Paušální daň

20.10.2020

Paušální daň

Od 1.1.2021 je připravováno zavedení paušální daně - viz tisková zpráva MF aktualizovaná dne 9.10.2020. Poslanci by paušální daň mohli schválit již 21.10.2020 a následně by ji čekali projednání v Senátu. Zavedení paušální daně od roku 2021 se tedy zdá být velice reálné.

Základní principy paušální daně jsou následující:

 • návrh do zákona o daních z příjmů zavádí úpravu "poplatníka v paušálním režimu" (§ 2a) a "paušální daně" (§ 7a) jako součet měsíčních záloh
 • paušální daň je určena jen pro OSVČ (nikoli však pro společníky v.o.s. či komplementáře k.s.)
 • limit ročních příjmů je navržen na 800 tis. Kč (bude však hlasováno o pozměňovacím návrhu na zvýšení tohoto limitu na 1 mil. Kč)
 • paušální daně nebude moci využít plátce DPH
 • OSVČ nesmí plynout příjmy ze závislé činnosti
 • "paušální daň" je součet měsíčních "paušálních záloh" dle § 38lk
 • splatnost paušální zálohy je navržena do 20. dne příslušného kalendářního měsíce
 • paušální záloha (v roce 2021 ve výši 5.469 Kč) je součet:
 • zálohy na DPFO ve výši 100 Kč
 • zálohy na důchodové pojištění...min záloha (ta v roce 2021 činí 2.588 Kč) navýšená o 15 %, tedy o 388 Kč na 2.976 Kč
 • zálohy na zdravotní pojištění (ta v roce 2021 činí 2.393 Kč
 • uplatnění paušální daně je podmíněno podáním oznámení o vstupu do paušálního režimu (podle navrženého § 38lc do 10. dne zdaňovacího období

Pro řadu OSVČ může být uplatnění paušální daně velkým administrativním zjednodušením. Na druhou stranu nelze k paušální dani přistupovat tak, že by daná osoba neměla žádné evidenční povinnosti a že by ji nemohl finanční úřad ohledně daní z příjmů kontrolovat. Také je uplatnění paušální daně spojeno s řadou rizik a komplikací - např. pokud se OSVČ stane plátcem DPH či zaměstnancem. Podrobně se paušální dani bude věnovat webinář dne 18.11.2020, ze kterého bude k dispozici i záznam.