Výklady FS ke zdanění mezd 2022

05.03.2022

Výklady Finanční správy ke zdanění mezd

Finanční správa zveřejňuje jednak obecný výklad k uplatnění daně ze závislé činnosti, jednak odpovědi odpovědi na dotazy k dané problematice.

Jak výklad, ta odpovědi na dotazy jsou již aktualizovány na podmínky roku 2022 - např. výklad tzv. stravovacího paušálu (peněžitý příspěvek na stravování zaměstnanců) zavedený daňovým balíčkem 2021 byl parametricky aktualizován na podmínky roku 2022.


Povinnosti zaměstnance (ať již rezidenta či nerezidenta) podat daňové přiznání (v tomto případě tedy nebylo možné požádat o roční zúčtování daně) vysvětluje podcast O daních ze dne 7.2.2022:


Výklad finanční správy se věnuje např. potvrzení od zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění a jeho časově neomezenou platnost. Pokud nedojde ke změně rozhodných skutečností, není žádný důvod požadovat toto potvrzení každoročně znovu; navíc není nutné toto potvrzení vzor č. 1 nahrazovat potvrzením vzor č. 2.  Tzn., že pokud např. zaměstnanec podepsal prohlášení k dani na rok 2019 a nárok na uplatnění daňového zvýhodnění na dítě doložil potvrzením, že druhý z poplatníků (např. manželka) daňové zvýhodnění neuplatňuje u svého zaměstnavatele, tak nemusí nárok na uplatnění daňového zvýhodnění na rok 2022 dokládat novým potvrzením druhého poplatníka.

Odpovědi na dotazy  se věnují např. i problematice "penzijka a životka", ale je jí věnován velice malý prostor a např. není upozorněno na uvádění příspěvku zaměstnavatele na soukromé životní pojištění (pokud splňuje podmínky pro osvobození) do potvrzení o zdanitelných příjmech nebo na současnou koncepci potvrzení pro uplatnění odpočtu "penzijka" (viz článek Potvrzení pro daňový odpočet "penzijka").