Koronavirová omezení v 08/2020

31.07.2020

Regulace prodeje a poskytování služeb, hromadné akce 


Opatřeními v oblasti obchodu a služeb  je regulována činnost provozoven -od 1.7.2020 se jedná o mimořádné opatření MZDR 20581/2020-8/MIN/KAN, podle kterého již nejsou kadeřnice či pro obsluhující personál povinné roušky, ale stále mají být zákazníci vyzýváni k dodržování 2m odstupu apod. 

Součástí omezení volného pohybu osob je zákaz hromadných akcí - akce nad 500 (ve vntřních prostorách) resp. nad 1000 osob jsou od 27.7.2020 zakázány mimořádným opatřením MZDR 15757/2020-26/MIN/KAN; toto opatření např. také nařizuje při hromadných akcích nad 100 osob konaných ve vnitřních prostorách používání roušek či podobné "ochrany" dýchacích cest. Akce nad 1 000 osob byly od 22.6.2020 zakázány mimořádným opatřením MZDR 20588/2020-9/MIN/KAN, od 4.7.2020 mimořádným opatřením MZDR 20588/2020-10/MIN/KAN a ve dnech 25. a 26.7. mimořádným opatřením MZDR 20588/2020-11/MIN/KAN.

Pozornost je potřeba věnovat také hygienickým opatřením - např. mimořádnému opatření hygienické stanice hl.m. Prahy 6/2020, které od 27.7.2020 nařizuje roušky v metru a zdravotnických zařízeních.

Následující výčet regulačních opatření pouze naznačuje zmatečnost regulace, když regulaci střídavě podepisoval ministr zdravotnictví a střídavě předseda vlády; nejedná se tedy o úplný výčet.

Na počátku plošných omezení bylo mimořádné opatření MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN, které od 10.3.2020 od 18 hod zakázalo divadelní představení a hromadné akce nad 100 osob. Uvedené mimořádné opatření ministerstva  zdravotnictví bylo zrušeno krizovým opatřením vlády č. 72/2020 Sb., které zákaz hromadných akcí od 13.3.2020 od 6.00  hod rozšířilo na akce nad 30 lidí , zakázalo od 13.3. pobyt v restauracích po 20. hod  atd.

Zásadní omezení přineslo krizové opatření vlády č. 82/2020 Sb., které od 14.3.2020 od 6.00 hod uzavřelo řadu provozoven.

Od 24.3.2020 od 06.00 hod převzal roli regulátora opět zpět ministr zdravotnictví, když vydal mimořádné opatření MZDR 12746/2020-1/MIN/KAN.

Od 27.4.2020 převzal regulaci do svých rukou opět předseda vlády, a to na základě krizového opatření vlády vyhlášeného pod č. 195/2020 Sb. na dobu do 10.5.2020 do 24.00 hod. 

Od 11.5.2020 od 00.00 hod bylo účinné krizové opatření vlády č. 493 ze dne 30.4.2020 vyhlášené 1.5.2020 pod č. 224/2020 Sb. Toto opatření např. (za omezujících podmínek v opatření uvedených) umožnilo znovuotevření kadeřnictví.

Uvolnění činnosti od 11.5.2020 vycházelo z třetí verze orientačního harmonogramu uvolňování činnosti, kterou vláda zveřejnila 30.4.2020. Této třetí verzi orientačního harmonogramu předcházela druhá verze ze dne 23.4.2020 a prvá verze ze dne 14.4.2020. Oproti druhé verzi došlo např. k přesunu činnosti divadel a kin, ovšem jen do 100 osob a za omezujících podmínek, do etapy od 11.5.2020.

Ačkoli krizové opatření vlády č. 224/2020 Sb. regulující podnikatelskou činnost od 11.5.2020 nebylo v souvislosti s ukončením nouzového  stavu k datu 17.5.2020, 24.00 hod zrušeno (mimochodem nebylo zrušeno ještě ani na začátku července), tak ministr zdravotnictví vydal dne 15.5.2020 mimořádné opatření MZDR 20581/2020-1/MIN/KAN, které regulovalo podnikatelskou činnost úplně stejně (viz např. výše uvedené podmínky pro kadeřnictví či předzahrádky). Rozdílem ovšem je to, že opatření ministra zdravotnictví bylo časově omezeno do 25.5.2020, 0.00 hod. a od 25.5.5.2020 bylo nahrazeno novým opatřením.

Dne 19.5.2020 vydal ministr zdravotnictví nové mimořádné opatření MZDR 20581/2020-2/MIN/KAN, které omezovalo provoz provozoven, a to až do odvolání. Podle tohoto mimořádného opatření byla např. činnost kadeřnictví regulována i od 25.5.2020 úplně stejně jako tomu bylo od 11.5.2020. Také pro restaurace platí i od 25.5.2020 úplně stejná omezení, jen je při jejich dodržení umožněn i provoz restaurací ve vnitřních prostorách.

Regulace činnosti provozoven od 26.5.2020 (pro kadeřnice např. již od té doby postačovala rouška) byla upravena mimořádným opatřením MZDR 20581/2020-3/MIN/KAN.

Od 4.6. do 8.6.2020 byla činnost provozoven regulována mimořádným opatřením  MZDR 20581/2020-4/MIN/KAN

Od 8.6. do 14.6.2020 byla činnost provozoven regulována mimořádným opatřením  MZDR 20581/2020-5/MIN/KAN.

Hromadné akce nad 500 osob byly od 9.6. do 14.6.2020 zakázány mimořádným opatřením  MZDR 20588/2020-6/MIN/KAN.

Od 15.6. do 21.6.2020 byla činnost provozoven regulována mimořádným opatřením MZDR 20581/2020-6/MIN/KAN.

Hromadné akce nad 500 osob byly od 15.6. do 18.6.2020 zakázány mimořádným opatřením MZDR 20588/2020-7/MIN/KAN a od 19.6. do 21.6.2020 byly zakázány opatřením MZDR 20588/2020-8/MIN/KAN.

Od 22.6.2020 byla činnost provozoven regulována mimořádným opatřením MZDR 20581/2020-7/MIN/KAN.