Formuláře přiznání k daním z příjmů za rok 2022

15.11.2022

Formulář DPFO 2022

Pro zdaňovací období roku 2022 byl vydán nový tiskopis daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob vzor č. 28. Daňové přiznání DPFO 2022 je obdobné tiskopisu daňového přiznání za rok 2021 vzor č. 27.

Pro podnikatele je součástí tiskopisu příloha č.1  (vzor č. 18), pro příjmy z nájmu a pro ostatní příjmy dle § 10 ZDP je určena příloha č. 2 (vzor č.18). K vyloučení dvojího zdanění příjmů zdaněných v zahraničí slouží příloha č. 3 (vzor č. 17) a pro zdanění vybraných příjmů plynoucích ze zahraničí (např. podíly na zisku vyplácené zahraniční SRO) v samostatném základu daně slouží příloha č.4 (vzor č. 8).

Změny, které je nutné při sestavování daňového přiznání za rok 2022 zohlednit, vysvětluje článek Daň z příjmů fyzických osob za rok 2022.

Pokud fyzická osoba podává daňové přiznání elektronicky (není podstatné, zda povinně nebo dobrovolně) tak si (pokud nevede účetnictví podléhající povinnému auditu) může zvolit zda daňové přiznání za rok 2022:

  • daňové přiznání podá nejpozději 3.4.2023 - v tom případě je termínem pro podání přiznání 3.4.2023; v tomto termínu je také splatný doplatek daně za rok 2022. Podání daňového přiznání v termínu do 3.4.2023 je výhodné v případě přeplatku na dani, který v tomto případě může být vrácen během dubna 
  • daňové přiznání podá po 3.4.2023 - v tom případě je termínem pro podání přiznání 2.5.2023. Fyzické osobě s přeplatkem na dani tak může být přeplatek vrácen až během května. Fyzická osoba s doplatkem daně má doplatek splatný nejpozději 2.5.2023

Elektronické podání daňového přiznání a přehledů OSVČ na pojistné na důchodové a zdravotní pojištění se věnuje níže uvedené video "Daňové přiznání online" a podcast O daních z 21.2.2022: 

Podcast O daních ze dne 4.4.2022 byl zaměřen na pojistné OSVČ (lhůty pro podání přehledů a pro doplatky pojistného, změna výše záloh atd). Dostupné také na Apple podcast (iTunes), Spotify, Google Podcasts nebo Anchor


Daňové přiznání pro zaměstnance a formulář DPPO 2022

Pro rok 2022 byl vydán také nový vzor zjednodušeného daňového přiznání pro zaměstnance (pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území ČR včetně daňových nerezidentů) vzor č. 5

Změny ve zdanění mezd shrnuje článek Zdanění mezd 2022.

Formulář přiznání daně z příjmů právnických osob za rok 2022 zatím zveřejněn nebyl - dostupné jsou jen tiskopisy za rok 2021 přiznání DPPO vzor č. 32 a pokyny vzor č. 32. Novinkou daňového přiznání DPPO za rok 2021 byla příloha pro zveřejnění účetní závěrky prostřednictvím podaného daňového přiznání - tuto novinku, termíny pro podání přiznání pro právnické osoby a změny v dani z příjmu právnických osob týkající se období roku 2021 shrnuje článek Daň z příjmů právnických osob za rok 2022.