Aktuální tiskopis přiznání DPH

25.02.2024

Tiskopisy přiznání k dph od 1.1.2024

Pro období od ledna 2024 resp. od 1. čtvrtletí 2024 byl vydán tiskopis vzor 24 a pokyny pro jeho vyplnění vzor 20.

Současný vzor daňového přiznání nahradil vzor 23, který byl poprvé povinný pro období započaté od 1.10.2021, a pokyny k jeho vyplnění vzor 19

Pro přiznání k DPH přitom platí, že od roku 2011 se jeho struktura nijak nezměnila a zůstává tak nezměněn i jeho .xml formát. Změny se týkají popisů jednotlivých řádků a tím pádem se může změnit vykazování určitých plnění na příslušném řádku. Popis jednotlivých řádků také může být měněn z důvodu změny ustanovení zákona o DPH - aby popis řádku odpovídal aktuálnímu znění zákona o DPH. To platí  i pro rozdíl mezi tiskopisem vzor 23 a novým tiskopisem vzor 24, kde popis jednotlivých řádků odpovídá znění zákona o DPH od 1. ledna 2024.

Formulář vzor 24 je nadále tvořen ze stejné .xml struktury dat a není nutné kvůli němu aktualizovat účetní programy (ponecháme-li stranou export do formátu pdf, který ovšem slouží jen pro vlastní potřebu plátce a správci daně podáván není).

Od roku 2021 jsou formuláře daňových přiznání vyhlašovány ve Sbírce zákonů. Aktuální formulář přiznání k DPH vzor 24 a vysvětlivky vzor 20 byly vyhlášen vyhláškou 368/2023 Sb. s účinností od 1.1.2024, a to v návaznosti na změny DPH od 1.1.2024

U tiskopisu přiznání k DPH je důležité, že příslušný formulář z elektronicky podaného přiznání v .xml struktuře vznikne převodem dat do formátu pdf a jejich zobrazením na monitoru počítače (tento pdf soubor lze také vytisknout jako "formulář" daňového přiznání). Na daňovém portálu je tento proces označen jako "Úplný opis k tisku" s volbou "Vyplněný formulář písemnosti" či "Vyplněný formulář písemnosti - bez barevného pozadí".

Novému formuláři přiznání DPH od 1.1.2024 byl věnován podcast O daních ze dne 19.2.2024:  

Např. z pohledu tvorby daňového přiznání z dat účetního programu je zásadní struktura daňového přiznání, tedy jeho .xml formát. Převod .xml struktury do formátu pdf je již jen zobrazením a popisem odesílaných dat. Protože .xml struktura daňového přiznání je stejná od roku 2011 (tehdy se používal formulář vzor 17), tak lze data v .xml struktuře od roku 2011 (daňový portál tyto soubory ukládá s označením DPHDP3-..) zobrazit v libovolném ze vzorů daňového přiznání 17 až 24 - pouze s rozdílným popisem některých řádků (např. u řádku 1 a 2 pro vykazování dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku počínaje formulářem vzor 20 nenajdeme příkladmý odkaz na ustanovení  § 13, 14 a 18 zákona o DPH.

Daňový portál by měl zobrazovat poslední verzi formuláře přiznání k DPH. Např. v roce  2023 příslušná data zobrazoval ve formuláři vzor 23 a v současné době je zobrazuje ve formuláři vzor 24. Bylo-li tedy např. v roce 2023 z daňového portálu podáno přiznání k DPH za 11/2023, tak se zobrazovalo v pdf jako formulář vzor 23; pokud stejný .xml soubor nahrajeme do daňového portálu nyní, zobrazí se jako vzor 24.

Zavedení formuláře vzor 24 bylo na daňový portál www.mojedane.cz promítnuto postupně - ještě 20. února 2024 se při vyplňování formuláře zobrazoval popis odpovídající novému vzoru 2024; opis k tisku v pdf se však ještě zobrazoval s popisy pro vzor formuláře 23. Od 22. února 2024 se však již opis k tisku do formátu pdf generuje v podobě aktuálně platného formuláře vzor 24.

Jedním listem je formulář tvořen od roku 2009 (pro rok 2009 se jednalo o vzor 15); do roku 2008 byl tvořen dvojlistem (pro rok 2008 se jednalo o vzor 14).

Od roku 2019 - v návaznosti na  rozsáhlé změny DPH od 1.4.2019 daňovým balíčkem 2019 - byl zaveden tiskopis daňového přiznání vzor 21 a především vysvětlivky k tomuto formuláři vzor 17

Nejviditelnější změnou bylo, že popis u řádku 33 a 34 - ve formuláři vzor 16 označeno "Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení (§44)" byl nahrazen popisem "Oprava daně v případě nedobytné pohledávky (§46 a násl., resp. § 74a)".

Kromě změny popisu řádků 33 a 34 (nově oprava daně v případě nedobytné pohledávky) se formulář vzor 21 odlišoval doplněním odkazu na § 19 odst. 6 do řádků 3 (formálně i 4) a 9, pokud jde o pořízení nového dopravního prostředku. Důležitější jsou údaje, které mají být do jednotlivých řádků vyplňovány - např. u pořízení zboží z jiného členského státu vysvětlivky vzor 17 doplnily, že na řádku 3 vykazuje pořízení nového dopravního prostředku (od osoby registrované k dani v jiném členském státě) podle § 19 odst. 6 také identifikovaná osoba.