Výklady FS ke zdanění mezd 2022 / 2023

12.11.2022

Výklady Finanční správy ke zdanění mezd

Finanční správa zveřejňuje obecný výklad k uplatnění daně ze závislé činnosti, odpovědi na dotazy k této problematice a dále samostatné informace. K úpravě přidanění nízkoemisních vozidel poskytnutých i pro soukromé účely počínaje zúčtováním mezd za 07/2022 vydala finanční správa informaci dne 30.6.2022 a následně dne 25.8.2022.

Jak výklad, tak odpovědi na dotazy jsou aktualizovány na podmínky roku 2022 - např. výklad tzv. stravovacího paušálu (peněžitý příspěvek na stravování zaměstnanců) byl parametricky aktualizován na podmínky roku 2022 vč. navýšení limitu stravovacího paušálu od 20.8.2022 (k tomuto navýšená byla vydána také samostatná informace).

Finanční správa také v samostatné informaci potvrdila, že jednorázový příspěvek na dítě se nezapočítává pro účely slevy na druhého z manželů s příjmy do 68 tis. Kč.


Prázdninové souvislosti studia vysvětluje podcast O daních ze dne 11.7.2022:


Výklad finanční správy se věnuje např. potvrzení od zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění a jeho časově neomezenou platnost. Pokud nedojde ke změně rozhodných skutečností, není žádný důvod požadovat toto potvrzení každoročně znovu; navíc není nutné toto potvrzení vzor č. 1 nahrazovat potvrzením vzor č. 2.  Tzn., že pokud např. zaměstnanec podepsal prohlášení k dani na rok 2019 a nárok na uplatnění daňového zvýhodnění na dítě doložil potvrzením, že druhý z poplatníků (např. manželka) daňové zvýhodnění neuplatňuje u svého zaměstnavatele, tak nemusí nárok na uplatnění daňového zvýhodnění na rok 2022 dokládat novým potvrzením druhého poplatníka.

Odpovědi na dotazy  se věnují např. i problematice "penzijka a životka", ale je jí věnován velice malý prostor a např. není upozorněno na uvádění příspěvku zaměstnavatele na soukromé životní pojištění (pokud splňuje podmínky pro osvobození) do potvrzení o zdanitelných příjmech nebo na současnou koncepci potvrzení pro uplatnění odpočtu "penzijka" (viz článek Potvrzení pro daňový odpočet "penzijka").