale v mnohých případech i nutností. Např. plátce DPH musí elektronicky podávat jak daňové přiznání, tak i kontrolní hlášení popř. souhrnné hlášení. Elektronicky podávat daňové přiznání musí také každý, kdo má "ze zákona" datovou schránku. Elektronické podání však mohou využít i ti, kteří by mohli příslušné podání podat v papírové formě a ušetřit tak drahocenný čas. Elektronická forma podání také může prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání k daním z příjmů, a to jak u fyzických (více v článku DPFO 2021), tak i u právnických osob (viz článek DPPO 2021).

Elektronickým formulářům k daním z příjmů za rok 2021 je věnována novinka Formuláře k daním z příjmů za rok 2021.

Podat přiznání či přehledy OSVČ na důchodové a zdravotní pojištění je doopravdy jednoduché - vysvětluje následující VIDEO:


Daňový portál MOJE DANĚ- Daňová informační schránka

Součástí daňového portálu není pouze aplikace EPO s online tiskopisy daňových přiznání, ale především prostředí daňových informačních schránek. K daňovému portálu MOJE DANĚ Finanční správa zřídila informační webDaňový portál provozovaný Finanční správou obsahuje:

 • daňovou informační schránku DIS+ provozovanou od roku 2021 - původní daňové informační schránky zřízené podle úpravy k 31.12.2020 budou bez náhrady ukončeny k 28.2.2022
 • elektronická podání EPO umožňující např. online vyplnění daňového přiznání a jeho elektronické odeslání
 • elektronickou evidenci tržeb EET
 • registr DPH umožňující ověření údajů o příslušném plátci daně či o příslušné osobě registrované k DPH
 • aplikaci pro vracení DPH v rámci EU
 • aplikaci pro one stop shop OSS

V daňové informační schránce DIS+ jsou dostupné údaje o případných daňových nedoplatcích či přeplatcích, o doručených daňových přiznáních (pokud byla podána elektronicky, tak lze tato přiznání znovu stáhnout vč. potvrzení o jejich podání nebo z nich lze vytvořit přiznání za aktuální období - např. údaje z elektronicky podaného vyúčtování zálohové daně za rok 2020 lze načíst do vyúčtování za rok 2021). V daňové informační schránce lze např. přímo vytvořit přiznání k dani z nemovitých věcí z údajů evidovaných finančním úřadem podle naposledy podaného přiznání. V daňové informační schránce lze např. přímo vytvořit přiznání k dani z nemovitých věcí z údajů evidovaných finančním úřadem podle naposledy podaného přiznání.

Daňovou informační schránku obchodní korporace musí poprvé vždy aktivovat její statutární orgán. Např. daňovou informační schránku SRO musí poprvé aktivovat její jednatel resp. jeden z jejích jednatelů, pokud má SRO jednatelů více. Aktivace daňové informační schránky SRO je popsána níže v části věnované e-identitě.


V současné době by účetní či daňová kancelář měla být schopna využívat daňovou informační schránku svého klienta - jak na to vysvětluje následující VIDEO:


E-identita - Identita občana

Využívání portálu MOJE DANĚ umožňuje i e-identita - např. e-občanka,  uživatelský účet národní identitní autority (NIA ID) nebo bankovní identita - viz nabídkjednotlivých identifikačních prostředků. 

V současné době se e-identita masově rozšiřuje zásluhou bankovní identity, kterou lze u mnohých bank zřídit on-line v elektronickém bankovnictví. V současné době Bankovní identitu nabízí tyto banky:

 • Air bank
 • Česká spořitelna
 • ČSOB
 • Komerční banka
 • MONETA Money bank
 • Raiffeisenbank 

Nevýhodou elektronické občanky je nutnost příslušné čtečky karet a instalace software. Naproti tomu NIA ID je technicky stejně nenáročné jako bankovní identita. Jak si založit tuto e-identitu popisuje úvodní video Danové přiznání elektronicky. Založení a aktivace účtu u národní identitní autority je jednoduché (byť vyžaduje návštěvu na Czech-Pointu, pokud dotyčný nemá zřízenu datovou schránku) a následné přihlášení tímto prostředkem je poměrně snadné (vyplní se uživatelské jméno a heslo - tyto údaje se spolu s kontaktním telefonem zadávají při zřízení účtu - a zadá se SMS kód, který je během přihlášení odeslán na kontaktní telefon).

Bankovní identita či jiné formy e-identity je využitelná nejen k elektronickému podání daňového přiznání a jinému využití portálu MOJE DANĚ, ale její využití je mnohem širší. Např. k využití e-portálu ČSSZ, kde např. mohou OSVČ získat informace o uhrazených zálohách na důchodové pojištění za rok 2021 - tato informace již není za rok 2021 odesílána v písemné podobě. S využitím e-identity lze získat také informace o uhrazených zálohách OSVČ na zdravotní pojištění a také lze elektronicky podat jak přehled o příjmech a výdajích pro účely pojistného na důchodové pojištění, tak přehled pro účely zdravotního pojištění.

Další využití e-identity je např. pro přístup na Portál občana - zde jsou dostupné např. údaje o řidičském průkaze příslušné osoby a o "bodech" řidičů. S e-identitou také snadno získáte přehled o svých nemovitostech evidovaných v katastru nemovitostí.

Aktivace daňové informační schránky je velice jednoduchá - pokud se do prostředí DIS přihlásí libovolným identifikačním prostředkem (např. bankovní identitou) pan XY , je vyzván k aktivaci své osobní DIS. Postup aktivace daňové informační schránky je jednoduchý a intuitivní. Každá fyzická osoba (tedy i nepodnikatel) si může aktivovat svou osobní daňovou informační schránku - tedy pan XY osobní daňovou informační schránku pana XY.

Pokud by pan XY byl jednatelem SRO AB a členem představenstva AS BC, tak by mu po přihlášení do prostředí DIS nabídla k aktivaci osobní DIS pana XY a DIS SRO AB a DIS AS BC. Pokud by některá z uvedených DIS byla již aktivována, tak by do nich mohl vstoupit. Jednotlivé DIS jsou zcela nezávislé. Tzn., že pan XY by si mohl aktivovat svoji osobní DIS, mohl by aktivovat DIS SRO AB a vstoupit do DIS AS BC, kterou předtím aktivoval jiný člen představenstva.


Podání daňového přiznání a přehledů OSVČ on-line se věnoval podcast O daních dne 21.2.2022. Dostupné také na Apple podcast (iTunes), Spotify, Google Podcasts nebo Anchor.