Novela daně z nabytí nemovitých věcí

24.05.2019

Prvá úplatná nabytí vlastnického práva k dokončené nebo užívané stavbě rodinného domu nebo dokončené nebo užívané jednotce v bytovém domě jsou podle § 7 odst. 1 zákonného opatření 340/2013 Sb. osvobozena od daně z nabytí nemovitých věcí. V uvedených případech je tedy nabytí novostavby od daně osvobozeno od daně.

V praxi se však stává, že je novostavba rodinného domu rozdělena na bytové jednotky a na nabytí nového bytu (na rozdíl od nabytí celého rodinného domu anebo od nabytí jednotky v bytovém domě) v tomto případě zákonné opatření výslovně nepamatuje. Ačkoli údajně některé finanční úřady logicky uznávají osvobození i v těchto případech, jiné daň v těchto případech požadují.

Pro právní jistotu nabyvatelů bytů v novostavbách rodinných domů (že mohou osvobození uplatnit) byla Poslaneckou sněmovnou schválena drobná novela, která rozšiřuje osvobození pro první úplatné nabytí vlastnického práva v § 7 odst. 1 zákonného opatření 340/2013 Sb. o první úplatná nabytí k dokončené nebo užívané jednotce v rodinném domě.

Novelu Senát dne 3.5.2019 vrátil zpět Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí jako takové (s účinností od prvého dne následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů). Pravděpodobnost přijetí návrhu Senátu v Poslanecké sněmovně je velmi nepravděpodobná a tak tento (zřejmě předvolební) krok pouze oddálí účinnost odstranění výše uvedené nerovnosti. Vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna bude o návrhu rozhodovat znovu na své další schůzi začínající 28.5.2019, tak by uvedená změna měla nabýt účinnosti pravděpodobně od 1.7.2019.