Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

12.12.2020

Zdanění prodeje nemovitostí u fyzických osob v roce 2021

Daň z nabytí nemovitých věcí, která od 1.1.2014 nahradila daň z převodu nemovitých věcí, byla upravena zákonným opatřením č. 340/2013 Sb., které bylo naposledy novelizováno s účinností od 1.11.2019 novelou č. 264/2019 Sb. O změně od 1.11.2019, která se týkala osvobození prvých převodů bytů v novostavbách rodinných domů podle § 7 odst. 1 ,  Finanční správa informovala dne 11.10.2019. V dané věci (tedy pro období před 1.11.2020) také rozhodl Nejvyšší správní soud - viz informace Finanční správy ze dne 25.6.2020.

Daň z nabytí nemovitých věcí byla zrušena 25.9.2020 zákonem č. 386/2020 Sb., a to se zpětným použitím pro vklady povolené katastrem nemovitostí od 1.12.2019.

Na případy, na které dopadá zrušení daně zákonem 386/2020 Sb., se vztahoval generální pardon pro podávání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí  a placení této daně. Kdo tedy tohoto pardonu využil, tak se již přiznáváním ani placením daně z nabytí nemovitých věcí nemusí zabývat. Kdo daň uhradil a vztahuje-li se na něj zrušení zákonem 386/2020 Sb., může požádat o vrácení této daně (podáním žádosti o vrácení přeplatku na dani) - viz informace a vzor žádosti na stránkách Finanční správy z 25.9.2020.

Součástí zákona rušícího daň z nabytí nemovitých věcí jsou také změny zákona o daních z příjmů, což je jeden z důležitých okruhů změn v daních z příjmů pro rok 2021 (vedle zavedení paušální daně a změn obsažených v daňovém balíčku 2021):

  • pro nemovitosti nabyté od 1.1.2021 prodloužení časového testu pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob ze současných 5 na 10 let
  • pro hypotéky na bytové potřeby pořízené od 1.1.2021 snížení maximálního odpočtu z 300 tis. Kč na 150 tis. Kč (podle původního vládního návrhu měl být tento odpočet pro hypotéky uzavřené zcela zrušen, a to pro hypotéky uzavřené od 1.1.2022; nakonec došlo "jen" ke snížení limitu max odpočtu, avšak toto snížení se použije již pro hypotéky použité na bytové potřeby pořízené od 1.1.2021). Ke změně tohoto limitu vydala Finanční správa vysvětlující informaci dne 6.11.2020.

Podle příslušného přechodného ustanovení zákona 386/2020 Sb. je daň zrušena u převodů, kdy byl návrh na vklad povolen katastrálním úřadem v průběhu prosince 2019 a později.

Příklad:

Návrh na vklad převodu vlastnického práva na základě kupní smlouvy byl doručen katastrálnímu úřadu 11.11.2019. Vztahuje se na tento převod zpětné zrušení daně z nabytí, jestliže katastrální úřad vklad povolil (rozhodl o povolení vkladu):

a)  v listopadu 2019, např. 29.11.2019 (vklad byl tedy proveden dne 29.11.2019, a to s právními účinky k 11.11.2019)

b) v prosinci 2019, např. 2.12.2019 (vklad byl tedy proveden dne 2.12.2019, a to s právními účinky k 11.11.2019)?

U varianty a) uplynula lhůta pro podání daňového přiznání 29.2.2020 a zrušení daně není možné zpětně uplatnit.

U varianty b) uplynula lhůta pro podání daňového přiznání 31.3.2020 a daň je zpětně zrušena. Pokud ji kupující dosud neuhradil, tak ji hradit nebude muset. Pokud ji uhradil, bude mu na základě žádosti vrácena.  

Finanční správa se ke zrušení daně z nabytí vyjádřila v informaci ze dne 25.9.2020.

Zrušení daně z nabytí a doprovodným změnám v dani z příjmu fyzických osob (prodloužení časového testu pro osvobození z 5 na 10 let a snížení limitu maximálního odpočtu hypoték - toto snížení se nakonec uplatní již pro hypotéky uzavřené od 1.1.2021) byla věnována informace rozeslaná dne 16.9.2020 rozeslána na e-maily registrované k odběru novinek, a také epizoda podcastu O daních ze dne 21.9.2020.

Podrobně se dopady zrušení daně z nabytí do daní z příjmů zabývá záznam webináře "Daně z příjmů 2020/2021" ze dne 13.11.2020.