Sazby cestovních náhrad

24.11.2023

Sazby cestovních náhrad 2023 - 2024

V roce 2023 platí sazby tuzemských i zahraničních cestovních náhrad tak, jak byly vyhlášeny k 1.1.2023 - výjimkou je zvýšení ceny elektřiny pro účely výpočtu náhrady za spotřebované pohonné hmoty od 1.4.2023 a snížení ceny nafty pro účely výpočtu náhrady za spotřebované pohonné hmoty od 1.7.2023.

Tuzemské cestovní náhrady jsou pro rok 2023 stanoveny vyhláškou č. 467/2022 Sb. - od 1.4.2023 novelizovanou vyhláškou 85/2023 Sb. (zvýšení ceny elektřiny pro účely výpočtu náhrady za spotřebované pohonné hmoty) a od 1.7.2023 vyhláškou 191/2023 Sb.  

Zahraniční stravné je pro rok 2023 stanoveno vyhláškou č. 401/2022 Sb.  - sazby zahraničního stravného zůstávají v průběhu roku 2023 beze změny.

Sazby zahraničního stravného pro rok 2024 jsou stanoveny vyhláškou č. 341/2023; např. pro Německo a Rakousko zůstává v platnosti i pro rok 2024 sazba 45 € a pro Slovensko 35 € - viz novinka Cestovní náhrady 2024.

Sazby tuzemských cestovních náhrad pro rok 2024 budou vyhlášeny až v průběhu prosince 2023.

Paušál za home office

S účinností od 1.10.2023 v souvislosti s novelizací zákoníku práce je vyhlašována také paušální částka náhrady nákladů při práci na dálku podle § 190a  novelizovaného zákoníku práce - ta od 1.10.2023 dle vyhlášky č. 299/2023 Sb. činí 4,60 Kč za každou započatou hodinu práce. Náhrada nákladů při práci na dálku podle zákoníku práce od 1.10.2023 je jedním z důležitých témat dvouhodinového videozáznamu přednášky "Novela zákoníku práce 2023/2024", který můžete mít k dispozici ihned po jeho úhradě.

Tuzemské stravné, náhrady za automobil

Sazby tuzemského stravného, sazby základní náhrady za 1 km jízdy a ceny pohonných hmot stanovuje MPSV podle § 158 odst. 3 věta třetí ZPr vyhláškou.

Sazby tuzemského stravného od 1.1.2023

 • 5 až 12 hod...129 až 153* Kč
 • 12 až 18 hod...196 až 236 Kč
 • více než 18 hod...307 až 367 Kč

* maximální sazbě stravného pro pracovní cestu trvající 5 až 12 hod ve výši 153 Kč odpovídá "daňově optimální" stravenka 194 Kč (194,73 Kč) a maximální částka peněžního stravovacího paušálu (peněžitý příspěvek na stravování), který je u zaměstnance osvobozen od daně, od 1.1.2023 činí 107,10 Kč.

VÝPOČET TUZEMSKÉHO A ZAHRANIČNÍHO STRAVNÉHO VČ. JEJICH SOUBĚHU VE VIDEOZÁZNAMU PŘEDNÁŠKY "ZDANĚNÍ MEZD 2022". Videozáznam můžete získat i zdarma spolu s videozáznamem  Penzijní a životní spoření (pojištěníí) - daně jako  dárek při objednání přednášky ZDANĚNÍ MEZD 2023

Základní náhrada za 1km jízdy

Sazba základní náhrady za 1km jízdy pro osobní automobily:

 •  5,20 Kč/km od 1.1.2023 
 • 4,70 Kč/km od 1.1. do 31.12.2022

Ceny pohonných hmot podle § 158 odst. 3 věta třetí ZPr jsou stanoveny podle jednotlivých druhů pohonných hmot.

benzin 95 oktanů:

 • 41,20 Kč/l od 1.1.2023
 • 44,50 Kč/l od 14.5. do 31.12.2022
 • 37,10 Kč/l od 1.1. do 13.5.2022

benzin 98 oktanů

 • 45,20 Kč/l od 1.1.2023
 • 51,40 Kč/l od 20.8. do 31.12.2022
 • 40,50 Kč/l od 1.1. do 19.8.2022 

motorová nafta:

 • 34,40 Kč/l od 1.7. 2023
 • 44,10 Kč/l od 1.1. do 30.6.2023
 • 47,10 Kč/l od 14.5. do 31.122022
 • 36,10 Kč/l od 1.1. do 13.5.2022

elektřina:

 • 8,20 Kč/kWh od 1.4.2023
 • 6,00 Kč/kWh od 12.3.2022 do 31.3.2023
 • 4,10 Kč/kWh od 1.1. do 11.3.2022 

Zahraniční stravné

Sazby zahraničního stravného pro rok 2023 určuje vyhláška 401/2022Sb. a pro rok 2024 vyhláška 341/2023 Sb. Celodenní zahraniční stravné činí:

 • 50€ pro Itálii (pro rok 2023 a 2024; platí od roku 2020)
 • 50€ pro Francii (pro rok 2023 a 2024; platí od roku 2022)
 • 45€ pro Německo a Rakousko (pro rok 2023 a 2024; platí od roku 2018)
 • 45€ pro Polsko (pro rok 2023 i 2024; platí od roku 2020)
 • 35€ pro Slovensko (pro rok 2023 i 2024; platí od roku 2018).

Cestovním náhradám pro rok 2022 a dalším změnám pro rok 2022 zejména pro mzdové účtárny byla věnována informace rozeslaná registrovaným odběratelům dne 4.1.2022Krácení zahraničního stravného (podle doby strávené v zahraničí a podle bezúplatného poskytnutí stravování) a jeho vztahu k maximální výši kapesného, kterou lze osvobodit od daně z příjmů fyzických osob, je věnována rozšířená verze informace - viz registrace k bezplatnému odběru emailových novinek.

Tuzemskému a zahraničnímu stravnému, stravovacímu paušálu a stravenkám se věnuje VIDEO záznam přednášky Zdanění mezd 2022. Stravnému a stravovacímu paušálu byla věnována 10.1.2022 pozornost v podcastu O daních.