Daňová přiznání za rok 2018

02.01.2019

Tiskopisy daňových přiznání k daním z příjmů za rok 2018

Finanční správa konečně zveřejnila tiskopisy daňových přiznání za rok 2018 k daním z příjmů fyzických osob (včetně příloh a včetně zjednodušeného přiznání pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé
činnosti ze zdrojů na území ČR) a k daním z příjmů právnických osob.

Tiskopisy jsou dostupné také na daňovém portálu EPO - zde vyplněné tiskopisy lze z portálu přímo odeslat nebo je možné jejich uložení do .xml souboru a tento .xml soubor lze následně odeslat z datové schránky. Rozpracované soubory lze uložit a následně je znovu nahrát k dalším úpravám. Do daňového portálu lze také nahrát .xml soubory vytvořené mimo daňový portál za účelem jejich formální kontroly popř. i za účelem jejich odeslání.

Daňový portál lze doporučit ke zpracování daňového přiznání i u poplatníků, kteří je budou podávat v klasické písemné podobě - daňový portál umožňuje uložení přiznání do pdf podoby a takto vytvořené přiznání lze následně vytisknout. U přiznání vytvořeného na daňovém portálu (popř. vytvořeném mimo něj, ale na daňovém portálu zkontrolovaném) je záruka, že nebude obsahovat formální chyby.

Oproti přiznání za rok 2017 jsou např. pozměněny přílohy č. 1 a č. 2 k přiznání k dani z příjmů fyzických osob a již zde není kolonka "uplatňuji nižší limit u výdajů stanovených procentem z příjmů" - pro rok 2018 totiž automaticky platí nižší limity (např. 600 tis. Kč pro výdaje uplatňované ve výši 60 % příjmů z živnosti neřemeslné); ke zvýšení těchto limitů dojde až pro rok 2019 v případě schválení daňového balíčku 2019.