Změny související s kontrolním hlášením od 1.1.2023

27.03.2023
V kontrolním hlášení se od 1.1.2023 nic nezměnilo, ale daňový balíček 2023 přinesl změny v oblasti pokut za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením a změnil lhůtu pro reakci na výzvu k podání následného kontrolního hlášení.
V návaznosti na změny od 1.1.2023 byly aktualizovány pokyny ke kontrolnímu hlášení - viz článek Kontrolní hlášení v roce 2023.

Některé prohřešky nejsou vůbec pokutovány, pokud se jedná o prvý prohřešek daného typu.

Příklad 1

Plátce DPH nepodal kontrolní hlášení za 02/2023 v zákonném termínu 27.3.2023, ale až 28.3.2023.

Tento prohřešek by byl standardně pokutován pokutou ve výši 1 tis. Kč. Pokud však plátce podal včas všechna kontrolní hlášení v období od 1.1.2023 (tedy kontrolní hlášení za 12/2022 a 01/2023), tak se pokuta neudělí.

Pokud se plátce v roce 2023 opozdí s dalším kontrolním hlášením (např. podá pozdě kontrolní hlášení za 11/2023), tak tento druhý prohřešek bude pokutován částkou 1 tis. Kč.

Příklad 2

Plátce DPH nepodal kontrolní hlášení za 02/2023 v zákonném termínu 27.3.2023 a finanční úřad jej vyzval k podání kontrolního hlášení - ve lhůtě 5 kalendářních dnů od doručení této výzvy plátce kontrolní hlášení podal.

Tento prohřešek by byl standardně pokutován pokutou ve výši 10 tis. Kč popř. u vybraných plátců (viz dále) v poloviční výši, tedy 5 tis. Kč. Pokud se však v období od 1.1.2023 jedná o prvý prohřešek tohoto typu, tak se pokuta neudělí.

Pokuty související s kontrolním hlášením kromě pokuty za pozdě podané kontrolní hlášení ve výši 1 tis. Kč - tedy pokuty ve výši 10 tis., 30 tis. a 50 tis. Kč - jsou u vybraných plátců poloviční (tedy 5, 10 a 25 tis. Kč). Snížení pokut na polovinu se týká:

  • fyzických osob
  • čtvrtletních plátců
  • s.r.o., pokud mají jediného společníka - fyzickou osobu

Příklad 3

Plátce podá kontrolní hlášení a následně (po uplynutí lhůty pro podání kontrolního hlášení) zjistí chybu v podaném kontrolním hlášení - má tedy povinnost do 5 pracovních dnů povinnost podat následné kontrolní hlášení. Plátce podá následné kontrolní hlášení, avšak po uplynutí 5denní lhůty od zjištění důvodů pro podání následného kontrolního hlášení (tento den se v následném kontrolním hlášení vyplňuje)

Tento prohřešek je standardně pokutován pokutou ve výši 30 tis. Kč p, ale u vybraných plátců pokuta činí 15 tis. Kč