Sazby cestovních náhrad

14.05.2022

Sazby cestovních náhrad 2022

Tato informace obsahuje sazby tuzemského a zahraničního stravného a sazby za použití automobilu platné pro rok 2022. S účinností od 12.3.2022 došlo ke zvýšení ceny elektřiny pro účely výpočtu náhrady za spotřebované pohonné hmoty  a od 14.5.2022 došlo ke zvýšení ceny benzínu a nafty - viz novinka Cestovní náhrady - změny.

Tuzemské stravné, náhrady za automobil

Sazby tuzemského stravného, sazby základní náhrady za 1 km jízdy a ceny pohonných hmot podle § 158 odst. 3 věta třetí ZPr jsou pro rok 2022 stanoveny vyhláškou č. 511/2021 Sb.

Tuzemské stravné:

 • 5 až 12 hod...99 až 118* Kč (pro rok 2021 činilo 91 až 108 Kč)
 • 12 až 18 hod...151 až 182 Kč (pro rok 2021 činilo 138 až 167 Kč)
 • více než 18 hod...237 až 283 Kč (pro rok 2021 činilo 217 až 259 Kč)

* maximální sazbě stravného pro pracovní cestu trvající 5 až 12 hod ve výši 118 Kč pro rok 2022 odpovídá "daňově optimální" stravenka 150 Kč (150,18 Kč) a maximální částka peněžního stravovacího paušálu (peněžitý příspěvek na stravování), který je u zaměstnance v roce 2022 osvobozen od daně, činí 82,60 Kč. Pro rok 2021 horní hranici stravného 108 Kč odpovídala "daňově optimální" stravenka 137 Kč (137,46 Kč) a maximální částka peněžního stravovacího paušálu 75,60 Kč.


Základní náhrada za 1km jízdy

Sazba základní náhrady za 1km jízdy pro osobní automobily v roce 2022 činí 4,70 Kč/km (v roce 2021 činila 4,40 Kč/km).

Ceny pohonných hmot podle § 158 odst. 3 věta třetí ZPr:

 • benzin 95 oktanů...44,50 Kč/l od 14.5.2022 - 37,10 Kč/l od 1.1. do 13.5.2022; v roce 2021 činila 27,80 Kč/l od 1.1. do 18.10.2021 a od 19.10. do 31.12.2021 činila 33,80 Kč/l
 • benzin 98 oktanů...40,50 Kč/l pro rok 2022 (31,50 Kč/l v roce 2021)
 • motorová nafta...47,10 Kč/l od 14.5.2022 - 36,10 Kč/l od 1.1. do 13.5.2022 (27,20 Kč/l v roce 2021)
 • elektřina... 6,00 Kč/kWh od 12.3.2022 - 4,10 Kč/kWh od 1.1. do 11.3.2022 (5,00 Kč/kWh v roce 2021) - tato cena bude v druhé polovině března 2022 zvýšena, a to pravděpodobně na 6 Kč/kWh.

Zahraniční stravné

Sazby zahraničního stravného pro rok 2022 určuje vyhláška 462/2021 Sb. a celodenní zahraniční stravné činí:

 • 50€ pro Itálii (platí od roku 2020)
 • 50€ pro Francii (v roce 2021 zde stravné činí 45 €)
 • 45€ pro Německo a Rakousko (sazba 45€ zde platí od roku 2018)
 • 40€ pro Polsko (platí od roku 2019)
 • 35€ pro Slovensko (platí od roku 2018).

Cestovním náhradám pro rok 2022 a dalším změnám pro rok 2022 zejména pro mzdové účtárny byla věnována informace rozeslána registrovaným odběratelům dne 4.1.2022Krácení zahraničního stravného (podle doby strávené v zahraničí a podle bezúplatného poskytnutí stravování) a jeho vztahu k maximální výši kapesného, kterou lze osvobodit od daně z příjmů fyzických osob, je věnována rozšířená verze informace - viz registrace k bezplatnému odběru emailových novinek.

Tuzemskému a zahraničnímu stravnému, stravovacímu paušálu a stravenkám se věnuje VIDEO záznam přednášky Zdanění mezd 2022. Stravnému a stravovacímu paušálu byla věnována 10.1.2022 pozornost v podcastu O daních.