Sazby cestovních náhrad

31.08.2018

Sazby cestovních náhrad

Tato informace obsahuje sazby tuzemského stravného a sazby za použití automobilu, a to pro rok 2018 v porovnání s rokem 2017, a dále upozorňuje na sazby zahraničního stravného pro rok 2018, ale již i pro rok 2019. Sazby tuzemských cestovních náhrad pro rok 2019 budou známy až koncem roku 2018.

Tuzemské stravné, náhrady za automobil

Sazby tuzemského stravného, sazby základní náhrady za 1 km jízdy a ceny pohonných hmot podle § 158 odst. 3 věta třetí ZPr jsou pro rok 2018 stanoveny vyhláškou č. 463/2017 Sb., pro rok 2017 byly stanoveny vyhláškou č. 440/2016 Sb.

Tuzemské stravné:

  • 5 až 12 hod...78 Kč až 93* Kč pro rok 2018 (72 Kč až 86* Kč pro rok 2017)
  • 12 až 18 hod...119 až 143 Kč pro rok 2018 (109 až 132 Kč pro rok 2017)
  • více než 18 hod...186 až 223 Kč pro rok 2018 (171 až 205 Kč pro rok 2017)

* maximální sazbě stravného pro pracovní cestu trvající 5 až 12 hod ve výši 93 Kč pro rok 2018 odpovídá "daňově optimální" stravenka 118 Kč (118,36 Kč); sazbě 86 Kč pro rok 2017 odpovídala "daňově optimální" stravenka 109 Kč (109,46 Kč)

Základní náhrada za 1km jízdy

Sazba základní náhrady za 1km jízdy pro osobní automobily byla zvýšena na 4,00 Kč/km (v roce 2017 činila 3,90 Kč/km).

Ceny pohonných hmot podle § 158 odst. 3 věta třetí ZPr:

  • benzin 95 oktanů...30,50 Kč/l pro rok 2018 (29,50 Kč/l pro rok 2017)
  • benzin 98 oktanů...32,80 Kč/l pro rok 2018 (32,50 Kč/l pro rok 2017)
  • motorová nafta...29,80 Kč/l pro rok 2018 (28,60 Kč/l pro rok 2017)

Zahraniční stravné

Zahraniční stravné pro rok 2018 (podle vyhlášky č. 401/2017 Sb.) resp. pro rok 2019 (podle vyhlášky č. 254/2019 Sb.) činí např.:

  • 45€ pro Německo, Rakousko, Itálii, Francii (tato sazba se pro uvedené země oproti roku 2017 nezměnila)
  • 35€ pro Slovensko (tato sazba se oproti roku 2017 nezměnila)
  • 35€ pro Polsko (pro rok 2018, stejně tak tomu bylo i v roce 2017) resp.  40 € pro Polsko pro rok 2019.

Kompletní přehled zahraničního stravného pr rok 2018 je uveden ve vyhlášce č. 401/2017 Sb. a pro rok 2019 ve vyhlášce č. 254/2019 Sb.).