Sazby cestovních náhrad

02.10.2022

Sazby cestovních náhrad 2022

Tato informace obsahuje sazby tuzemského a zahraničního stravného a sazby za použití automobilu platné pro rok 2022. Během roku 2022 přitom došlo k několika změnám ve výši tuzemských cestovních náhrad. Sazby zahraničního stravného se během roku 2022 neměnily. Sazby tuzemského stravného pro rok 2023 budou vyhlášeny pravděpodobně v druhé polovině prosince, sazby zahraničního stravného pro rok 2023 by mohly být vyhlášeny již během listopadu.

Během roku 2022 došlo k několika změnám tuzemských cestovních náhrad:

 • s účinností od 12.3.2022 došlo ke zvýšení ceny elektřiny pro účely výpočtu náhrady za spotřebované pohonné hmoty
 • od 14.5.2022 došlo ke zvýšení ceny benzínu 95 oktanů a nafty
 • od 20.8.2022 byly zásadním způsobem zvýšeny sazby tuzemského stravného - viz novinka Cestovní náhrady - změny a také cena benzínu 98 oktanů.

Tuzemské stravné, náhrady za automobil

Sazby tuzemského stravného, sazby základní náhrady za 1 km jízdy a ceny pohonných hmot podle § 158 odst. 3 věta třetí ZPr jsou pro rok 2022  stanoveny vyhláškou č. 511/2021 Sb. (již 3x novelizovanou, naposledy od 20.8.2022) 

Tuzemské stravné do 19.8.2022:

 • 5 až 12 hod...99 až 118* Kč (pro rok 2021 činilo 91 až 108 Kč)
 • 12 až 18 hod...151 až 182 Kč (pro rok 2021 činilo 138 až 167 Kč)
 • více než 18 hod...237 až 283 Kč (pro rok 2021 činilo 217 až 259 Kč)

* maximální sazbě stravného pro pracovní cestu trvající 5 až 12 hod ve výši 118 Kč od 1.1. do 19.8.2022 odpovídá "daňově optimální" stravenka 150 Kč (150,18 Kč) a maximální částka peněžního stravovacího paušálu (peněžitý příspěvek na stravování), který je u zaměstnance osvobozen od daně, činila 82,60 Kč. Pro rok 2021 horní hranici stravného 108 Kč odpovídala "daňově optimální" stravenka 137 Kč (137,46 Kč) a maximální částka peněžního stravovacího paušálu 75,60 Kč.

Tuzemské stravné od 20.8.2022:

 • 5 až 12 hod...120 až 142* Kč 
 • 12 až 18 hod...181 až 219 Kč 
 • více než 18 hod...284 až 340 Kč 

* maximální sazbě stravného pro pracovní cestu trvající 5 až 12 hod ve výši 142 Kč pro směnu odpracovanou od 20.8.2022 odpovídá "daňově optimální" stravenka 180 Kč (180,73 Kč) a maximální částka peněžního stravovacího paušálu (peněžitý příspěvek na stravování), který je u zaměstnance osvobozen od daně činí 99,40 Kč.

VÝPOČET TUZEMSKÉHO A ZAHRANIČNÍHO STRAVNÉHO VČ. JEJICH SOUBĚHU VE VIDEOZÁZNAMU PŘEDNÁŠKY "ZDANĚNÍ MEZD 2022". Videozáznam můžete získat i zdarma spolu s videozáznamem  Penzijní a životní spoření (pojištěníí) - daně jako  dárek při objednání přednášky ZDANĚNÍ MEZD 2023

V úvodu podcastu O daních ze dne 20.8.2022 o zvýšení tuzemského stravného od 20.8.2022.


Základní náhrada za 1km jízdy

Sazba základní náhrady za 1km jízdy pro osobní automobily v roce 2022 činí 4,70 Kč/km (v roce 2021 činila 4,40 Kč/km).

Ceny pohonných hmot podle § 158 odst. 3 věta třetí ZPr:

 • benzin 95 oktanů...44,50 Kč/l od 14.5.2022 - 37,10 Kč/l od 1.1. do 13.5.2022; v roce 2021 činila 27,80 Kč/l od 1.1. do 18.10.2021 a od 19.10. do 31.12.2021 činila 33,80 Kč/l
 • benzin 98 oktanů...40,50 Kč/l do 19.8.2022 2022 (31,50 Kč/l v roce 2021); od 20.8.2022 činí 51,40 Kč/l.
 • motorová nafta...47,10 Kč/l od 14.5.2022 - 36,10 Kč/l od 1.1. do 13.5.2022 (27,20 Kč/l v roce 2021)
 • elektřina... 6,00 Kč/kWh od 12.3.2022 - 4,10 Kč/kWh od 1.1. do 11.3.2022 (5,00 Kč/kWh v roce 2021) 

Zahraniční stravné

Sazby zahraničního stravného pro rok 2022 určuje vyhláška 462/2021 Sb. a celodenní zahraniční stravné činí:

 • 50€ pro Itálii (platí od roku 2020)
 • 50€ pro Francii (v roce 2021 zde stravné činí 45 €)
 • 45€ pro Německo a Rakousko (sazba 45€ zde platí od roku 2018)
 • 40€ pro Polsko (platí od roku 2019)
 • 35€ pro Slovensko (platí od roku 2018).

Cestovním náhradám pro rok 2022 a dalším změnám pro rok 2022 zejména pro mzdové účtárny byla věnována informace rozeslána registrovaným odběratelům dne 4.1.2022Krácení zahraničního stravného (podle doby strávené v zahraničí a podle bezúplatného poskytnutí stravování) a jeho vztahu k maximální výši kapesného, kterou lze osvobodit od daně z příjmů fyzických osob, je věnována rozšířená verze informace - viz registrace k bezplatnému odběru emailových novinek.

Tuzemskému a zahraničnímu stravnému, stravovacímu paušálu a stravenkám se věnuje VIDEO záznam přednášky Zdanění mezd 2022. Stravnému a stravovacímu paušálu byla věnována 10.1.2022 pozornost v podcastu O daních.