Koronavirová omezení

26.05.2020

Regulace prodeje a poskytování služeb (např. kadeřnictví a restaurace)


Do 10.11.2020 do 24.00 hod byl prodej a poskytování služeb regulován krizovým opatřením vlády č. 453 ze dne 23.4.2020 vyhlášeným s účinností od 27.4.2020 pod č. 195/2020 Sb.

S účinností od 11.5.2020 od 00.00 hod opatření č. 453 ze dne 23.4.2020 nahrazeno krizovým opatřením vlády č. 493 ze dne 30.4.2020 vyhlášeným 1.5.2020 pod č. 224/2020 Sb.

Uvolnění činnosti od 11.5.2020 vycházelo již z třetí verze orientačního harmonogramu uvolňování činnosti, kterou vláda zveřejnila 30.4.2020. Zatím poslední verzi orientačního harmonogramu předcházela druhá verze ze dne 23.4.2020 a prvá verze ze dne 14.4.2020. Oproti druhé verzi došlo např. k přesunu činnosti divadel a kin, ovšem jen do 100 osob a za omezujících podmínek, do etapy od 11.5.2020.

Podrobnosti k provozování jednotlivých povolených činností obsahují výše uvedená prováděcí nařízení, např. v nařízení č. 224/2020 Sb. se provozovatelé kin dočtou podmínky, za kterých bylo od 11.5.2020 možněno obnovení činnosti - např. která sedadla v hledišti mohou obsadit.

Např. holičství a kadeřnictví bylo možné od 11.5.2020 provozovat při splnění těchto podmínek (bod II písm. h) krizového opatření vyhlášeného pod č. 224/2020 Sb.):

 • holič nebo kadeřník (dále jen "holič") při výkonu své práce používá zdvojenou ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít,
 • mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 metry, stejně jako mezi holičem a jeho zákazníkem jsou od ostatních holičů a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2 metry,
 • v případě, že holič nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny holičství nebo kadeřnictví,
 • v provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
 • na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
 • před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při přechodu k jinému zákazníkovi si holič vždy dezinfikuje ruce prostředkem s virucidním účinkem, a pokud používá rukavice, vymění si rukavice a mezitím si dezinfikuje ruce,
 • povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých kadeřnických pomůcek,
 • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně.

Např. stravovací služby na předzahrádkách bylo možné od 11.5.2020 provozovat při splnění těchto podmínek (bod II písm. l) krizového opatření vyhlášeného pod č. 224/2020 Sb.):

 • zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
 • venkovní prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící zákazníci ve kterékoliv části nebyli ve vzdálenosti kratší než 1,5 metru od kolemjdoucích osob, ledaže venkovní prostory provozovny od okolí dělí pevná bariéra bránící šíření kapének z dýchacích cest,
 • provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,
 • při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
 • zákazníkům je umožněn přístup na záchod ve vnitřních prostorech provozovny; provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech provozovny udržovali povinný odstup,
 • dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků,
 • v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí alespoň každé 2 hodiny,
 • zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu,
 • v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny,
 • provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření.

Ačkoli výše uvedené krizové opatření vlády č. 224/2020 Sb. regulující podnikatelskou činnost od 11.5.2020 nebylo v souvislosti s ukončením nouzového  stavu k datu 17.5.2020, 24.00 hod zrušeno, tak ministr zdravotnictví vydal dne 15.5.2020 mimořádné opatření MZDR 20581/2020-1/MIN/KAN, které regulovalo podnikatelskou činnost úplně stejně (viz např. výše uvedené podmínky pro kadeřnictví či předzahrádky). Rozdílem ovšem je to, že opatření ministra zdravotnictví bylo časově omezeno do 25.5.2020, 0.00 hod. a od 25.5.5.2020 je nahrazeno novým opatřením.

Dne 19.5.2020 vydal ministr zdravotnictví nové mimořádné opatření MZDR 20581/2020-2/MIN/KAN, které omezovalo provoz provozoven, a to až do odvolání. Podle tohoto mimořádného opatření byla např. činnost kadeřnictví regulována i od 25.5.2020 úplně stejně jako tomu bylo od 11.5.2020. Také pro restaurace platí i od 25.5.2020 úplně stejná omezení, jen je při jejich dodržení umožněn i provoz restaurací ve vnitřních prostorách.

Regulace činnosti provozoven od 26.5.2020 (pro kadeřnice např. již postačuje pouze rouška) byla zveřejněna na stránkách vlády.

Regulaci činnosti provozoven od 8.6.2020 vláda zveřejnila 1.6.2020.
.