Daňové přiznání DPPO za rok 2019

13.07.2020

Ztráta roku 2020 v přiznání DPPO 2019

Daňové přiznání za rok 2019 je umožněno podat až do 18.8.2020 - viz článek Koronavir a daňové úlevy. Daňový balíček od 1.7.2020 (zákon č. 299/2020 Sb.) přinesl možnost zpětného uplatnění daňové ztráty - ztrátu vyměřenou za rok 2020 (tedy v roce 2021 po uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání za rok 2020) bude možné uplatnit v dodatečném daňovém přiznání roku 2020.

Přechodná ustanovení zákona 299/2020 Sb. umožňují uplatnit již nyní v daňovém přiznání za rok 2019, a to nejen v dodatečném, ale i řádném opožděně podaném uplatnit odhadnutou ztrátu roku 2020 - viz upozornění Finanční správy k tiskopisům 2020 ze dne 30.6.2020.

Podrobněji se uplatnění odhadnuté ztráty za rok 2020 věnuje rozšířená informace ze dne 13.7.2020.

Právnické osoby musí v daňovém přiznání za rok 2019 zohlednit především tyto změny:

  • investiční fondy mohou uplatnit zvýhodněnou 5% sazbu daně jen za podmínky, že splňují definici základního investičního fondu, která byla od 1.1.2019 zpřísněna novelou č. 174/2018 Sb.
  • od  1.4.2019 se použije odst. 19, který byl doplněn do § 23 a který se týká bank a jiných finančních institucí účtujících podle vyhlášky 501/2002 Sb. Podle IFRS 9 lze o změnách reálné hodnoty finančních nástrojů účtovat proti vlastnímu kapitálu, nikoli tedy do výsledku hospodaření. Nový odst. 19 řeší dopad do daňového základu v případě prodeje finančního nástroje.
  • pro celé zdaňovací období roku 2019 lze použít odst. 20, který byl od 1.4.2019 doplněn do § 23 a který řeší dopady účtování o leasingu dle IFRS do základu daně z příjmů.

Daňový balíček 2019 přinesl novou úpravu odpočtu na podporu výzkumu a vývoje. U projektů zahájených v průběhu roku 2019 lze za období kalendářního roku 2019 použít buď novou anebo starou úpravu.