Daň silniční 2023 - 2024

22.01.2024

Změny v dani silniční

K posledním zásadním změnám v dani silniční došlo počínaje zdaňovacím obdobím roku 2022 - tyto změny tehdy přinesla  zásadní novela zákona o dani silniční obsažená v zákoně č. 142/2022 Sb. - tento zákon byl vyhlášen až 8.6.2022, ale úprava daně silniční zcela zásadně změněná touto novelou se zpětně uplatnila pro celý rok 2022. Protože změna byla přijata až v průběhu roku a důsledkem této změny často bylo, že za vozidlo (např. za osobní či dodávkový automobil, za nákladní automobil do 12 tun, za autobus apod) se již daň neplatí, tak mnohým vznikl v roce 2022 na této dani přeplatek - ten lze snadno zjistit z daňové informační schránky.

Pro rok 2023 k žádným změnám nedošlo a pravidla pro přiznání daně za rok 2023 (přiznání se podává v termínu do 31.1.2024) Finanční správa komentuje ZDE a na otázky k tomuto zdaňovacímu období odpovídá ZDE.

Pokud byla daň silniční přiznána za rok 2022, tak lze pro rok 2023 využít funkci daňové informační schránky a daňové přiznání pro rok 2023 se předvyplnit údaji z přiznání pro rok 2022 - tuto možnos Finanční správa komentuje ZDE.

Změny pro rok 2024 přinesl zejména konsolidační balíček 2024 - tyto změny nejsou pro běžnou praxi nijak zásadní a z praktického hlediska je  jedinou podstatnou změnou placení daně v případě změny poplatníka. Ještě pro rok 2023 za měsíc převodu vozidla platí poměrnou část (1/12) daně jak převodce, tak nabyvatel - od roku 2024 převodce poměrnou část za měsíc převodu již neplatí.

Změny pro rok 2024 komentuje Finanční správa ZDE.

Daň silniční se v současné době platí celá jednorázově; za rok 2023 tedy jednorázově do konce ledna 2024 a za rok 2024 jednorázově do konce ledna 2025.

Povinnosti k dani silniční nejsou v současné době nijak navázány na použití vozidla k podnikání. Pokud se jedná např. o:

  • osobní automobily a autobusy
  • nákladní automobily s největší povolenou hmotností nedosahující 12 tun
  • návěsy
  • nákladní přívěsy s největší povolenou hmotností nedosahující 12 tun,

tak tato vozidla reálně nezakládají žádné povinnosti k dani silniční.

Reálně se tedy od roku 2022 daň silniční platí za tahače, těžké nákladní automobily od 12 tun a za nákladní přívěsy od 12 tun.


VYUŽÍVEJTE DAŇOVOU INFORMAČNÍ SCHRÁNKU

Pokud byla daň silniční přiznána z rok 2022, lze přiznání za rok 2023 snadno předvyplnit z daňové informační schránky a může ji za danou osobu získat např. účetní s oprávněním pro nahlížení do DIS - viz článek Daně online.