Výklady Finanční správy ke zdanění mezd

24.01.2020

Výklady FS ke zdanění mezd

Finanční správa zveřejňuje jednak výklad k uplatnění daně ze závislé činnosti, jednak odpovědi odpovědi na dotazy k dané problematice.

Výklad zatím nebyl aktualizován na podmínky roku 2020, nicméně je v zásadě stále platný i pro rok 2020. Výklad pro rok 2019 byl aktualizován v oblasti změn v uplatnění superhrubé mzdy od 1.1.2019. Výklad také potvrzuje platnost již dříve (19.10.2017) výkladu k daňovým tiskopisům k závislé činnosti od zdaňovacího období roku 2018 i pro zdaňovací období roku 2019, tzn. že např. může zaměstnanec podepsat prohlášení k dani na rok 2019 na "starém" tiskopisu prohlášení vzor č. 25 a může na tomto tiskopisu počátkem roku 2020 požádat o roční zúčtování daně.

Výklad věnuje pozornost např. potvrzení od zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění a jejich neomezené platnosti (pokud nedojde ke změně rozhodných skutečností). Tzn., že pokud např. zaměstnanec podepsal prohlášení k dani na rok 2019 na tiskopisu vzor č. 26 a nárok na uplatnění daňového zvýhodnění na dítě doložil potvrzením, že druhý z poplatníků (např. manželka) daňové zvýhodnění neuplatňuje u svého zaměstnavatele, tak nemusí nárok na uplatnění daňového zvýhodnění na rok 2020 (uplatňovaný na dalším formuláři vzor č. 26) dokládat novým potvrzením druhého poplatníka.

Odpovědi na dotazy  byly aktualizovány na podmínky roku 2020 včetně ročního zúčtování daně za rok 2019.

Odpovědi na dotazy se věnují např. i problematice "penzijka a životka", ale je jí věnován velice malý prostor a např. není upozorněno na uvádění příspěvku zaměstnavatele na soukromé životní pojištění (pokud splňuje podmínky pro osvobození) do potvrzení o zdanitelných příjmech nebo na novou koncepci potvrzení pro uplatnění odpočtu "penzijka" (viz článek Potvrzení pro daňový odpočet "penzijka").

Daňovým souvislostem "penzijka" a "životka" se podrobně (vč. daňových dopadů předčasného či řádného ukončení smluv) věnuje zvuková nahrávka přednášky Zdanění mezd - změny 2017/2018, ze které si můžete poslechnout krátkou ukázku. Součástí zvukové nahrávky přednášky Zdanění mezd - změny 2019/2020 je jako bonus poskytnut materiál shrnující daňové souvislosti "penzijka" a "životka" a komentář v mp3 k této problematice.