Koronavirová omezení v 10/2020

08.10.2020

Regulace prodeje a poskytování služeb, hromadné akce 


Nejnovější opatření přijatá vládou 12.10. byla vyhlášena ve Sbírce zákonů po č. 407 až 414/2020 Sb.

Předchozí opatření přijatá vládou 8.10. byla vyhlášena ve Sbírce zákonů po č. 398 až 402/2020 Sb. Některá - např. zákaz poskytování wifi v restauracích přitom platí  od 9.10. již od 0.00 hod.

Opatřeními v oblasti obchodu a služeb  je regulována činnost provozoven -od 5.10.2020 se jedná o mimořádné opatření MZDR 20581/2020-12/MIN/KAN ze dne 2.10.2020, které  např. nadále nařizuje restauracím dezinfikovat židle před usazením každé nové skupiny zákazníků. Od 24.9. (původně mělo platit do 7.10.2020) se jednalo o mimořádné opatření MZDR 20581/2020-11/MIN/KANkteré např. nařizuje usazení zákazníků v restauracích s odstupem alespoň 1,5m (kromě zákazníků sedících u jednoho stolu). Od 5.10.2020 k uvedenému opatření  přibylo krizové opatření 392/2020 Sb., které např. omezuje počet zákazníků sedících u jednoho stolu na 6.

Od 19.9.2020 byl opatřením MZDR 20581/2020-10/MIN/KAN např. zakázán noční provoz některých provozoven; toto opatření nahradilo opatření MZDR 20581/2020-9/MIN/KAN regulující činnost provozoven pouhých 6 hodin (18.9.2020 od 18 do 24 hod). Od 1.7.2020 regulovalo činnost provozoven opatření MZDR 20581/2020-8/MIN/KAN.

Omezení hromadných akcí  bylo před vydáním krizové opatření 392/2020 Sb. (to je účinné od 5. do 18.10.2020) naposledy upraveno od 24.9. mimořádným opatření MZDR 20588/2020-17/MIN/KAN, které bylo vydáno na dobu do 7.10.2020, avšak od 5.10.2020 bylo zrušeno mimořádným opatření MZDR 20588/2020-18/MIN/KAN ze dne 2.10.2020. Od 18.9.2020  se použilo mimořádné opatření  MZDR 20588/2020-16/MIN/KAN ze dne 16.9.2020, které např. zavedlo zákaz akcí nad stojících 10 lidí  - toto opatření nahradilo mimořádné opatření MZDR 20588/2020-15/MIN/KAN ze dne 31.8.2020. Omezení hromadných akcí od 27.7. do 31.8.2020 bylo regulováno opatřením MZDR 15757/2020-26/MIN/KAN ze dne 23.7.2020.

Akce nad 1 000 osob byly od 22.6.2020 zakázány mimořádným opatřením MZDR 20588/2020-9/MIN/KAN, od 4.7.2020 mimořádným opatřením MZDR 20588/2020-10/MIN/KAN a ve dnech 25. a 26.7. mimořádným opatřením MZDR 20588/2020-11/MIN/KAN.

Pozornost je potřeba věnovat také hygienickým opatřením - např.  mimořádným hygienické stanice hl.m. Prahy.

Plošné nošení roušek  od 18.9.2020 v budovách (až na výjimky např. pro zaměstnance pracující 2m od jiného zaměstnance, vystupující umělce či přednášející, cvičící) upravuje opatření MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN ze dne 17.9.2020 nahrazující opatření MZDR 15757/2020-34/MIN/KAN ze dne 16.9.2020, které se vůbec nepoužilo a které nahradilo opatření MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN ze dne 9.9.2020 nařizující roušky od 10.9.2020. Izolaci a karanténu od 1.9.2020 upravuje opatření MZDR 15757/2020-32/MIN/KAN ze dne 24.8.2020.

Chaotičnost regulačních opatření byla od jejich samého počátku (viz dále) a pokračovala i v srpnu, kdy např. bylo omezení hromadných akcí s účinností od 1.9.2020 nejprve upraveno dne 19.8.2020 opatřeními MZDR 15757/2020-27/MIN/KAN a MZDR 15757/2020-29/MIN/KAN a následně bylo dne 24.8.2020 upraveno opatřením MZDR 20588/2020-14/MIN/KAN; nakonec je upraveno dalším opatřením (viz výše) ze dne 31.8.2020.

Následující přehled některých regulačních opatření ukazuje zmatečnost regulace od jejího počátku - v počátku tato opatření střídavě podepisoval ministr zdravotnictví a střídavě předseda vlády; nejedná se přitom o úplný výčet.

Na počátku plošných omezení bylo mimořádné opatření MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN, které od 10.3.2020 od 18 hod zakázalo divadelní představení a hromadné akce nad 100 osob. Uvedené mimořádné opatření ministerstva  zdravotnictví bylo zrušeno krizovým opatřením vlády č. 72/2020 Sb., které zákaz hromadných akcí od 13.3.2020 od 6.00  hod rozšířilo na akce nad 30 lidí , zakázalo od 13.3. pobyt v restauracích po 20. hod  atd.

Zásadní omezení přineslo krizové opatření vlády č. 82/2020 Sb., které od 14.3.2020 od 6.00 hod uzavřelo řadu provozoven.

Od 24.3.2020 od 06.00 hod převzal roli regulátora opět zpět ministr zdravotnictví, když vydal mimořádné opatření MZDR 12746/2020-1/MIN/KAN.

Od 27.4.2020 převzal regulaci do svých rukou opět předseda vlády, a to na základě krizového opatření vlády vyhlášeného pod č. 195/2020 Sb. na dobu do 10.5.2020 do 24.00 hod. 

Od 11.5.2020 od 00.00 hod bylo účinné krizové opatření vlády č. 493 ze dne 30.4.2020 vyhlášené 1.5.2020 pod č. 224/2020 Sb. Toto opatření např. (za omezujících podmínek v opatření uvedených) umožnilo znovuotevření kadeřnictví.

Uvolnění činnosti od 11.5.2020 vycházelo z třetí verze orientačního harmonogramu uvolňování činnosti, kterou vláda zveřejnila 30.4.2020. Této třetí verzi orientačního harmonogramu předcházela druhá verze ze dne 23.4.2020 a prvá verze ze dne 14.4.2020. Oproti druhé verzi došlo např. k přesunu činnosti divadel a kin, ovšem jen do 100 osob a za omezujících podmínek, do etapy od 11.5.2020.

Ačkoli krizové opatření vlády č. 224/2020 Sb. regulující podnikatelskou činnost od 11.5.2020 nebylo v souvislosti s ukončením nouzového  stavu k datu 17.5.2020, 24.00 hod zrušeno (mimochodem nebylo zrušeno ještě ani na začátku července), tak ministr zdravotnictví vydal dne 15.5.2020 mimořádné opatření MZDR 20581/2020-1/MIN/KAN, které regulovalo podnikatelskou činnost úplně stejně (viz např. výše uvedené podmínky pro kadeřnictví či předzahrádky). Rozdílem ovšem je to, že opatření ministra zdravotnictví bylo časově omezeno do 25.5.2020, 0.00 hod. a od 25.5.5.2020 bylo nahrazeno novým opatřením.

Dne 19.5.2020 vydal ministr zdravotnictví nové mimořádné opatření MZDR 20581/2020-2/MIN/KAN, které omezovalo provoz provozoven, a to až do odvolání. Podle tohoto mimořádného opatření byla např. činnost kadeřnictví regulována i od 25.5.2020 úplně stejně jako tomu bylo od 11.5.2020. Také pro restaurace platí i od 25.5.2020 úplně stejná omezení, jen je při jejich dodržení umožněn i provoz restaurací ve vnitřních prostorách.

Regulace činnosti provozoven od 26.5.2020 (pro kadeřnice např. již od té doby postačovala rouška) byla upravena mimořádným opatřením MZDR 20581/2020-3/MIN/KAN.

Od 4.6. do 8.6.2020 byla činnost provozoven regulována mimořádným opatřením  MZDR 20581/2020-4/MIN/KAN

Od 8.6. do 14.6.2020 byla činnost provozoven regulována mimořádným opatřením  MZDR 20581/2020-5/MIN/KAN.

Hromadné akce nad 500 osob byly od 9.6. do 14.6.2020 zakázány mimořádným opatřením  MZDR 20588/2020-6/MIN/KAN.

Od 15.6. do 21.6.2020 byla činnost provozoven regulována mimořádným opatřením MZDR 20581/2020-6/MIN/KAN.

Hromadné akce nad 500 osob byly od 15.6. do 18.6.2020 zakázány mimořádným opatřením MZDR 20588/2020-7/MIN/KAN a od 19.6. do 21.6.2020 byly zakázány opatřením MZDR 20588/2020-8/MIN/KAN.

Od 22.6.2020 byla činnost provozoven regulována mimořádným opatřením MZDR 20581/2020-7/MIN/KAN.