Změny v kontrolním hlášení od 1.4. resp. 1.10.2019

24.05.2019
Změny v DPH daňovým balíčkem 2019 od 1.4.2019 vyvolaly jednak vydání nového tiskopisu daňového přiznání č. 21 a pokynů k jeho vyplnění č. 17, jednak vyhlášení nových vysvětlivek k vyplnění kontrolního hlášení ze dne 3.4.2019 a také nové struktury kontrolního hlášení, která se ovšem použije až od 1.10.2019.

Článek Kontrolní hlášení v roce 2019 upozorňuje na "přechodnou" strukturu .xml strukturu kontrolního hlášení, která byly na portál pro elektronická podání EPO nahrána 21.5.2019.

Nové vysvětlivky reagují ve značné míře na formální změny zákona (na změnu v označení jednotlivých částí zákona), jednak na věcné změny. Z hlediska běžné praxe je důležitá nová úprava daňových dobropisů např. v § 42 a 45 zákona o dph. Koncepční změnou je náhrada oprav zvýše daně podle § 44 za dlužníky v insolvenčním řízení opravami základu daně v případě nedobytné pohledávky podle § 46 a násl. - nové vysvětlivky uvádí, jak se tyto změny promítnou do současného tiskopisu kontrolního hlášení. Za období od 1.10.2019 se bude používat nová struktura tiskopisu, kde v oddílech A.4 a B.2 bude pro příslušné opravy zavedeno nové označení - pokud se jedná o běžné plnění, tak v dosavadním sloupci "§ 44 ZDPH" (nově se jedná o sloupec "Opravy u nedobytné pohledávky"), tak se dosud u běžného plnění toto políčko ponechávalo nezaškrtnuté, od 1.10.2019 se do něho bude uvádět  kód "N".

Podrobně Vás s obsahem daňového balíčku provede zvuková nahrávka přednášky Novela DPH a Daní z příjmů 2019.

Změnám v kontrolním hlášení a v pokynech k jeho vyplnění se věnuje také informace rozeslaná uživatelům registrovaným k odběru e-malových novinek dne 7.5.2019; informace upozorňuje také na doplnění odpovědí Finanční správy na nejčastější dotazy ke kontrolnímu hlášení o vykazování opravného daňového dokladu podle nových pravidel od 1.4.2019.