Daňové přiznání DPFO za rok 2019

13.07.2020

Ztráta roku 2020 v přiznání DPFO 2019

Daňové přiznání za rok 2019 je umožněno podat až do 18.8.2020 - viz článek Koronavir a daňové úlevyDaňový balíček od 1.7.2020 (zákon č. 299/2020 Sb.) přinesl možnost zpětného uplatnění daňové ztráty - ztrátu vyměřenou za rok 2020 (tedy v roce 2021 po uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání za rok 2020) bude možné uplatnit v dodatečném daňovém přiznání roku 2020.

Přechodná ustanovení zákona 299/2020 Sb. umožňují uplatnit již nyní v daňovém přiznání za rok 2019, a to nejen v dodatečném, ale i řádném opožděně podaném uplatnit odhadnutou ztrátu roku 2020 - viz upozornění Finanční správy k tiskopisům 2020 ze dne 30.6.2020.

Podrobněji se uplatnění odhadnuté ztráty za rok 2020 věnuje rozšířená informace ze dne 13.7.2020.

V daňovém přiznání podávaném za rok 2019 je nutné zohlednit především tyto změny:

  • zvýšení maximální částky výdajů uplatňovaných procentem z příjmů (např. max. 1.600.000,- Kč u příjmů z živnosti řemeslné, u kterých lze uplatnit výdaj 80 % příjmů, max. 1.200.000,-Kč u příjmů z živnosti neřemeslné, u kterých lze uplatnit výdaj 60 % příjmů,max. 800.000,-Kč u příjmů z podnikání podle zvláštních právních předpisů, u kterých lze uplatnit výdaj 40 % příjmů nebo max. 600.000,-Kč u příjmů z nájmu, u kterých lze uplatnit výdaj 30 % příjmů)
  • hranice pro solidární zvýšení daně pro rok 2019 činí 1.569.552 Kč (viz článek Průměrná mzda 2020/2019)
  • maximální částka tzv. školkovného (sleva za umístění dítěte dle § 35bb zákona o daních z příjmů) je rovna minimální mzdě platné od 1.1.2019, tj. maximálně lze uplatnit 13.350 Kč na jedno dítě.

Částky daňového zvýhodnění na dítě  se pro rok 2019 nezměnily: 15.204 Kč ročně na prvé dítě - 19.404 Kč  ročně na druhé dítě - 24.204 Kč ročně na třetí a další dítě.

Daňový bonus na dítě dle § 35c ZDP může uplatnit pouze FO s příjmy podle § 6 nebo § 7 ZDP (za rok 2019 se stejně jako tomu bylo za rok 2018 nezohleďnují příjmy z kapitálového majetku podle § 8 nebo z nájmu podle § 9) alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy - tedy alespoň ve výši  80.100 Kč.

V daňovém přiznání se neuvádí důchody osvobozené od daně, v případě pravidelně vyplácených důchodů se jedná o důchody do úhrnné částky 480.600 za rok 2019.

Fyzická osoba, která v daňovém přiznání za rok 2019 zdaňuje příjmy ze závislé činnosti, které podléhají odvodům pojistného podle předpisů jiného členského státu EU popř. Norska, Islandu, Lichtenštejnska či Švýcarska, musí zohlednit změnu principu superhrubé mzdy (§ 6 ods. 12 ZDP provedenou od 1.1.2019 zákonem č. č. 306/2018 Sb., tj. k příjmu ze závislé činnosti připočtou pojistné, které byl povinen hradit jejich zaměstnavatel podle příslušných zahraničních předpisů.