Sazby cestovních náhrad

26.11.2019

Sazby cestovních náhrad

Tato informace obsahuje sazby tuzemského a zahraničního stravného a sazby za použití automobilu.

Tuzemské stravné, náhrady za automobil

Sazby tuzemského stravného, sazby základní náhrady za 1 km jízdy a ceny pohonných hmot podle § 158 odst. 3 věta třetí ZPr jsou pro rok 2019 stanoveny vyhláškou č. 333/2018 Sb., pro rok 2020 budou teprve stanoveny v průběhu prosince 2019.

Tuzemské stravné:

  • 5 až 12 hod...82 Kč až 97* Kč pro rok 2019 (podle návrhu pro rok 2020 by se mělo jednat o rozmezí 86 až 102 Kč)
  • 12 až 18 hod...124 až 150 Kč pro rok 2019 (podle návrhu pro rok 2020 by se mělo jednat o rozmezí 131 až 157 Kč)
  • více než 18 hod...195 až 233 Kč pro rok 2019 (podle návrhu pro rok 2020 by se mělo jednat o rozmezí) 205 až 245 Kč)

* maximální sazbě stravného pro pracovní cestu trvající 5 až 12 hod ve výši 97 Kč pro rok 2019 odpovídá "daňově optimální" stravenka 123 Kč (123,46 Kč); navrhované sazbě 102 Kč pro rok 2020 by odpovídala "daňově optimální" stravenka 129 Kč (129,82 Kč).

Základní náhrada za 1km jízdy

Sazba základní náhrady za 1km jízdy pro osobní automobily v roce 2019 činí 4,10 Kč/km (v roce 2018 činila 4,00 Kč/km a podle návrhu pro rok 2020 by měla vzrůst na 4,20 Kč/km).

Ceny pohonných hmot podle § 158 odst. 3 věta třetí ZPr:

  • benzin 95 oktanů...33,10 Kč/l pro rok 2019 (30,50 Kč/l pro rok 2018)
  • benzin 98 oktanů...37,10 Kč/l pro rok 2019 (32,80 Kč/l pro rok 2018)
  • motorová nafta...33,60 Kč/l pro rok 2019 (29,80 Kč/l pro rok 2018)

Zahraniční stravné

Zahraniční stravné pro rok 2019 (podle vyhlášky č. 254/2018 Sb.) resp. pro rok 2020 (podle vyhlášky 310/2019 Sb.) činí např.:

  • 45€ pro Německo, Rakousko,  Francii (tato sazba pro uvedené země platila i v roce 2018 a platí i pro rok 2020)
  • 45€ pro Itálii pro rok 2019 (platilo i pro rok 2018) a 50€ pro rok 2020
  • 35€ pro Slovensko (tato sazba platila i pro rok 2018 a platí i pro rok 2020 )
  • 40€ pro Polsko pro rok 2019 i pro rok 2020 (pro rok 2018 činila 35€)

Kompletní přehled zahraničního stravného pr rok 2019 je uveden ve vyhlášce č. 254/2018 Sb., pro rok 2020 ve vyhlášce č. 310/2019 Sb.

Krácení zahraničního stravného (podle doby strávené v zahraničí a podle bezúplatného poskytnutí stravování) a jeho vztahu k maximální výši kapesného, kterou lze osvobodit od daně z příjmů fyzických osob, je věnována informace rozeslána registrovaným odběratelům dne 21.11.2018.