Sazby cestovních náhrad

02.01.2023

Sazby cestovních náhrad 2022, 2023

Sazby tuzemských i zahraničních cestovních náhrad platné od 1.1.2023 již byly vyhlášeny - viz novinka Cestovní náhrady - změny

Během roku 2023 došlo k několika změnám ve výši tuzemských cestovních náhrad. Sazby zahraničního stravného se během roku 2022 neměnily. 

Tuzemské cestovní náhrady se měnily takto:

 • od 1.1.2022 byla jejich výše stanovena vyhláškou č. 511/2021 Sb.
 • s účinností od 12.3.2022 došlo ke zvýšení ceny elektřiny pro účely výpočtu náhrady za spotřebované pohonné hmoty
 • od 14.5.2022 došlo ke zvýšení ceny benzínu 95 oktanů a nafty
 • od 20.8.2022 byly zásadním způsobem zvýšeny sazby tuzemského stravného a také cena benzínu 98 oktanů
 • od 1.1.2023 je jejich výše stanovena vyhláškou č. 467/2022 Sb.

Tuzemské stravné, náhrady za automobil

Sazby tuzemského stravného, sazby základní náhrady za 1 km jízdy a ceny pohonných hmot podle § 158 odst. 3 věta třetí ZPr byly pro rok 2022  stanoveny vyhláškou č. 511/2021 Sb. (3x novelizovanou během roku 2022, naposledy od 20.8.2022). 

Tuzemské stravné od 1.1. do 19.8.2022:

 • 5 až 12 hod...99 až 118* Kč (pro rok 2021 činilo 91 až 108 Kč)
 • 12 až 18 hod...151 až 182 Kč (pro rok 2021 činilo 138 až 167 Kč)
 • více než 18 hod...237 až 283 Kč (pro rok 2021 činilo 217 až 259 Kč)

* maximální sazbě stravného pro pracovní cestu trvající 5 až 12 hod ve výši 118 Kč od 1.1. do 19.8.2022 odpovídá "daňově optimální" stravenka 150 Kč (150,18 Kč) a maximální částka peněžního stravovacího paušálu (peněžitý příspěvek na stravování), který je u zaměstnance osvobozen od daně, činila 82,60 Kč. Pro rok 2021 horní hranici stravného 108 Kč odpovídala "daňově optimální" stravenka 137 Kč (137,46 Kč) a maximální částka peněžního stravovacího paušálu 75,60 Kč.

Tuzemské stravné od 20.8. do 31.12.2022:

 • 5 až 12 hod...120 až 142* Kč 
 • 12 až 18 hod...181 až 219 Kč 
 • více než 18 hod...284 až 340 Kč 

* maximální sazbě stravného pro pracovní cestu trvající 5 až 12 hod ve výši 142 Kč pro směnu odpracovanou od 20.8.2022 odpovídá "daňově optimální" stravenka 180 Kč (180,73 Kč) a maximální částka peněžního stravovacího paušálu (peněžitý příspěvek na stravování), který je u zaměstnance osvobozen od daně činí 99,40 Kč.

Tuzemské stravné od 1.1.2023:

 • 5 až 12 hod...129 až 153* Kč
 • 12 až 18 hod...196 až 236 Kč
 • více než 18 hod...307 až 367 Kč

* maximální sazbě stravného pro pracovní cestu trvající 5 až 12 hod ve výši 153 Kč odpovídá "daňově optimální" stravenka 194 Kč (194,73 Kč) a maximální částka peněžního stravovacího paušálu (peněžitý příspěvek na stravování), který je u zaměstnance osvobozen od daně, od 1.1.2023 činí 107,10 Kč.

VÝPOČET TUZEMSKÉHO A ZAHRANIČNÍHO STRAVNÉHO VČ. JEJICH SOUBĚHU VE VIDEOZÁZNAMU PŘEDNÁŠKY "ZDANĚNÍ MEZD 2022". Videozáznam můžete získat i zdarma spolu s videozáznamem  Penzijní a životní spoření (pojištěníí) - daně jako  dárek při objednání přednášky ZDANĚNÍ MEZD 2023

V úvodu podcastu O daních ze dne 20.8.2022 o zvýšení tuzemského stravného od 20.8.2022.

Základní náhrada za 1km jízdy

Sazba základní náhrady za 1km jízdy pro osobní automobily:

 •  5,20 Kč/km od 1.1.2023 
 • 4,70 Kč/km od 1.1. do 31.12.2022

Ceny pohonných hmot podle § 158 odst. 3 věta třetí ZPr jsou stanoveny podle jednotlivých druhů pohonných hmot.

benzin 95 oktanů:

 • 41,20 Kč/l od 1.1.2023
 • 44,50 Kč/l od 14.5. do 31.12.2022
 • 37,10 Kč/l od 1.1. do 13.5.2022

benzin 98 oktanů

 • 45,20 Kč/l od 1.1.2023
 • 51,40 Kč/l od 20.8. do 31.12.2022
 • 40,50 Kč/l od 1.1. do 19.8.2022 

motorová nafta:

 • 44,10 Kč/l od 1.1.2023
 • 47,10 Kč/l od 14.5. do 31.122022
 • 36,10 Kč/l od 1.1. do 13.5.2022

elektřina:

 • 6,00 Kč/kWh od 12.3.2022 (platí i v roce 2023)
 • 4,10 Kč/kWh od 1.1. do 11.3.2022 

Zahraniční stravné

Sazby zahraničního stravného pro rok 2023 určuje vyhláška 401/2022SbCelodenní zahraniční stravné činí:

 • 50€ pro Itálii (platí od roku 2020 a platí i pro rok 2023)
 • 50€ pro Francii (platí od roku 2022 a platí i pro rok 2023)
 • 45€ pro Německo a Rakousko (platí od roku 2018 a platí i pro rok 2023)
 • 45€ pro Polsko (od roku 2019 do roku 2022 stravné činilo 40€)
 • 35€ pro Slovensko (platí od roku 2018 a bude platit i pro rok 2023).

Cestovním náhradám pro rok 2022 a dalším změnám pro rok 2022 zejména pro mzdové účtárny byla věnována informace rozeslaná registrovaným odběratelům dne 4.1.2022Krácení zahraničního stravného (podle doby strávené v zahraničí a podle bezúplatného poskytnutí stravování) a jeho vztahu k maximální výši kapesného, kterou lze osvobodit od daně z příjmů fyzických osob, je věnována rozšířená verze informace - viz registrace k bezplatnému odběru emailových novinek.

Tuzemskému a zahraničnímu stravnému, stravovacímu paušálu a stravenkám se věnuje VIDEO záznam přednášky Zdanění mezd 2022. Stravnému a stravovacímu paušálu byla věnována 10.1.2022 pozornost v podcastu O daních.