Cestovní náhrady 2024

23.01.2024

Cestovní náhrady 2024

Sazby zahraničního stravného pro rok 2024 byly vyhlášeny pod č. 341/2023 Sb. Např. pro Itálii a Francii zůstala i pro rok 2024 sazba 50 €, pro Německo, Rakousko a Polsko sazba 45 € a pro Slovensko sazba 35 €. Ke zvýšení došlo např. u Lichtenštejnska (ze 65 na 70 €), u Lotyšska (ze 40 na 45 €), u Španělska (z 45 na 50 €) či u Švédska (ze 60 na 65 €).

Sazby tuzemských cestovních náhrad pro rok 2024 byly vyhlášeny 27.12.2023 pod č. 398/2023 Sb. - sazby tuzemských cestovních náhrad účinné od 1.1.2024 naleznete v článku "Sazby cestovních náhrad".

Např. sazba základní náhrady za 1 km jízdy pro osobní automobily od 1.1.2024 činí 5,60 Kč/km (od 1.1. do 31.12.2023 činila 5,20 Kč/km).

Horní hranice tuzemského stravného pro pracovní cestu trvající více než 18 hod v roce 2024 činí 398 Kč (od 1.1. do 31.12.2023 činila 367 Kč), pro pracovní cestu trvající 5 až 12 hod činí 166 Kč (od 1.1. do 31.12.2023 činila 153 Kč).

Z horní hranice stravného 166 Kč se odvozuje maximální částka příspěvku zaměstnavatele na stravování zaměstnanců, která je u zaměstnance osvobozena od daně a pro rok 2024 činí 116,20 Kč za jednu směnu.

Ročním zúčtováním záloh a daňového zvýhodnění za rok 2023 se zabýval 104. díl podcastu O daních ze dne 23.1.2024.