Z jednání Poslanecké sněmovny

08.03.2019

Poslanecká sněmovna na probíhající schůzi projednala v prvém čtení novelu zákona o obchodních korporacích, která by pro rok 2020 měla změnit např. pravidla pro rozdělování zisku - např. by mělo být možné až do konce roku 2020 rozhodnout o rozdělení zisku sro na základě účetní závěrky sestavené k 31.12.2019; zatím na základě účetní závěrky sestavené k 31.12.2017 bylo bez problémů rozhodovat o rozdělení zisku pouze do 30.6.2018 a následně bylo možné (dokud nebude sestavena a schválena účetní závěrka za rok 2018) pro rozhodnutí o výplatě podílů na zisku využít výplatu záloh na podíly na zisku (viz aktualizovaný komentář Rozdělování a zdaňování zisku v SRO). Novelu zákona o obchodních korporacích ještě čeká další projednávání v druhém a třetím čtení v Poslanecké sněmovně; lhůta pro projednávání ve výborech byla stanovena na 90 dnů a tak lze očekávat schválení této novely Poslaneckou sněmovnou nejdříve na konci června.

Pro některé nabyvatele nemovitostí je zásadní dnešní schválení novely zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí, které rozšiřuje osvobození pro první úplatné nabytí vlastnického práva např. k dokončené nebo užívané stavbě rodinného domu nebo dokončené nebo užívané jednotce v bytovém domě (§ 7 odst. 1 zákonného opatření 340/2013 Sb.) o první úplatná nabytí k dokončené nebo užívané jednotce v rodinném domě. Jde o odstranění současné nespravedlnosti, kdy osvobozeny jsou prvé převody rodinných domů či bytů v bytových domech, avšak pokud je rodinný dům rozdělen na jednotky a převáděny jsou tyto jednotky, tak podle současné úpravy (při doslovném výkladu) osvobozeny nejsou. Novelu ještě musí projednat Senát; novela by mohla nabýt účinnosti nejdříve 1.5.2019.

Pro daňovou praxi ještě mnohem důležitější body bude projednávat sněmovna příští úterý, jedná se o zákony zamítnuté Senátem (GDPR a zdanění církevních restitucí), především však o konečnou podobu daňového balíčku 2019 , jehož součástí je především zásadní novela daní z příjmů a dph.