Stravné 2020

11.03.2020

Tuzemské a zahraniční stravné 2020

Sazby tuzemského stravného pro rok 2020 jsou stanoveny vyhláškou 358/2019 Sb.

Sazby zahraničního stravného pro rok 2020 stanovuje vyhláška 310/2019 Sb.

Např. pro Německo, Rakousko, a Francii je pro rok 2020 stravné ve stejné výši jako pro rok 2019, tj. 45€. Ve stejné výši jako pro rok 2019 zůstalo pro rok 2020 stravné také např. pro Polsko ve výši 40€ a pro Slovensko ve výši 35€. Ke změně sazby došlo v případě Itálie, kde se sazba 45€ platná pro rok 2019 zvýšila pro rok 2020 na 50€.

Aktuálním sazbám cestovních náhrad je věnována praktická informace "Sazby cestovních náhrad".

K sazbám zahraničního stravného pro rok 2020 včetně pravidel pro krácení stravného a stanovení limitu kapesného, které je u zaměstnance osvobozeno od daně byla věnována informace rozeslaná registrovaným odběratelům novinek dne 27.11.2019.