Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

08.07.2020

Poslanci schválili zrušení daně z nabytí

Daň z nabytí nemovitých věcí, která od 1.1.2014 nahradila daň z převodu nemovitých věcí, je upravena zákonným opatřením č. 340/2013 Sb., které bylo naposledy novelizováno s účinností od 1.11.2019 novelou č. 264/2019 Sb. O změně od 1.11.2019, která se týkala osvobození prvých převodů bytů v novostavbách rodinných domů podle § 7 odst. 1 ,  Finanční správa informovala dne 11.10.2019. V dané věci (tedy pro období před 1.11.2020) také rozhodl Nejvyšší správní soud - viz informace Finanční správy ze dne 25.6.2020.

V současné době Parlament projednává vládní návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to s účinností od 1.1.2021. Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí bylo sice navrženo v rámci koronavirových opatření - viz článek Daně a koronavirus,  avšak je schvalováno mimo režim legislativní nouze.  Ve 3. čtení jej poslanci schválili 8.7.2020. 

Konečné schválení zrušení daně z nabytí musí ještě potvrdit Senát, zrušení daně tak bude platné nejdříve na konci července, spíše však až v srpnu (nicméně i tak bude zrušení platit se zpětnými účinky). Případné vrácení návrhu Senátem by přijetí zrušení daně ještě více pozdrželo.

Součástí návrhu schváleného Poslaneckou sněmovnou dne 8.7.2020 jsou také změny zákona o daních z příjmů:

  • pro nemovitosti nabyté od 1.1.2021 prodloužení časového testu pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob ze současných 5 na 10 let
  • pro hypotéky uzavřené od 1.1.2022 snížení maximálního odpočtu z 300 tis. Kč na 150 tis. Kč (podle původního vládního návrhu měl být tento odpočet pro hypotéky uzavřené od 1.1.2022 zcela zrušen).

Podle příslušného přechodného ustanovení, bude-li novela přijata, však nebude nutné daň platit u převodů, kdy byl návrh na vklad povolen katastrálním úřadem v průběhu prosince 2019 a později.

Příklad:

Návrh na vklad převodu vlastnického práva na základě kupní smlouvy byl doručen katastrálnímu úřadu v listopadu 2019. Bude na tento převod vztáhnout zpětné zrušení daně z nabytí, jestliže katastrální úřad vklad povolil:

a)  v listopadu 2019

b) v prosinci 2019?

U varianty a) uplynula lhůta pro podání daňového přiznání 29.2.2020 a zrušení daně nebude možné zpětně uplatnit (pokud bude zrušení daně schváleno podle předlohy MF)

U varianty b) uplynula lhůta pro podání daňového přiznání 31.3.2020 a zrušení daně bude možné zpětně uplatnit - pokud bude zrušení daně schváleno podle předlohy MF.

Zrušení daně z nabytí a doprovodným změnám v dani z příjmu fyzických osob bude věnována informace, která bude v týdnu od 13.7.2020 rozeslána na e-maily registrované k odběru novinek, a také nadcházející díl podcastu O daních.