Novela daně z nabytí nemovitých věcí

20.10.2019

Prvá úplatná nabytí vlastnického práva k dokončené nebo užívané stavbě rodinného domu nebo dokončené nebo užívané jednotce v bytovém domě jsou podle § 7 odst. 1 zákonného opatření 340/2013 Sb. osvobozena od daně z nabytí nemovitých věcí. V uvedených případech je tedy nabytí novostavby od daně osvobozeno od daně.

V praxi se však stává, že je novostavba rodinného domu rozdělena na bytové jednotky a na nabytí nového bytu (na rozdíl od nabytí celého rodinného domu anebo od nabytí jednotky v bytovém domě) v tomto případě zákonné opatření výslovně nepamatuje. Ačkoli údajně některé finanční úřady logicky uznávají osvobození i v těchto případech, jiné daň v těchto případech požadují.

Pro právní jistotu nabyvatelů bytů v novostavbách rodinných domů (že mohou osvobození uplatnit) byla schválena drobná novela č. 264/2019 Sb., která rozšiřuje osvobození pro první úplatné nabytí vlastnického práva v § 7 odst. 1 zákonného opatření 340/2013 Sb. o první úplatná nabytí k dokončené nebo užívané jednotce v rodinném domě.

Novela 264/2019 Sb. byla vyhlášena ve Sbírce zákonů 18.10.2019 a nabývá  tak účinnosti od 1.11.2019.

Finanční správa o této novele informovala dne 11.10.2019.