Novela daně z nabytí nemovitých věcí

12.07.2019

Prvá úplatná nabytí vlastnického práva k dokončené nebo užívané stavbě rodinného domu nebo dokončené nebo užívané jednotce v bytovém domě jsou podle § 7 odst. 1 zákonného opatření 340/2013 Sb. osvobozena od daně z nabytí nemovitých věcí. V uvedených případech je tedy nabytí novostavby od daně osvobozeno od daně.

V praxi se však stává, že je novostavba rodinného domu rozdělena na bytové jednotky a na nabytí nového bytu (na rozdíl od nabytí celého rodinného domu anebo od nabytí jednotky v bytovém domě) v tomto případě zákonné opatření výslovně nepamatuje. Ačkoli údajně některé finanční úřady logicky uznávají osvobození i v těchto případech, jiné daň v těchto případech požadují.

Pro právní jistotu nabyvatelů bytů v novostavbách rodinných domů (že mohou osvobození uplatnit) byla Poslaneckou sněmovnou schválena drobná novela, která rozšiřuje osvobození pro první úplatné nabytí vlastnického práva v § 7 odst. 1 zákonného opatření 340/2013 Sb. o první úplatná nabytí k dokončené nebo užívané jednotce v rodinném domě.

Novelu Senát dne 3.5.2019 vrátil zpět Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí jako takové (s účinností od prvého dne následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů). Pravděpodobnost přijetí návrhu Senátu v Poslanecké sněmovně je prakticky nulová a tak tento (zřejmě předvolební) krok pouze oddálil účinnost odstranění výše uvedené nerovnosti. Poslanecká sněmovna měla o návrhu Senátu rozhodovat nejprve na červnové, poté na červencové schůzi, avšak nakonec byl tento bod vypuštěn z programu obou schůzí. Ke konečnému rozhodnutí Poslanecké sněmovny tak pravděpodobně dojde až v září a novela tak bude moci nabýt účinnosti nejdříve od 1.10.2019.