Daň z příjmů fyzických osob za rok 2020

15.04.2021

Daňové přiznání fyzických osob za rok 2020

Pro daňové přiznání za rok 2020 platí standardní termín do 1.4.2021, ale pro přiznání za rok 2020 se již použije nová úprava lhůty dle daňového řádu novelizovaného od 1.1.2021 - např. pokud bude přiznání podáno elektronicky po 1.4.2021, tak je lhůta stanovena až do 3.5.2021.

Na základě daňového pardonu ze dne 9.3.2021 však lze daňové přiznání za rok 2020 podat bez sankce (a také doplatit daň za rok 2020) až do 3.5. (v papírové podobě) resp. do 1.6.2021 (bude-li přiznání podáno elektronicky).

V daňovém přiznání za rok 2020 lze zohlednit některé změny, které přinesl daňový balíček 2021.  Především se jedná o zvýšení hodnotové hranice pro odpisovaný hmotný majetek na 80 tis. Kč a o možnost uplatnění mimořádných odpisů - viz článek Daňové odpisy 2020/2021.

Aktuálním problémem roku 2020 bylo zdanění "covidových podpor" - k tomuto problému viz např. tisková zpráva Finanční správy ze dne 24.3.2021. K prominutým zálohám na pojistné u OSVČ - viz článek Zohlednění prominutých záloh PSVC v přehledech 2020.

Na ztrátu za rok 2000 se poprvé použije novelizace zákonem č. 299/2020 Sb. Jedná se o možnost zpětného uplatnění daňové ztráty - ztrátu vyměřenou za rok 2020 (tedy v roce 2021 po uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání za rok 2020) je možné uplatnit v dodatečném daňovém přiznání roku za rok 2019 a 2018.

Přechodná ustanovení zákona 299/2020 Sb. umožňují uplatnit ještě před uplynutím lhůty pro podání daňového přiznání za rok 2020 v dodatečném daňovém přiznání za rok 2019 uplatnit odhadnutou ztrátu roku 2020 - viz upozornění  Finanční správy k tiskopisům 2020 ze dne 30.6.2020.

Podrobněji se uplatnění odhadnuté ztráty za rok 2020 věnuje rozšířená informace ze dne 13.7.2020.

Pro daňové přiznání za rok 2020 platí:

  • maximální částky výdajů uplatňovaných procentem z příjmů jsou stejné jako byly za rok 2019 (např. max. 1.600.000,- Kč u příjmů z živnosti řemeslné, u kterých lze uplatnit výdaj 80 % příjmů, max. 1.200.000,-Kč u příjmů z živnosti neřemeslné, u kterých lze uplatnit výdaj 60 % příjmů, max. 800.000,-Kč u příjmů z podnikání podle zvláštních právních předpisů, u kterých lze uplatnit výdaj 40 % příjmů nebo max. 600.000,-Kč u příjmů z nájmu, u kterých lze uplatnit výdaj 30 % příjmů)
  • hranice pro solidární zvýšení daně pro rok 2020 činí 1.672.080 Kč (viz článek Průměrná mzda 2021)
  • maximální částka tzv. školkovného (sleva za umístění dítěte dle § 35bb zákona o daních z příjmů) je rovna minimální mzdě platné od 1.1.2020, tj. maximálně lze uplatnit 14.600 Kč na jedno dítě.

Částky daňového zvýhodnění na dítě  se pro rok 2020 nezměnily: 15.204 Kč ročně na prvé dítě - 19.404 Kč  ročně na druhé dítě - 24.204 Kč ročně na třetí a další dítě.

Daňový bonus na dítě dle § 35c ZDP může uplatnit pouze FO s příjmy podle § 6 nebo § 7 ZDP alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy - tedy alespoň ve výši  87.600 Kč.

V daňovém přiznání se neuvádí důchody osvobozené od daně, v případě pravidelně vyplácených důchodů se jedná o důchody do úhrnné částky 525.600 za rok 2020.