Koronavirová omezení v  04/2021

06.04.2021

Regulace prodeje a poskytování služeb, hromadné akce

V době nouzového stavu je podnikání regulováno krizovými opatřeními vlády. Od 12.4.2021 bude regulováno opatřeními ministra zdravotnictví - s použitím od 12.4.2021 se mělo postupovat podle opatření MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN schváleného vládou 6.4.2021, ale uvedené opatření (aniž by bylo schváleno vládou) bylo 10.4.2021 nahrazeno opatřením MZDR 14601/2021-2/MIN/KAN.

Krizovými opatřeními vlády je podnikání regulováno jak v době současného nouzového stavu vyhlášeného od 27.2. do 28.3. a prodlouženého do 11.4.2021,  tak tomu bylo i za nouzového stavu vyhlášeného od 15.2.2021 do 26.2.2021 a za nouzového stav platného v době od 5.10.2020 a prodlužovaného až do 14.2.2021. Koneckonců obdobně tomu bylo i na jaře 2020. Pokud by současný nouzový stav nebyl prodloužen, tak lze očekávat další regulaci na základě pandemického zákona.

Na regulaci podnikání během nejdelší (alespoň prozatím) vlny nouzového stavu trvající od 5.10.2020 a celkem 5x prodlužované až do 14.2.2021. byl navázán tzv. podzimní kompenzační bonus pro OSVČ či pro společníky SRO. S ukončením této vlny nouzového stavu skončilo k 15.2.2021 použití kompenzačního bonusu označovaného jako bonus podzim 2020.

Na vlnu nouzového stavu ukončenou k 14.2.2021 bylo navázáno nejen použití tzv,. podzimního kompenzačního bonusu, ale i nároku na tento bonus. Tzv. bonus podzim 2020 byl totiž přímo navázán na zákazy či omezení podnikatelské činnosti. Např. při provozování kadeřnictví podzimní kompenzační bonus náležel jen za dny zákazu činnosti kadeřnických provozoven, tedy za dny v období od 22.10. do 2.12.2020 a následně za dny od 27.12.2020 do 15.2.2021.

Od 22.3. (0.00 hod) do 11.4.2021 (24.00 hod) je podnikání omezeno krizovým opatřením 133/2021 Sb. (usnesení vlády č. 298 ze dne 18.3.2021). Toto omezení je zřejmě totožné s omezením do 21.3.2021 dle níže uvedeného opatření 114/2021 Sb. Opatření 133/2021 Sb., bylo nejprve přijato na dobu do 28.3., ale opatřením 147/2021 Sb. (usnesení vlády č. 315 ze dne 26.3.2021) bylo jeho použití prodlouženo na celou dobu současného nouzového stavu.

Od 3.3.2021 do 21.3.2021 (24.00 hod) bylo podnikání omezeno krizovým opatřením 114/2021 Sb. (usnesení vlády č. 217 ze dne 262.2021) ve znění nařízení vyhlášených pod č. 116/2021 Sb. a 118/2021 Sb. Dne 1.3.2021 bylo podnikání omezeno nařízením vyhlášeným pod č. 114/2021 Sb. a dne 2.3.2021 tímto nařízením ve znění nařízení vyhlášeného pod č. 116/2021 Sb. Od 1.3.2021 např. již neplatí výjimka pro poskytování účetních služeb v provozovnách - viz např. výklad MF ze dne 1.3. a aktualizovaný 22.3.2021. 

Od 27.2.2021 do 28.2.2021 bylo podnikání omezeno krizovým opatřením 97/2021 Sb. (usnesení vlády č. 197 ze dne 262.2021). 

Od 15.2.2021 do 26.2.2021 bylo podnikání omezeno  krizovým opatřením 60/2021 Sb. (usnesení vlády č. 126 ze dne 14.2.2021).

Od 30.1.2021 do 14.2.2021 bylo podnikání omezeno krizovým opatřením 31/2021 Sb. (usnesení vlády č. 78 ze dne 28.1.2021). Např. byl od 30.1.2021 nově zakázán prodej ovoce a zeleniny mimo prodejny. Od 9.2.2021 krizové opatření 48/2021 Sb. (usnesení vlády č. 119 ze dne8.2.2021)
umožnilo provádění psychodiagnostických vyšetření nutných pro výkon určité činnosti a získávání a zdokonalování odborné způsobilosti podle zákona o dráhách apod. 

Od 23.1.2021 do 29.1.2021 (24.00 hod) je podnikání omezeno krizovým opatřením 23/2021 Sb. (usnesení vlády 57), oproti omezením platným od 19.1.2021 byla nově od 23.1.2021 umožněna činnost provozoven péče o dítě do tří let věku v denním režimu.

Od 19.1.2021 (0.00 hod) do 22.1.2021 (24.00 hod) bylo podnikání omezeno krizovým opatřením 16/2021 Sb. (usnesení vlády 53), kde oproti předchozím omezením došlo např. ke zrušení zákazu maloobchodního prodeje papírnictví či dětského oblečení a obuvi). Protože vláda přišla s výkladem, že do 18.1.2021 bylo provozování taxislužby poskytováním služby v provozovně (viz informace Finanční správy ze dne 21.1.2021), tak byl od 19.1.2021 výkon taxislužby povolen.

Od 27.12.2020 do 18.1.2021 (24.00 hod) bylo podnikání omezeno  krizovým opatřením 596/2020 Sb. (usnesení vlády 1376); omezení bylo přijato původně na dobu do 10.1.2021, ale krizovým opatřením 9/2021 Sb. ( usnesení vlády 12) byla účinnost prodloužena do 22.1.2021, avšak 18.1.2021 bylo nahrazeno novým krizovým opatřením účinným od 19.1.2021. Od 27.12.2020 došlo k plošnému zákazu maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách (až na výjimky).

Od 18.12. do 26.12.2020 (24.00 hod) bylo podnikání omezeno krizovým opatřením 533/2020 Sb. ve znění 564/2020 Sb. (usnesení vlády 1332 ve znění usnesení 1341) - omezení bylo původně přijato na dobu do 23.12.2020,  ale opatřením 594/2020 Sb. (usnesení vlády 1374) bylo prodlouženo do 26.12.2020. Od 18.12. např. došlo k zásadnímu omezení ubytovacích služeb či k uzavření restaurací. Naopak byl nově povolen provoz lyžařských vleků (aby byl následně od 27.12.2020 opět zakázán).

Od 10. do 17.12.2020 krizové opatření 511/2020 Sb. ve znění 522/2020 Sb. (usnesení vlády 1290 ve znění usnesení 1295). Oproti regulaci platné dne 9.12. bylo umožněno např. provozovat lanové dráhy pro jiné účely než pro lyžování). Od 15.12.2020 změna ve věci podávání nápojů krizovým opatřením 534/2020 Sb. usnesením vlády 1333.

9.12.2020 krizové opatření 511/2020 Sb. (usnesení vlády 1290). Od 9.12. např. došlo ke zkrácení otevírací doby restaurací do 20 hod (od 3.12. byl provoz povolen do 22 hod) a také k zákazu provozu lyžařských vleků a lanovek.

Od 3.12. do 8.12.2020 krizové opatření 498/2020 Sb. (usnesení vlády 1262). Od 3.12. došlo např. k otevření restaurací s omezením provozu do 22 hod či kadeřnických provozoven.  

Dopadu uvolnění podnikatelských omezení od 3.12.2020 na kompenzační bonus byla (spolu s daňovým balíčkem 2021) věnována epizoda podcastu "O daních" ze dne 30.11.2020, kterou si můžete přehrát také na Apple Podcasts (iTunes), Spotify, Google Podcasts nebo Anchor.

Prosincové regulaci podnikání vládními nařízeními předcházela tato omezení  (některé příklady omezení dopadající na uplatnění kompenzačního bonusu uvádí Finanční správa v Základních informacích ke kompenzačnímu bonusu):

Od 23.11. do 2.12.2020 nařízení 477/2020 Sb. ze dne 16.11.2020 (usnesení vlády 1201).

Od 18. do 22.11.2020 nařízení 465/2020 Sb. ze dne 16.11.2020 (usnesení vlády 1192) ve znění nařízení 472/2020 Sb. (usnesení vlády 1196). 

Od 4. do 17.11.2020 nařízení 447/2020 Sb. z 30.11.2020 (usnesení vlády č. 1116) ve znění nařízení 452/2020 Sb. z 2.11.2020 (usnesení vlády č. 1142).

Od 28.10. do 3.11.2020 nařízení 432/2020 Sb. (usnesení vlády 1103) - např. zákaz stánkového prodeje, kromě výjimek. Od 31.10. se použilo nařízení 432/2020 Sb.  ve znění nařízení 442/2020 Sb. (usnesení vlády 1111), které např. přineslo výjimku pro stánkový prodej dušičkových věnců.

Od 22. do 27.10.2020 nařízení 425/2020 Sb. (usnesení vlády 1079) - např. zákaz  vnitřního provozu restaurací, kadeřnictví a dalších službových provozoven či maloobchodního prodeje, kromě výjimek. 

Od 14. do 21.10.2020 nařízení 407/2020 Sb. (usnesení vlády 1021).

Od 9. do 13.10.2020 nařízení 399/2020 Sb. (usnesení vlády č. 995), které např. zakázalo provoz vnitřních sportovišť. 

Od 5. do 8.10.2020, tedy od počátku podzimního nouzového stavu, nařízení 392/2020 Sb. (usnesení vlády č. 958) - např. zakazovalo vnitřní hromadné akce nad 10 osob či omezovalo umělecká představení a sportovní akce. Současně s nařízením 399/2020 Sb. bylo vydáno s použitím od 12.10.2020 (původně na 2 týdny) nařízení 400/2020 Sb. (usnesení vlády 996), které zakázalo např.  vzdělávací akce, poutě či prohlídky galerií. 

Předchozí opatření:

Opatřeními v oblasti obchodu a služeb  je regulována činnost provozoven . Po vyhlášení nouzového stavu od 5.10.2020 je činnost provozoven regulována výše uvedenými krizovými opatřeními vlády. Této regulaci předcházela omezení opatřeními ministra zdravotnictví - naposledy bylo s použitím  od 5.10.2020 vydáno mimořádné opatření MZDR 20581/2020-12/MIN/KAN ze dne 2.10.2020, které  např. nadále nařizovalo restauracím dezinfikovat židle před usazením každé nové skupiny zákazníků. Od 24.9. (původně mělo platit do 7.10.2020) se jednalo o mimořádné opatření MZDR 20581/2020-11/MIN/KANkteré např. nařizovalo usazení zákazníků v restauracích s odstupem alespoň 1,5m (kromě zákazníků sedících u jednoho stolu). Od 5.10.2020 k uvedenému opatření  přibylo krizové opatření 392/2020 Sb., které např. omezovalo počet zákazníků sedících u jednoho stolu na 6.

Od 19.9.2020 byl opatřením MZDR 20581/2020-10/MIN/KAN např. zakázán noční provoz některých provozoven; toto opatření nahradilo opatření MZDR 20581/2020-9/MIN/KAN regulující činnost provozoven pouhých 6 hodin (18.9.2020 od 18 do 24 hod). Od 1.7.2020 regulovalo činnost provozoven opatření MZDR 20581/2020-8/MIN/KAN.

Omezení hromadných akcí  bylo před vydáním krizové opatření 392/2020 Sb. (to je účinné od 5. do 18.10.2020) naposledy upraveno od 24.9. mimořádným opatření MZDR 20588/2020-17/MIN/KAN, které bylo vydáno na dobu do 7.10.2020, avšak od 5.10.2020 bylo zrušeno mimořádným opatření MZDR 20588/2020-18/MIN/KAN ze dne 2.10.2020. Od 18.9.2020  se použilo mimořádné opatření  MZDR 20588/2020-16/MIN/KAN ze dne 16.9.2020, které např. zavedlo zákaz akcí nad stojících 10 lidí  - toto opatření nahradilo mimořádné opatření MZDR 20588/2020-15/MIN/KAN ze dne 31.8.2020. Omezení hromadných akcí od 27.7. do 31.8.2020 bylo regulováno opatřením MZDR 15757/2020-26/MIN/KAN ze dne 23.7.2020.

Akce nad 1 000 osob byly od 22.6.2020 zakázány mimořádným opatřením MZDR 20588/2020-9/MIN/KAN, od 4.7.2020 mimořádným opatřením MZDR 20588/2020-10/MIN/KAN a ve dnech 25. a 26.7. mimořádným opatřením MZDR 20588/2020-11/MIN/KAN.

Pozornost je potřeba věnovat také hygienickým opatřením - např.  mimořádným hygienické stanice hl.m. Prahy.

Plošné nošení roušek  od 18.9.2020 v budovách (až na výjimky např. pro zaměstnance pracující 2m od jiného zaměstnance, vystupující umělce či přednášející, cvičící) upravuje opatření MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN ze dne 17.9.2020 nahrazující opatření MZDR 15757/2020-34/MIN/KAN ze dne 16.9.2020, které se vůbec nepoužilo a které nahradilo opatření MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN ze dne 9.9.2020 nařizující roušky od 10.9.2020. Izolaci a karanténu od 1.9.2020 upravuje opatření MZDR 15757/2020-32/MIN/KAN ze dne 24.8.2020.

Chaotičnost regulačních opatření byla od jejich samého počátku (viz dále) a pokračovala i v srpnu, kdy např. bylo omezení hromadných akcí s účinností od 1.9.2020 nejprve upraveno dne 19.8.2020 opatřeními MZDR 15757/2020-27/MIN/KAN a MZDR 15757/2020-29/MIN/KAN a následně bylo dne 24.8.2020 upraveno opatřením MZDR 20588/2020-14/MIN/KAN; nakonec je upraveno dalším opatřením (viz výše) ze dne 31.8.2020.

Následující přehled některých regulačních opatření ukazuje zmatečnost regulace od jejího počátku - v počátku tato opatření střídavě podepisoval ministr zdravotnictví a střídavě předseda vlády; nejedná se přitom o úplný výčet.

Na počátku plošných omezení bylo mimořádné opatření MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN, které od 10.3.2020 od 18 hod zakázalo divadelní představení a hromadné akce nad 100 osob. Uvedené mimořádné opatření ministerstva  zdravotnictví bylo zrušeno krizovým opatřením vlády č. 72/2020 Sb., které zákaz hromadných akcí od 13.3.2020 od 6.00  hod rozšířilo na akce nad 30 lidí , zakázalo od 13.3. pobyt v restauracích po 20. hod  atd.

Zásadní omezení přineslo krizové opatření vlády č. 82/2020 Sb., které od 14.3.2020 od 6.00 hod uzavřelo řadu provozoven.

Od 24.3.2020 od 06.00 hod převzal roli regulátora opět zpět ministr zdravotnictví, když vydal mimořádné opatření MZDR 12746/2020-1/MIN/KAN.

Od 27.4.2020 převzal regulaci do svých rukou opět předseda vlády, a to na základě krizového opatření vlády vyhlášeného pod č. 195/2020 Sb. na dobu do 10.5.2020 do 24.00 hod. 

Od 11.5.2020 od 00.00 hod bylo účinné krizové opatření vlády č. 493 ze dne 30.4.2020 vyhlášené 1.5.2020 pod č. 224/2020 Sb. Toto opatření např. (za omezujících podmínek v opatření uvedených) umožnilo znovuotevření kadeřnictví.

Uvolnění činnosti od 11.5.2020 vycházelo z třetí verze orientačního harmonogramu uvolňování činnosti, kterou vláda zveřejnila 30.4.2020. Této třetí verzi orientačního harmonogramu předcházela druhá verze ze dne 23.4.2020 a prvá verze ze dne 14.4.2020. Oproti druhé verzi došlo např. k přesunu činnosti divadel a kin, ovšem jen do 100 osob a za omezujících podmínek, do etapy od 11.5.2020.

Ačkoli krizové opatření vlády č. 224/2020 Sb. regulující podnikatelskou činnost od 11.5.2020 nebylo v souvislosti s ukončením nouzového  stavu k datu 17.5.2020, 24.00 hod zrušeno (mimochodem nebylo zrušeno ještě ani na začátku července), tak ministr zdravotnictví vydal dne 15.5.2020 mimořádné opatření MZDR 20581/2020-1/MIN/KAN, které regulovalo podnikatelskou činnost úplně stejně (viz např. výše uvedené podmínky pro kadeřnictví či předzahrádky). Rozdílem ovšem je to, že opatření ministra zdravotnictví bylo časově omezeno do 25.5.2020, 0.00 hod. a od 25.5.5.2020 bylo nahrazeno novým opatřením.

Dne 19.5.2020 vydal ministr zdravotnictví nové mimořádné opatření MZDR 20581/2020-2/MIN/KAN, které omezovalo provoz provozoven, a to až do odvolání. Podle tohoto mimořádného opatření byla např. činnost kadeřnictví regulována i od 25.5.2020 úplně stejně jako tomu bylo od 11.5.2020. Také pro restaurace platí i od 25.5.2020 úplně stejná omezení, jen je při jejich dodržení umožněn i provoz restaurací ve vnitřních prostorách.

Regulace činnosti provozoven od 26.5.2020 (pro kadeřnice např. již od té doby postačovala rouška) byla upravena mimořádným opatřením MZDR 20581/2020-3/MIN/KAN.

Od 4.6. do 8.6.2020 byla činnost provozoven regulována mimořádným opatřením  MZDR 20581/2020-4/MIN/KAN

Od 8.6. do 14.6.2020 byla činnost provozoven regulována mimořádným opatřením  MZDR 20581/2020-5/MIN/KAN.

Hromadné akce nad 500 osob byly od 9.6. do 14.6.2020 zakázány mimořádným opatřením  MZDR 20588/2020-6/MIN/KAN.

Od 15.6. do 21.6.2020 byla činnost provozoven regulována mimořádným opatřením MZDR 20581/2020-6/MIN/KAN.

Hromadné akce nad 500 osob byly od 15.6. do 18.6.2020 zakázány mimořádným opatřením MZDR 20588/2020-7/MIN/KAN a od 19.6. do 21.6.2020 byly zakázány opatřením MZDR 20588/2020-8/MIN/KAN.

Od 22.6.2020 byla činnost provozoven regulována mimořádným opatřením MZDR 20581/2020-7/MIN/KAN.