Daňové přiznání DPPO za rok 2019

13.10.2019

Daňové přiznání DPPO za rok 2019

Právniské osoby musí v daňovém přiznání za rok 2019 zohlednit především tyto změny:

  • investiční fondy mohou uplatnit zvýhodněnou 5% sazbu daně jen za podmínky, že splňují definici základního investičního fondu, která byla od 1.1.2019 zpřísněna novelou č. 174/2018 Sb.
  • od  1.4.2019 se použije odst. 19, který byl doplněn do § 23 a který se týká bank a jiných finančních institucí účtujících podle vyhlášky 501/2002 Sb. Podle IFRS 9 lze o změnách reálné hodnoty finančních nástrojů účtovat proti vlastnímu kapitálu, nikoli tedy do výsledku hospodaření. Nový odst. 19 řeší dopad do daňového základu v případě prodeje finančního nástroje.
  • pro celé zdaňovací období roku 2019 lze použít odst. 20, který byl od 1.4.2019 doplněn do § 23 a který řeší dopady účtování o leasingu dle IFRS do základu daně z příjmů.

Daňový balíček 2019 přinesl novou úpravu odpočtu na podporu výzkumu a vývoje. U projektů zahájených v průběhu roku 2019 lze za období kalendářního roku 2019 použít buď novou anebo starou úpravu.