Formuláře přiznání k daním z příjmů za rok 2021

07.04.2022

Formulář DPFO 2021

Pro zdaňovací období roku 2021 byl vydán nový tiskopis daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob vzor č. 27. Daňové přiznání DPFO 2021 se poměrně zásadním způsobem odlišuje od daňového přiznání za rok 2020 vzor č. 26 - především reaguje na zavedení progresivní sazby DPFO.

Pro podnikatele je součástí tiskopisu příloha č.1 (vzor č. 17), pro příjmy z nájmu a pro ostatní příjmy dle § 10 ZDP je určena příloha č. 2 (vzor č.17). K vyloučení dvojího zdanění příjmů zdaněných v zahraničí slouží příloha č. 3 (vzor č. 17) a pro zdanění vybraných příjmů plynoucích ze zahraničí (např. podíly na zisku vyplácené zahraniční SRO) v samostatném základu daně slouží příloha č.4 (vzor č. 8).

Termín pro podání daňového přiznání a změny, které je nutné při sestavování daňového přiznání za rok 2021 zohlednit, vysvětluje článek Daň z příjmů fyzických osob za rok 2021.

Pro online podání je k dispozici elektronická forma daňového přiznání za rok 2021 umožňující daňové přiznání podat i on-line z aplikace EPO portálu finanční správy MOJE DANĚ. Tohoto portálu je vhodné využít  i pro písemnou formu podání. Vyplněním formuláře na portálu finanční správy je zaručena formální správnost podaného přiznání - např. z hlediska výpočtu či uplatnění příslušných parametrů jako je sleva na poplatníka, výše daňového zvýhodnění na děti atd. On line vyplněný formulář lze uložit do formátu pdf, vytisknout a po podpisu podat či odeslat finančnímu úřadu. Protože však lhůta pro písemné podání daňového přiznání již uplynula 1.4.2022, tak je tento způsob vhodný např. pro podání dodatečného daňového přiznání apod.

Daňové přiznání je však možné také možné velice jednoduše odeslat finančnímu úřadu elektronicky a využít tak základní lhůty pro elektronické podání do 2.5.2022 - viz článek Daně online.

Pokud fyzická osoba podává daňové přiznání elektronicky (není podstatné, zda povinně nebo dobrovolně) tak si (pokud nevede účetnictví podléhající povinnému auditu) mohla zvolit zda:

  • daňové přiznání podala nejpozději 1.4.2022 - v tom případě byl termínem pro podání přiznání 1.4.2022. Fyzické osobě s přeplatkem na dani tak může být přeplatek vrácen během dubna. Fyzická osoba s doplatkem daně však měla tento doplatek splatný nejpozději 1.4.2022
  • daňové přiznání podá po 1.4.2022 - v tom případě je termínem pro podání přiznání 2.5.2022. Fyzické osobě s přeplatkem na dani tak může být přeplatek vrácen až během května. Fyzická osoba s doplatkem daně má doplatek splatný nejpozději 2.52022

Elektronické podání daňového přiznání a přehledů OSVČ na pojistné na důchodové a zdravotní pojištění se věnuje níže uvedené video "Daňové přiznání online" a podcast O daních z 21.2.2022: 

Podcast O daních ze dne 4.4.2022 byl zaměřen na pojistné OSVČ (lhůty pro podání přehledů a pro doplatky pojistného, změna výše záloh atd). Dostupné také na Apple podcast (iTunes), Spotify, Google Podcasts nebo Anchor


Daňové přiznání pro zaměstnance a formulář DPPO 2021

Pro rok 2021 byl vydán také nový vzor zjednodušeného daňového přiznání pro zaměstnance (pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území ČR včetně daňových nerezidentů) vzor č. 4. Také až 15.2.2022 byla zveřejněna elektronická on line forma tohoto daňového přiznání, jejíž použití lze doporučit i v případech, kdy bude zaměstnanec daňové přiznání podávat v písemné formě. Uloženou elektronickou formu daňového přiznání bude možné využít pro předvyplnění daňového přiznání za rok 2022; kdo má uloženou elektronickou formu daňového přiznání podaného za rok 2020, může ji využít pro vyplnění aktuálního přiznání za rok 2021.

Změny ve zdanění mezd shrnuje článek Zdanění mezd 2022.

K přiznání daně z příjmů právnických osob za rok 2021 je určen tiskopis přiznání DPPO vzor č. 32 a pokyny vzor č. 32. Novinkou daňového přiznání DPPO za rok 2021 je příloha pro zveřejnění účetní závěrky prostřednictvím podaného daňového přiznání - tuto novinku, termíny pro podání přiznání pro právnické osoby a změny v dani z příjmu právnických osob týkající se období roku 2021 shrnuje článek Daň z příjmů právnických osob za rok 2022.