Daňové přiznání DPFO za rok 2019

14.10.2019

Daňové přiznání DPFO za rok 2019

V daňovém přiznání podávaném za rok 2019 bude nutné zohlednit především tyto změny:

  • zvýšení maximální částky výdajů uplatňovaných procentem z příjmů (např. max. 1.600.000,- Kč u příjmů z živnosti řemeslné, u kterých lze uplatnit výdaj 80 % příjmů, max. 1.200.000,-Kč u příjmů z živnosti neřemeslné, u kterých lze uplatnit výdaj 60 % příjmů,max. 800.000,-Kč u příjmů z podnikání podle zvláštních právních předpisů, u kterých lze uplatnit výdaj 40 % příjmů nebo max. 600.000,-Kč u příjmů z nájmu, u kterých lze uplatnit výdaj 30 % příjmů)
  • hranice pro solidární zvýšení daně 1.569.552 Kč (viz článek Průměrná mzda 2020/2019)
  • maximální částka tzv. školkovného (sleva za umístění dítěte dle § 35bb zákona o daních z příjmů) ve výši minimální mzdy platné od 1.1.2019, tj. maximálně 13.350 Kč na jedno dítě.

Částky daňového zvýhodnění na dítě  se pro rok 2019 nezměnily: 15.204 Kč ročně na prvé dítě - 19.404 Kč  ročně na druhé dítě - 24.204 Kč ročně na třetí a další dítě.

Daňový bonus na dítě dle § 35c ZDP může uplatnit pouze FO s příjmy podle § 6 nebo § 7 ZDP (za rok 2019 se stejně jako tomu bylo za rok 2018 nezohleďnují příjmy z kapitálového majetku podle § 8 nebo z nájmu podle § 9) alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy - tedy alespoň ve výši  80.100 Kč.

V daňovém přiznání se neuvádí důchody osvobozené od daně, v případě pravidelně vyplácených důchodů se jedná o důchody do úhrnné částky 480.600 za rok 2019.

Fyzická osoba, která v daňovém přiznání za rok 2019 zdaňuje příjmy ze závislé činnosti, které podléhají odvodům pojistného podle předpisů jiného členského státu EU popř. Norska, Islandu, Lichtenštejnska či Švýcarska, musí zohlednit změnu principu superhrubé mzdy (§ 6 ods. 12 ZDP provedenou od 1.1.2019 zákonem č. č. 306/2018 Sb., tj. k příjmu ze závislé činnosti připočtou pojistné, které byl povinen hradit jejich zaměstnavatel podle příslušných zahraničních předpisů.