Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

03.02.2022

Zdanění prodeje nemovitostí u fyzických osob od roku 2021

Do roku 2013 podléhal úplatný převod nemovitostí dani z převodu nemovitých věcí, která byla od roku 2014 nahrazena daní z nabytí nemovitých věcí - daň z nabytí nemovitých věcí byla zrušena 25.9.2020 zákonem č. 386/2020 Sb., a to se zpětným použitím pro vklady povolené katastrem nemovitostí od 1.12.2019.

Součástí zákona rušícího daň z nabytí nemovitých věcí jsou také změny zákona o daních z příjmů, což je jeden z důležitých okruhů změn v daních z příjmů pro rok 2021 (vedle zavedení paušální daně a změn obsažených v daňovém balíčku 2021):

  • pro nemovitosti nabyté od 1.1.2021 prodloužení časového testu pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob ze současných 5 na 10 let
  • pro hypotéky na bytové potřeby obstarané od 1.1.2021 snížení maximálního odpočtu z 300 tis. Kč na 150 tis. Kč - ke změně tohoto limitu vydala Finanční správa vysvětlující informaci dne 6.11.2020.

Nadále i po 1.1.2021 (tedy i v roce 2022) platí osvobození příjmu z prodeje nemovitosti, ve které měl prodávající bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší než 2 roky, za podmínky, že je odpovídající částka použita na obstarání vlastní bytové potřeby - počínaje rokem 2021 je však osvobození podmíněno tím, že prodávající oznámí příjem z prodeje ve lhůtě pro podání daňového přiznání a pokud by tento termín nebyl dodržen, osvobození by se neuplatnilo.