Změny v dani silniční 2022

13.06.2022

Novela daně silniční pro rok 2022

V roce 2022 měla zůstat daň silniční beze změny - viz článek Změny v daních 2022. Nicméně nejprve došlo ke zrušení povinnosti platit v roce 2022 zálohy na daň silniční na základě generálního pardonu ministra financí ze dne 24.3.2022 a 8.6. byla vyhlášena zásadní novela č. 142/2022 Sb. 

Novela daně silniční pro rok 2022

Poslední zálohou na daň silniční byla záloha splatná 15.12.2021. Pro rok 2022 byla zálohy zrušeny generálním pardonem ministra financí; novela zákona ruší zálohy i do budoucna - počínaje daní silniční za rok 2022 se již daň platí celá jednorázově; za rok 2022 tedy do konce ledna 2023.

Zrušení platby záloh se týká všech vozidel a všech poplatníků a není podstatné, že je pro rok 2022 upraveno generálním pardonem a nikoli přímo zákonem.- Ke zrušení záloh také v informaci rozeslané 24.3.2022 na e-maily registrované k bezplatnému odběru novinek a v informaci finanční správy. Pokud byla záloha v roce 2022 uhrazena, jedná se o přeplatek na dani, o jehož vrácení či použití na úhradu jiné daně lze požádat.

Novela zákona o dani silniční č. 142/2022 Sb. obsahuje již pro rok 2022 především tyto změny:

  • předmětem daně silniční jsou pouze nákladní automobily kategorie N2 a N3 a jejich přívěsy kategorie O3 a O4
  • osobní automobily včetně autobusů již vůbec nejsou předmětem daně
  • nákladní automobily s maximální hmotností nad 3,5 tuny a přívěsy nákladních vozidel nad 3,5 tuny v předmětu daně zůstávají, nicméně pro některá je nově stanovena nulová výše daně - např. se nebude platit daň silniční z nákladního vozidla s 2 nápravami s maximální hmotností do 12 tun nebo z přívěsu do 12 tun
  • reálně tedy daň silniční za rok 2022 budou platit jen provozovatelé těžkých nákladních automobilů a přívěsů s největší povolenou hmotností od 12 tun a tahačů, a to do konce ledna 2023
  • reálně se za rok 2022 daň neplatí např. za dodávky či střední nákladní automobily do 12 tun a jejich přívěsy
  • u těžkých nákladních automobilů došlo k poměrně významnému snížení daňové povinnosti, u tahačů a přívěsů došlo ke změně koncepce zdanění
  • nově se již nezohledňuje stáří vozidel
  • návěsové soupravy se zdaňují podle nové koncepce - tato koncepce sice snižuje jejich daňové zatížení, avšak např. tandemové soupravy zvýhodňuje ještě více
  • daň se platí jen jednou ročně
  • v daňovém přiznání se uvádí jen ta vozidla, ze kterých se platí daň 

Příklady

1) Podnikatel používá k podnikání osobní automobil. Daň silniční za rok 2021 přiznal a zaplatil. V roce 2022 na základě generálního pardonu nezaplatil zálohu za 1. čtvrtletí.

Podnikateli již nevznikají žádné povinnosti k dani silniční - osobní automobil není počínaje zdaňovacím obdobím roku 2022 předmětem daně.

Registrace k dani silniční bude podnikateli zrušena ze zákona.

Pokud by podnikatel nevyužil generálního pardonu a zálohu uhradil, může požádat o její vrácení anebo o použití na úhradu jiné daně.

2) Podnikatel používá k podnikání několik osobních automobilů, nákladních automobilů do 12 tun, přívěsů do 12 tun a autobusů. Daň silniční za rok 2021 přiznal a zaplatil. V roce 2022 na základě generálního pardonu nezaplatil zálohu za 1. čtvrtletí.

Podnikateli již nevznikají žádné povinnosti k dani silniční - osobní automobily a autobusy nejsou počínaje zdaňovacím obdobím roku 2022 předmětem daně, nákladní automobily a přívěsy do 12 tun mají nulovou sazbu daně.

Registrace k dani silniční bude podnikateli zrušena ze zákona. Přiznání k dani silniční již nebude podávat.

Pokud by např. v roce 2023 pořídil nákladní automobil nad 12 tun, podal by do konce ledna 2024 daňové přiznání a uhradil příslušnou daň.

3) Stejné jako příklad 2 + navíc je provozováno několik nákladních automobilů nad 12 tun a jeden tahač s dvěma návěsy.

I v tomto případě bude registrace k dani silniční zrušena ze zákona. Za rok 2022 bude do konce ledna 2023 podáno daňové přiznání a uhrazena daň za rok 2022.

V daňovém přiznání budou uvedeny jen nákladní automobily nad 12 tun a tahač návěsů (u něj se daň stanoví na základě nejvyšší povolené hmotnosti soupravy).

4) Jak lze postupovat v případě, kdy byla za 1. Q 2022 uhrazena záloha na daň podle starých pravidel a podle nových pravidel vznikne za rok 2022 daňová povinnost.

Lze postupovat např. tak, že se požádá o vrácení uhrazené "zálohy" a v lednu 2023 se uhradí daň ve výši dle nových pravidel. Pokud by byla daňová povinnost za rok 2022 vyšší, než uhrazená "záloha", lze přeplatek ponechat nevyužitý a v lednu doplatit příslušný rozdíl.

Komentář Finanční správy k nové úpravě daně silniční je dostupný ZDE.


NEBOJTE SE ON LINE KOMUNIKACE S FINANČNÍM ÚŘADEM 

O vrácení přeplatku na dani můžete velice jednoduše podat on line; žádost lze podat např. z daňové informační schránky a může ji za danou osobu podat např. účetní s oprávněním pro odesílání z DIS - viz článek Daně online.

Nové úpravě daně silniční byl věnován podcast O daních dne 13.6.2022