Výklady FS ke zdanění mezd 2021

10.06.2021

Výklady Finanční správy ke zdanění mezd

Finanční správa zveřejňuje jednak výklad k uplatnění daně ze závislé činnosti, jednak odpovědi odpovědi na dotazy k dané problematice.

Výklad pro rok 2021 zahrnuje např. zrušení superhrubé mzdy či zavedení tzv. stravovacího paušálu (peněžitý příspěvek na stravování zaměstnanců) daňovým balíčkem 2021. Výklad zatím nereaguje na předpokládané zvýšení částek daňového zvýhodnění na děti - viz článek Zdanění mezd v roce 2021.

Výše uvedený výklad Finanční správy věnuje pozornost např. potvrzení od zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění a jejich neomezené platnosti (pokud nedojde ke změně rozhodných skutečností); navíc není nutné toto potvrzení vzor č. 1 nahrazovat novým potvrzením vzor č. 2.  Tzn., že pokud např. zaměstnanec podepsal prohlášení k dani na rok 2019 a nárok na uplatnění daňového zvýhodnění na dítě doložil potvrzením, že druhý z poplatníků (např. manželka) daňové zvýhodnění neuplatňuje u svého zaměstnavatele, tak nemusí nárok na uplatnění daňového zvýhodnění na rok 2021 (stejně jako nemusel za rok 2020) dokládat novým potvrzením druhého poplatníka.

Odpovědi na dotazy  se věnují např. i problematice "penzijka a životka", ale je jí věnován velice malý prostor a např. není upozorněno na uvádění příspěvku zaměstnavatele na soukromé životní pojištění (pokud splňuje podmínky pro osvobození) do potvrzení o zdanitelných příjmech nebo na současnou koncepci potvrzení pro uplatnění odpočtu "penzijka" (viz článek Potvrzení pro daňový odpočet "penzijka").

Daňovým souvislostem "penzijka" a "životka" se podrobně (vč. daňových dopadů předčasného či řádného ukončení smluv) věnuje zvuková nahrávka přednášky Zdanění mezd - změny 2017/2018, ze které si můžete poslechnout krátkou ukázku. Součástí zvukové nahrávky přednášky Zdanění mezd - změny 2019/2020 je jako bonus poskytnut materiál shrnující daňové souvislosti "penzijka" a "životka" a komentář v mp3 k této problematice.